CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 0.91 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
236

Ngô Ngọc Hội

1998

LĐTD

Hưng Long Bắc

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 01384 vi phạm:

- Ba người không đội mũ bảo hiểm

- Chở ngừoi ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở theo hai người trên xe

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu2.040.00

Tạm giữ xe 07 ngày

237

Tô Xuân Thắng

1997

LĐTD

Thôn Thượng

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 15888 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở ngừoi ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


1.740.000

Tạm giữ xe 07 ngày

238

Phạm Thị Xuân

1997

LĐTD

An Tứ

Bắc Hải

Tiền Hải

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
239

Nguyễn Văn Tân

1987

LĐTD

Xóm 9

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 21T3 - 3362 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở ngừoi ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS1650.000

Tạm giữ xe 07 ngày

240

Đặng Văn Tiến

1999

LĐTD

Vũ Xá

Đông Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 51X4 - 6542 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở ngừoi ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi dến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


870.000

Tạm giữ xe 07 ngày

241

Đỗ Xuân Huynh

1997

LĐTD

An Hạ

Nam Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 29N1 - 5257 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


500.000
242

Phạm Văn Chỉnh

1975

LĐTD

Thanh Đông

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B1- 84117 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
243

Vũ thị Hiên

1986

LĐTD

Khu 5

Thị trấn Tiền hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17M8 - 6213 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS100.000
244

Phan Thanh Hường

1977

LĐTD

Trình Nhì

An Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17K4 - 7180 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS100.000
245

Nguyễn Thị Huyền

1987

LĐTD

Khu 1

Thị trấn Tiền hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 09956 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
246

Phạm Thị Phương

1983

LĐTD

Lương Điền

Đông Cơ

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 90H9 - 4234 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
247

Dương Thị Ngọc Ánh

1981

LĐTD

Thôn Đông

Tây Giang

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 18P7 - 0996 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
248

Tạ Thị Lan

1992

LĐTD

Việt Thắng

Nam thịnh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B9 - 00491 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS100.000
249

Bùi Thị Thuỷ

1984

LĐTD

Đông Cao

Tây Tiến

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 72F9 - 0478 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
250

Ngô Thị Hồng Nga

1991

LĐTD

La Cao

Tây Sơn

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B9 - 06263 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS100.000
251

Trần Văn Đặng

1966

LĐTD

Công Bồi Đông

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 39F4 - 8251 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm150.000
252

Nguyễn Mỹ Duyên

1995

LĐTD

Khu4

Thị trấn tiền hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 29P1 - 06331 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
253

Trần Diệp Anh

1992

LĐTD

Ái Quốc

Nam Thanh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 03501 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
254

Cao Thị yến

1984

LĐTD

Tân Lập

Tây Tiến

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B1 - 85407 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
255

Ngô Văn Nhiệm

1975

LĐTD

Thanh Tây

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17F4 - 7428 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
256

Vũ Thuỳ Linh

1984

LĐTD

Bắc Đình

Vân Trường

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17K8 - 7861 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
257

Trần Thị Hường

1968

LĐTD

Thôn Bắc

Tây Giang

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17M8 - 5859 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm150.000
258

Phạm thị Nhung

1984

LĐTD

Quân Trạch

Tây Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17M8 - 0232 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm150.000
259

Hoàng Văn Bồng

1978

LĐTD

Thôn Nam

Đông long

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17K6 - 6830 vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu500.000
260

Đoàn Thị Ngọc Lam

1973

LĐTD

Nho Lâm

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17M8 - 9561 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
261

Phạm Thị Thêu

1985

LĐTD

Thanh Tây

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17H9 - 6323 vi phạm:

- Không có chứng nhận BHTNDS- Không có gương chiếu hậu

200.000
262

Nguyễn văn Minh

1992

LĐTD

Mỹ Đức

Đông Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8- 121.78 vi phạm: Đi không đúng phần đường quy đinh.

300.000
263

Vũ Văn Vụ

1983

LĐTD

Nội Lang Nam

Nam Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 16F8- 1453 vi phạm: Đi không đúng phàn đường quy định

300.000
264

Trần Trọng Đại

1997

LĐTD

Công Bùi tây

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 89G1 – 006.23 vi p hạm: Xe không có gương chiếu hậu, không mang đăng kí xe, không mang giấy phép lái xe.

290.000
265

Phạm minh tiệp

1992

LĐTD

Tam đông

Vũ lăng

Tiền hải

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km /h

750 000 đ
266

Hoàng văn tuấn

1995

LĐTD

Lưỡng trực 2

Nam thắng

Tiền hải

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km /h

750 000 đ
267

Đặng Ngọc Tân

1984

Lái xe Tãi Thiên Bình

Xóm 9

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS: 17K- 9428 vi phạm: Đỗ xe nơi đường bộ giao nhau

700.000
268

Nguyễn Văn Đại

1980

Lái xe

Thành Long

Đông Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS 29B - 06230 vi phạm:

- Dừng xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ350.000
269

Lê Mạnh Hùng

1982

Lái xe

Hợp Phô

Nam phú

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS 17L - 0119

vi phạm:


- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn300.000
270

Nguyễn văn Đẳng

1968

Lái xe

Đông Quách

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS 17B - 01188 vi phạm:

- Dừng xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ350.000
271

Đào văn thao

1988

Lái xe

Nam đồng

Nam thắng

Tiền hải

Lắp bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

900 000 đ
272

Trần văn chiến

1975

Lái xe

Xóm 4

Đông xuyên

Tiền hải

Lắp bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

900 000 đ
273

Lê văn vỵ

1975

Lái xe

Văn cao

Vân trường

Tiền hải

Không có đèn báo hãm theo qui định

350 000 đ
274

Vũ tuấn đạt

1985

Lái xe

Khu2

Tiền hải

Tiền hải

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h

Đi không đúng phần đường quy định3500.000
275

Nguyễn Thành Nam

1999

Học sinh

Hữu Vi

Nam Chính

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 12641 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở ngừoi ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi dến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS825.000

Tạm giữ xe 07 ngày

276

Nguyễn Đức Tài

1964

LĐTD

Lang Trung

Trung An

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô 77M6-0241:

Chở hàng trên xe vượt quá giới hạn quy định300.000đ
277

Hoàng Thị Tơ

1978

LĐTD

Phú Lễ Thượng

Tự Tân

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô 17B1-137.92:

Không có gương chiếu hậuKhông có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực

190.000đ
278

Nguyễn Thị Hợi

1983

LĐTD

Thôn Trug

Song Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-25613 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
279

Đỗ Thị Năm

1957

LĐTD

Thanh Nội

Minh Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-27968 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương