CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ban chỉ huy pctt&tkcn độc lập Tự do Hạnh phúctải về 20.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích20.49 Kb.
UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1110 /PCTT&TKCN Điện Bàn, ngày 14 tháng 9 năm 2015


V/v khẩn trương triển khai

các biện pháp đối phó với bão số 3

Kính gửi

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã;

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã.

            - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường


Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;

Hồi 04 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Đến 16 giờ chiều nay(14/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc, 108,9 độ kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10

    Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, lũ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Điện Bàn yêu cầu:

1. UBND các xã, phường:

- Thường xuyên thông báo tình hình, diễn biến của bão, lũ cho nhân dân biết để chủ động phòng, tránh. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhân dân chèn chống nhà cửa, có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong 7 – 10 ngày, chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ Hè Thu, thủy sản.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức chèn chống nhà ở, trụ sở làm việc, trường học, có phương án bảo vệ máy móc, trang thiết bị ... đảm bảo an toàn; nghiêm cấm các bến đò ngang hoạt động cho đến khi kết thức đợt mưa bão.

- Kiểm tra, rà soát các khu dân cư nằm ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, nhà dân tạm bợ để chủ động sơ tán dân, triển khai phương án ứng phó để bảm bảo an toàn về người và tài sản. Thực hiện ưu tiên di dời xen ghép đến nhà dân kiên cố

- Tổ chức lực lượng trực ban 24/24h; duy trì lực lượng xung kích phòng, chống lụt bão, sẵn sàng hỗ trợ di dời, cứu hộ, cứu nạn dân khi có yêu cầu và chốt chặn tại các điểm giao thông ngập sâu, xung yếu; thường xuyên báo cáo tình hình địa phương về BCH PCTT&TKCN thị xã.

2. Cơ quan quân sự thị xã:

Chủ động triển khai lực lượng, phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão, lũ xảy ra; sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng cơ động tham gia ứng phó với thiên tai khi có yêu cầu. Chuẩn bị ca nô và hậu cần phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra của lãnh đạo; chỉ đạo lực lượng quân sự ở các địa phương thường trực giúp dân chèn chống nhà cửa.

3. Công an thị xã:

Chuẩn bị phương án, triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập sâu trên quốc lộ 1A, ĐT các điểm giao thông huyết mạch để hướng dẫn, phân luồng. Có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong trường hợp giao thông tắc ngẽn trên tuyến đường trách quốc lộ 1A.

4. Phòng Giáo dục và đào tạo:

Theo dõi chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến thời tiết, tùy tình hình mưa bão phối hợp với các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có bão lũ xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và thầy cô giáo; có kế hoạch dạy bù và khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo trường lớp cho học sinh sau bão, lụt. Tổ chức chèn chống trường học, bảo vệ an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học

5. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển cụm công nghiệp – thương mại, dịch vụ thị xã; phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị:

Phối hợp với các địa phương và nhà thầu có kế hoạch bảo vệ an toàn các công trình xây dựng đang thi công dở dang, chèn chống lán trại, che chắn, di chuyển vật tư, máy móc và người ra khỏi vùng ngập sâu, vùng có nguy cơ xói lỡ.

6. Phòng Quản lý đô thị:

- Kiểm tra các công trình mở rộng khẩu độ các cống trên Quốc lộ 1A, phối hợp với nhà thầu có phương đảm bảo cho nhà ở nhân dân phía hạ lưu, cần thiết phải có phương án di dời khi có lũ.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo dỡ các đèn chiếu sáng, các biển quảng cáo, cưa đốn các cành cây xanh để chống đỗ ngã.

- Kiểm tra việc cắm các biển cảnh báo các tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu để an tòan cho các phương tiện giao thông.

7. Phòng Kinh tế:

Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu và thủy hải sản, đốn các cành cây bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Chỉ đạo VP BCH và Tổ trực 24/24 để theo dõi diễn biến của bão, tham mưu kịp thời BCH các biện pháp ứng cứu.

8. Thành viên Ban chỉ huy PCTT - TKCN thị xã:

Tự sắp xếp thời gian kiểm tra đôn đốc các xã, phường được phân công phụ trách thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, phương án, tình hình cụ thể của địa phương.


9. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học:

Tổ chức thực hiện tốt công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong đơn vị mình và trong phạm vi ngành mình quản lý. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống lụt bão đến nhân dân.

Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận: TRƯỞNG BAN

- Như trên; PHÓ TRƯỞNG BAN- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c);

- TTTU, TT HĐND TX (B/c); (Đã ký)

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;

- CVP, A Tuy-PVP;- Lưu VT, VP BCH. Phan Minh Dũng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương