Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2022
Kích88 Kb.
#52772
9. BIA PHUONG AN KHAO SAT
BV KHAO SAT, 8. BIA BC KTKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT
ĐỊA HÌNH

CÔNG TRÌNH:

DUY TU, SỬA CHỮA KÊNH MƯƠNG VẢ RANH

ĐỊA ĐIỂM:

XÃ BA TÔ, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI

GIAI ĐOẠN:

LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

BA TƠ, NĂM 2022
tải về 88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương