CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúctải về 15.17 Mb.
trang16/102
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.17 Mb.
#1465
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   102

X. RĂNG HÀM MẶT


A. RĂNG


1711.

Phẫu thuật ghép xương hỗn hợp để cấy ghép Implant

X1721.

Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương đông khô và đặt màng sinh học

X1722.

Phẫu thuật tái tạo xương sống hàm bằng ghép xương nhân tạo và đặt màng sinh học

X1723.

Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vạt trượt đẩy sang bên có ghép niêm mạc

X1724.

Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép vạt niêm mạc toàn phần

X1725.

Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép mô liên kết dưới biểu mô

X1730.

Điều trị tuỷ răng có sử dụng kính hiển vi và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nguội

X1731.

Phẫu thuật nội nha - chia cắt chân răng

X1732.

Phục hồi cổ răng bằng Compomer

X1733.

Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa trên Implant

X1734.

Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant

X1735.

Hàm giả tháo lắp có mối nối chính xác

X1736.

Hàm giả tháo lắp tựa trên thanh ngang

X1737.

Hàm phủ (overdenture)

X1738.

Chụp sứ Cercon

X1739.

Cầu sứ Cercon

X1740.

Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant

X1741.

Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant

X1742.

Chụp sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant

X1743.

Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant

X1744.

Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant

X1745.

Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant

X1746.

Cầu sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít trên Implant

X1747.

Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên Implant

X1748.

Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant

X1749.

Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant

X1750.

Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant

X1751.

Chụp sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant

X1752.

Chụp sứ Cercon gắn bằng cement trên Implant

X1753.

Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant

X1754.

Cầu sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant

X1755.

Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên Implant

X1756.

Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement trên Implant

X1757.

Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant

X1758.

Điều trị thói quen xấu mút môi sử dụng khí cụ cố định

X1759.

Điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi sử dụng khí cụ cố định

X1760.

Điều trị thói quen xấu mút ngón tay sử dụng khí cụ cố định

X1761.

Điều trị thói quen xấu thở miệng sử dụng khí cụ cố định

X1762.

Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố định

X1763.

Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh

X1764.

Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định Quad-Helix

X1770.

Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định

X1772.

Nắn chỉnh răng sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung ngang vòm khẩu cái (TPA)

X1775.

Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ cố định

X1776.

Nắn chỉnh răng ngầm sử dụng khí cụ cố định

X1777.

Nắn chỉnh răng lạc chỗ sử dụng khí cụ cố định

X1778.

Giữ khoảng răng bằng khí cụ cố định cung ngang vòm khẩu cái (TPA)

X1779.

Giữ khoảng bằng khí cụ cố định Nance

X1780.

Giữ khoảng bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA)

X1782.

Làm dài thân răng lâm sàng bằng khí cụ cố định

X1783.

Gắn cố định mắc cài sử dụng chất gắn hóa trùng hợp

X1784.

Gắn cố định mắc cài sử dụng chất gắn quang trùng hợp

X1785.

Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài gián tiếp mặt trong

X1786.

Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài gián tiếp mặt ngoài

X1787.

Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài tự buộc

X1788.

Nắn chỉnh răng sử dụng mắc cài trực tiếp mặt ngoài

X1789.

Làm lún răng bằng khí cụ cố định

X1790.

Làm trồi răng bằng khí cụ cố định

X1791.

Đóng khoảng răng bằng khí cụ cố định

X1792.

Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí cụ cố định

X1794.

Phẫu thuật cấy ghép Implant

X1799.

Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng

X1800.

Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ

X1801.

Phẫu thuật nhổ răng ngầm

X1802.

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân

X1803.

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân và chia tách chân

X1804.

Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng

X1805.

Phẫu thuật mở xương cho răng mọc

X1806.

Phẫu thuật nạo quanh cuống răng

X1807.

Phẫu thuật cắt cuống răng

X1809.

Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng

X1810.

Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng

X1811.

Phẫu thuật cắt, nạo xương ổ răng

X1812.

Phẫu thuật cắt bỏ 1 chân răng để bảo tồn răng

X1813.

Cắt lợi xơ cho răng mọc

X1814.

Cắt lợi di động để làm hàm giả

X1815.

Phẫu thuật cắt phanh lưỡi

X1816.

Phẫu thuật cắt phanh môi

X1817.

Phẫu thuật cắt phanh má

X1818.

Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng

X1819.

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên

X1820.

Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới

X1821.

Phẫu thuật nạo túi quanh răng

X1822.

Phẫu thuật tạo hình nhú lợi

X1823.

Phẫu thuật ghép vạt niêm mạc làm tăng chiều cao lợi dính

X1824.

Phẫu thuật ghép tổ chức liên kết dưới biểu mô làm tăng chiều cao lợi dính

X1825.

Phẫu thuật tăng lợi sừng hoá quanh Implant

X1826.

Phẫu thuật cắt lợi điều trị túi quanh răng

X1827.

Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng

X1828.

Phẫu thuật tái tạo xương ổ răng bằng ghép xương đông khô

X1830.

Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng

X1831.

Phẫu thuật che phủ chân răng bằng vạt trượt đẩy sang bên

X1833.

Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại

X1834.

Điều trị áp xe quanh răng

X1836.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite

X1837.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Compomer

X1839.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng Laser

X1840.

Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement (GIC) có sử dụng Laser

X1841.

Phục hồi cổ răng bằng Composite có sử dụng Laser

X1842.

Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay Composite

X1843.

Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng có sử dụng chốt chân răng bằng nhiều vật liệu khác nhau

X1844.

Veneer Composite trực tiếp

X1845.

Chụp tuỷ bằng MTA

X1846.

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy

X1847.

Lấy tuỷ buồng Răng vĩnh viễn

X1848.

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha có sử dụng trâm xoay máy

X1849.

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tuỷ bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay cầm tay

X1850.

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy

X1851.

Điều trị tủy răng thủng sàn bằng MTA

X1852.

Điều trị tủy răng ngoài miệng (răng bị bật, nhổ)

X1853.

Điều trị tủy lại

X1854.

Phẫu thuật nội nha - hàn ng­ược ống tuỷ

X1855.

Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma

X1856.

Tẩy trắng răng tủy sống bằng Laser

X1857.

Tẩy trắng răng nội tuỷ

X1858.

Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội

X1859.

Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng châm xoay cầm tay

X1860.

Chụp Composite

X1861.

Chụp thép

X1862.

Chụp sứ kim loại thường

X1863.

Chụp thép cẩn nhựa

X1864.

Cầu nhựa

X1865.

Cầu thép

X1866.

Cầu thép cẩn nhựa

X1867.

Cầu sứ kim loại thường

X1868.

Cùi đúc kim loại thường

X1869.

Inlay/Onlay kim loại thường

X1870.

Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa dẻo

X1871.

Hàm giả tháo lắp toàn bộ nhựa dẻo

X1872.

Hàm khung kim loại

X1873.

Hàm khung Titanium

X1874.

Chụp Composite

X1875.

Chụp sứ Titanium

X1876.

Chụp sứ toàn phần

X1877.

Chụp sứ - Composite

X1878.

Chụp sứ kim loại quý

X1879.

Cầu sứ Titanium

X1880.

Cầu sứ kim loại quý

X1881.

Cầu sứ toàn phần

X1882.

Veneer Composite gián tiếp

X1883.

Veneer sứ

X1884.

Veneer sứ - Composite

X1885.

Cùi đúc Titanium

X1886.

Cùi đúc kim loại quý

X1887.

Inlay/Onlay Titanium

X1888.

Inlay/Onlay kim loại quý

X1889.

Inlay/Onlay sứ - Composite

X1890.

Inlay/Onlay sứ toàn phần

X1891.

Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant

X1892.

Đệm hàm giả nhựa dẻo

X1893.

Tháo chốt răng giả

X1894.

Tháo cầu răng giả

X1895.

Tháo chụp răng giả

X1896.

Máng Titanium tái tạo xương có hướng dẫn

X1897.

Máng điều trị đau khớp thái dương hàm

X1898.

Máng nâng khớp cắn

X1900.

Lấy lại khoảng bằng khí cụ tháo lắp

X1901.

Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp

X1902.

Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều trước sau bằng khí cụ chức năng tháo lắp

X1903.

Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp

X1904.

Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ tháo lắp

X1905.

Giữ khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp

X1906.

Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp

X1907.

Làm lún răng bằng khí cụ tháo lắp

X1908.

Làm trồi răng bằng khí cụ tháo lắp

X1909.

Đóng khoảng răng bằng khí cụ tháo lắp

X1910.

Điều trị thói quen xấu mút môi sử dụng khí cụ tháo lắp

X1911.

Điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi sử dụng khí cụ tháo lắp

X1912.

Điều trị thói quen xấu mút ngón tay sử dụng khí cụ tháo lắp

X1913.

Điều trị thói quen xấu thở miệng sử dụng khí cụ tháo lắp

X1914.

Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

X1915.

Nhổ chân răng vĩnh viễn

X1916.

Nhổ răng thừa

X1917.

Nhổ răng vĩnh viễn

X1918.

Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới

X1919.

Nhổ răng vĩnh viễn lung lay

X1920.

Nhổ chân răng vĩnh viễn

X1921.

Nhổ răng thừa

X1922.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC)

X1923.

Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc

X1924.

Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt

X1925.

Liên kết cố định răng lung lay bằng Composite

X1926.

Điều trị viêm lợi do mọc răng

X1927.

Điều trị viêm quanh thân răng cấp

X1928.

Điều trị viêm quanh răng

X1929.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite

X1930.

Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement (GIC)

X1931.

Phục hồi cổ răng bằng Composite

X1932.

Phục hồi thân răng có sử dụng pin ngà

X1933.

Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi {Ca(OH)2 }

X1934.

Máng hở mặt nhai

X1935.

Mài chỉnh khớp cắn

X1936.

Tháo chụp răng giả

X1937.

Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement (GIC) hoá trùng hợp

X1938.

Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement (GIC) quang trùng hợp

X1939.

Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp

X1940.

Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp

X1941.

Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt

X1942.

Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục

X1943.

Lấy tuỷ buồng răng sữa

X1944.

Điều trị tuỷ răng sữa

X1945.

Điều trị đóng cuống răng bằng Ca(OH)2

X1946.

Điều trị đóng cuống răng bằng MTA

X1947.

Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor

X1948.

Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn

X1949.

Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant

X1950.

Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement (GIC)

X1951.

Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam

X1952.

Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Composite

X1953.

Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement (GIC)

X1954.

Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC)

X1955.

Nhổ răng sữa

X1956.

Nhổ chân răng sữa

X1957.

Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em

X1958.

Chích Apxe lợi trẻ em

X1959.

Điều trị viêm lợi trẻ em

X1960.

Chích áp xe lợi

X1961.

Điều trị viêm lợi do mọc răng

X1962.

Máng chống nghiến răng

X1963.

Sửa hàm giả gãy

X1964.

Thêm răng cho hàm giả tháo lắp

X1965.

Thêm móc cho hàm giả tháo lắp

X1966.

Đệm hàm giả nhựa thường

X1967.

Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại)

X1968.

Hàm giả tháo lắp từng phần nhựa thường

X1969.

Hàm giả tháo lắp toàn bộ nhựa thường

X1970.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Eugenate

X1971.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam

X1972.

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC)

X1973.

Chụp nhựa

X1974.

Lấy cao răng 2 hàm (Các kỹ thuật)

XКаталог: UploadFile
UploadFile -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFile -> HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
UploadFile -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế

tải về 15.17 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   102
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương