CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 0.91 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH

PHÒNG CSGT ĐƯỜNG BỘ

Số: /DSTBVP-PC67
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái bình, ngày 30 tháng 03 năm 2016DANH SÁCH

NHỮNG TRƯỜNG HỢP VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TTATGT

( Từ ngày31 /03 /2016 đến ngày 06 /04 /2016)Tổng số vi phạm trong toàn tỉnh là:301 trường hợp, trong đó:

Địa bàn Thành phố Thái Bình: 33 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Vũ Thư: 26 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Đông Hưng: 51 trường hợp vi phạm. Địa bàn huyện Hưng Hà: 01 trường hợp vi phạm..

Địa bàn huyện Quỳnh Phụ: 23 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Thái Thụy: 38 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Kiến Xương: 24 trường hợp vi phạm.

Địa bàn huyện Tiền Hải: 50 trường hợp vi phạm

Địa bàn huyện Hưng Hà : 56 trường hợp vi phạm

Trong tuần có 2 đơn vị có phản hồi kết quả xác minh nhưng vẫn chưa cụ thể là Công an Hưng Hà và Công an Đông Hưng


Thống kê theo công văn số 223 ngày 9/3/2016 của GĐ CAT

LĐTD : 208 trường hợp

Học sinh : 1 trường hợp

Sinh viên : 0 trường hợp

Giáo viên : 0 trường hợp

Bảo vệ : 0 trường hợp

Cán bộ : 1 trường hợp

Công nhân : 13 trường hợp

Lái xe : 77 trường hợp

Làm ruộng: 1 trường hợpCông an huyện Thái Thụy vẫn chưa thống kê theo công văn của Công an tỉnh.


DANH SÁCH CỤ THỂ

STT

HỌ VÀ TÊN

NƠI CƯ TRÚ

HÀNH VI VI PHẠM

HÌNH THỨC XỬ PHẠT

Năm sinh

Nghề nghiệp

XÓM, THÔN, TỔ

XÃ, PHƯỜNG

HUYỆN, THÀNH PHỐ

PHẠT TIỀN

BỔ SUNG

1

Nguyễn Văn Tuyến

1986

LĐTD

Phan

Hòa Tiến

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17K4-0158

-Không đội MBH
150.000đ
2

Nguyễn Thị Kiểm

1977

LĐTD

Khu Châu

TT Hưng Nhân

Hưng Hà


Giao xe mô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện

900.000
3

Mai Văn Biền

1972

LĐTD

Chí Linh

Đông Đô

Hưng Hà


Đkhiển xe mô tô BKS 17N4-1145 vi phạm

-Không có GPLX

-Không đội MBH

-Không có BH TND12500.000
4

Bùi Thị Du

1973

LĐTD

Phú Khu

Văn Lang

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17N9-0475

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ
300.000
5

Trần Đức Công

1999

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe máy điện vi phạm:

-Không đội mũ bảo hiểm75.000
6

Nguyễn Văn Nam

1999

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe máy điện vi phạm:

-Không đội mũ bảo hiểm75.000
7

Trần Hữu Trường

1998

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe máy điện vi phạm:

-Không đội mũ bảo hiểm75.000
8

Trần Tiến Linh

1999

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe máy điện vi phạm:

-Không đội mũ bảo hiểm75.000
9

Trần anh Tuấn

1999

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe máy điện vi phạm:

-Không đội mũ bảo hiểm75.000
10

Nguyễn Văn Đông

1999

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe máy điện vi phạm:

-Không đội mũ bảo hiểm75.000
11

Nguyễn Văn Luận

1992

LĐTD

Quang Trung

Tây Đô

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17N4-1650

-Không đội MBH

- Chở người ngồi sau không đội MBH

-Không có bảo hiểm TNDS
400.000
12

Bùi Đức Duy

1993

LĐTD

Đa Phú

Tây Đô

Hưng Hà

- Ngồi trên xe Không đội MBH


150.000
13

Trần Ích Thắng

1967

LĐTD

Bắc Sơn

Hồng An

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-07732

-Không đội MBH

-Không mang BH TNDS

- Không mang đăng ký xe

-Không mang GPLX


450.000
14

Nguyễn Công Tuấn

1991

LĐTD

Thượng Ngạn

Văn Lang

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-21111

-Không đội MBH
150.000
15

Nguyễn Văn Tài

1987

LĐTD

Xóm 1

Đoan Hùng

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-06900

-Xe không gương chiếu hậu

90.000
16

Nguyễn Văn Đồng

1993

LĐTD

Lường

Hòa Tiến

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-13191

-Không đội MBH

-Không mang BH TNDS

Chở người ngồi sau không đội MBH

-Không mang ĐK

Không có GPLX
1500.000
17

Hà Văn Sáng

1992

LĐTD

Lập Bảo

Kim Trung

Hưng Hà


Giao xe mô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện

900.000
18

Hoàng Ngọc Lan

1990

LĐTD

Cộng Hòa

Minh Hòa

Hưng Hà


Ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm

150.000
19

Tạ Thị Ngân

1970

LĐTD

Nhâm lang

Tân Tiến

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-03702

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
20

Lô Hữu Thế

1995

LĐTD

Thọ Mai

TT Hưng Hà

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-11657 vi phạm

-Không mang BH TNDS

-Không mang ĐK

-Không mang GPLX

-Xe không gương chiếu hậu


390.000
21

Nguyễn Văn Duy

1983

LĐTD

Xóm 1

Đoan Hùng

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-08565

-Xe không gương chiếu hậu90.000
22

Đỗ Thị Minh

1991

LĐTD

Thượng Lãng

Minh Hòa

Hưng Hà


-*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-15031

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ
300.000
23

Đoàn Văn Lợi

1992

LĐTD

Đào Thành

Canh Tân

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-05746

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
24

Hoàng Văn Giới

1983

LĐTD

Trắc Dương

Thái Phương

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-19119

-Không đội MBH

-Không mang GPLX


150.000
25

Đào Văn Côn

1964

LĐTD

Phương La

Thái Phương

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 14M4-9966

-Không đội MBH
150.000
26

Hà Văn Diễn

1991

LĐTD

Nghĩa Thôn

Kim Trung

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-02760

-Xe không gương chiếu hậu

-Không mang giấy phép lái xe

-Không mang đăng kí xe

-Không mang bảo hiểm TNDS


390.000
27

Trình Văn Trình

1964

LĐTD
Tân Tiến

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 16K3-7096

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000
28

Trần Văn Quảng

1968

LĐTD

Phúc Lạc

Minh Tân

Hưng Hà


*Đkhiển xe ô tô BKS 17C-01075

-Tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe900.000
29

Bùi Văn Tuấn

1996

LĐTD

Thọ Phú

Hồng Minh

Hưng Hà


*Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-47251

-Không có giấy phép lái xe

-Không mang đăng kí xe

-Không đội MBH1250.000
30

Bùi Văn Tiễu

1969

LĐTD

Thọ Phú

Hồng Minh

Hưng Hà


Giao xe mô tô cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện

900.000
31

Nguyễn Công Thông

1957

LĐTD

Duyên Nông

Điệp Nông

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô biển số 17H6-1712 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
32

Lưu Tuấn Khang

1997

LĐTD

Nghĩa Thôn

Kim Trung

Hưng Hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17N3-0863 vi phạm:

-Không Gương chiếu hậu

-Không có GPLX

-Không mang đăng ký xe

-Không có bảo hiểm TNDS


1.290.000đ
33

Nguyễn Văn Mạnh

1964

LĐTD

Gạo

Hồng An

Hưng hà

*Đkhiển xe ô tô BKS 17L1-2306vi phạm:

-Không đội MBH150.000đ
34

Lê Thị Mai

1992

LĐTD

Bổng Thôn

Hòa Bình

Hưng Hà

*Đkhiển xe ô tô BKS17B1-44444

-Không đội MBH

- Không mang đăng ký

-Không có bảo hiểm TNDS

-Xe không gương chiếu hậu

-Không có GPLX1.440.000đ
35

Hà Văn Hùng

1996

LĐTD
Kim Trung

Hưng hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-08154

- Xe không gương chiếu hậu
90.000đ
36

Nguyễn Thị Thoan

1984

LĐTD

Nhâm Lang

Tân tiến

Hưng hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 14F2-5179

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
37

Trần Thị Hoài

1983

LĐTD

Hiếu Nạp

Minh Khai

Hưng hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-43781

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
38

Vũ Văn Mai

1977

LĐTD

Gia Nạp

Văn Cẩm

Hưng Hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-22482 vi phạm:

-Không đội MBH
150.000đ
39

Nguyễn Ngọc Hải

1983

LĐTD

TRắc Dương

Thái Phương

Hưng Hà

* Đkhiển xe mô tô BKS 17B1-90233vi phạm:

-Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ300.000đ
40

Đoàn Văn Đảng Chín

1992

LĐTD

Đào Thành

Canh Tân

Hưng Hà

-Đkhiển xe mô tô BKS17B1-40272

-Không đội MBH

-Không có bảo hiểm TNDS

-Xe không gương chiếu hậu

-Chở người ngồi sau không đội MBH

-Không Chấp Hành hiệu lệnh của CSGT790.000đ
41

Ngô Đình Tiến

1992

LĐTD

Đào Thành

Canh Tân

Hưng Hà

Ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm

150.000đ
42

Đinh Thị Chinh

1985

LĐTD

Khả Tân

Duyên Hải

Hưng Hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17N4-2825

-Không Đội MBH

-Không có bảo hiểm TNDS

-Không mang đăng ký

-Không có GPLX

-Xe không gương chiếu hậu
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương