Công cp cơ ĐIỆn lạnh vietmeptải về 28.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.08.2022
Kích28.27 Kb.
#53043
Nhận xét của doanh nghiệp
gs25 vo thi sau - Bien Hoa

CÔNG CP CƠ ĐIỆN LẠNH
VIETMEP

Số: 01 /082022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MẪU 5

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2022
NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP
V/v giảng viên đi thực tế

  1. Họ và tên giảng viên: Đào Thanh Tâm

  2. Tên doanh nghiệp đi thực tế: Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh VietMep

  3. Địa điểm đi thực tế: Tòa nhà Senerity 259 Điện Biên Phủ - Phường 7 – Quận 3 – Tp.HCM

  4. Thời gian đi thực tế: 04/07/2022 đến 28/08/2022

  5. Hình thức nghiên cứu thực tế: Tham gia Giám sát thi công tại công trường cùng bộ phận thi công của công ty.

  6. Ý kiến của đại diện doanh nghiệp:

  • Tác phong công nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy của công ty và ở công trường.

  • Có tinh thần cao trong việc học hỏi cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới.

  • Có thái độ hợp tác, chia sẻ nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực thi công M&E.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
NHẬN XÉT CỦA TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG KHOA
tải về 28.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương