CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 0.91 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


187

Vũ Văn Tân

1977

Lái xe

Đông Nguyên

Thái Phúc

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô 30L-1319:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
188

Nguyễn văn hiệp

1965

Lái xe

Xóm 3

Thụy sơn

Thái thụy

Đèn soi biển số không có tác dụng

350 000 đ
189

Bùi xuân hóa

1983

Lái xe

Thôn 2

Thái lương

Thái thụy

Đi không đúng phần đường quy định

1000.000
190

Lưu huy thông

1987

Lái xe

Thôn óc

Thái hưng

Thái thụy

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h


2500.000
191

Nguyễn Thị Kim Liên

1984

Công nhân

Trung Xá

Thái Giang

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-26019 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
192

Đặng Đức Tú

1991

Công nhân

Vạn Đồn

Thụy Hồng

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-64199 đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

193

Hà Văn Biền

1996

LĐTD

Nguyễn Du

Vũ Đông

Thành phố

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B1 – 149.37 vi phạm: KHông có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

190.000
194

Phạm Xuân Hà

1971

Lái xe Tư nhân

Tổ 17

P.Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô BKS: 17C – 028.64 vi phạm: Vượt trong trường hợp cấm vượt

2.500.000

Tước GPLX 02 tháng

195

Hoàng trung hiếu

1986

Lái xe

Tổ 30

Đề thám

Thành phố

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h


2500.000
196

Giang Thị Duyên

1986

LĐTD

Tổ 31

Quang Trung

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-09807 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
197

Nguyễn Thị Thăng

1960

LĐTD

Tổ 7

Lê Hồng Phong

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17F4-4078 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
198

Trần Thị Khuyên

1978

LĐTD

Xóm 7

Đông Hòa

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17N1-3423 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

199

Pham Văn Chung

1979

LĐTD

Tổ 37

Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 89H5-3556 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

200

Vũ Thị Hòa

1981

LĐTD

Tổ 10

Bồ Xuyên

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17M1-5264 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

201

Bùi Thị Liên

1971

LĐTD

An Lễ

Đông Mỹ

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-14560 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
202

Vũ Thị Thoa

1967

LĐTD

Tổ 17

Kỳ Bá

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17B9-06331 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
203

Lê Thắng Cảnh

1963

LĐTD

Tổ 13

Bồ Xuyên

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-14048 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

204

Nguyễn Minh Toàn

1986

LĐTD

Xóm 2

Vũ Chính

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17B9-00758 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
205

Hà Thị Ngọc Huyền

1994

LĐTD

Tổ 27

Hoàng Diệu

Thành Phố

Điều khiển xe mô tô BKS 17N4 - 1736 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
206

Lê Văn Thấu

1966

LĐTD

Xóm 7

Vũ Phúc

Thành phố

Chạy quá tốc độ quy định 13km/h

750 000 đ
207

Nguyễn Xuân Duy

1975

Lái xe

Thôn Quyến

Vũ Chính

Thành Phố

Điều khiển xe ô tô BKS 17C - 01217 vi phạm:

- Dừng xe không sát lề đường bên phải theo chiều đi350.000
208

Đặng VĂn Đỉnh

1983

Lái xe

Phúc Khánh

Vũ Phúc

Thành phố

Điều khiển xe ô tô BKS 17C - 00120

vi phạm:


- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn300.000
209

Trần Văn Tú

1974

Lái xe

Xóm 10

Đông Thọ

Thành phố

Điều khiển xe ô tô đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
210

Phạm Văn Hiển

1979

Lái xe

Nhất Thanh

Kỳ Bá

Thành phố

Tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe

900 000 đ
211

Nguyễn Đức Trịnh

1972

Lái xe

Tổ 3

Đề Thám

Thành phố

Không có đèn tín hiệu

350 000 đ
212

Hà Văn Lăng

1968

Lái xe

Xóm 10

Đông thọ

Thành phố

Đèn tín hiệu không tác dụng

350 000 đ
213

Lê mạnh cường

1979

Lái xe

Tổ 6

Kỳ bá

Thành phố

Không có đèn tín hiệu bên phải

350 000 đ
214

Nguyễn đức trịnh

1972

Lái xe

Tổ 3

Đề thám

Thành phố

Không có đèn tín hiệu

350 000 đ
215

Trần văn tú

1971

Lái xe

Xóm 10

Đông thọ

Thành phố

Đèn tín hiệu không có tác dụng

350 000 đ
216

Vũ văn chiến

1981

Lái xe

Tổ 34

Hoàng diệu

Thành phố

Lắp bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật

900 000 đ
217

Phạm tiến hoàn

1985

Lái xe

Tống thỏ nam

Đông mỹ

Thành phố

Vượt xe trong các trường hợp cấm vượt

2 500 000 đ

Tước GPLX 02 tháng

218

Chu Thị Bình

1991

Công nhân

Nam Hưng

Vũ Lạc

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17H9-4199 đi không đúng làn đường quy định

Không có GPLX1 300 000 đ
219

Hoàng Văn Tính

1982

Công nhân

Xóm 7

Vũ Lạc

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17N1-1240 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
220

Trần Thị Nhài

1975

Công nhân

Tổ 34

Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17B9-07329 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
221

Lê Thị Bích Thủy

1988

CB- Cty Dược

Tổ 24

Quang Trung

Thành phố

Điều khiển xe mô tô biển số 17M1-7236 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
222

Trần Văn Lộc

1983

Lái xe

Đoàn Kết

Đông Thọ

Thành phố

Điều khiển xe ô tô 16M-4362:

Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy150.000đ
223

Cao Tiến Cảnh

1977

LĐTD

Tổ 4

P. Trần Lãm

Thành phố

Điều khiển xe mô tô 33P6-8133:

Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h750.000đ
224

Nguyễn Văn Bắc

1985

LĐTD

Thanh Miếu

Vũ Phúc

Thành phố

Điều khiển xe mô tô BKS 17L4- 2769

Đi không đúng làn đường quy định300.000đ

Tước GPLX 01 tháng

225

Lê Xuân Bạo

1972

lái xe

Tổ 17

P. Quang Trung

Thành phố

Điều khiển xe ô tô BKS 17C-032.68

Đèn báo hãm có nhưng không còn tác dụng350.000đ

 

226

Nguyễn Xuân Cảnh

1956

LĐTD

Xóm 6

Vân Trường

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17H9-6566 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
227

Nguyễn Văn Hải

1992

LĐTD

Xóm 3

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17B8-01360 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
228

Trịnh Tuấn Vũ

1984

LĐTD

Hưng Tân

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17F4-2153 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
229

Cao Thị Hoàng Sim

1979

LĐTD

Khu 3

TT Tiền Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17B8-02125 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
230

Hoàng Trường Giang

1967

LĐTD

Trung Tiến

Tây An

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17M8-9612 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
231

Đào Hoa Tiên

1998

LĐTD

Hải Định

Nam Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17L2 - 7994 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS


1.350.000

Tạm giữ xe 07 ngày

232

Đào Văn Lương Trang

1952

LĐTD

Hải Định

Nam Trung

Tiền Hải

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
233

Hà Thị Kiều Trang

1998

LĐTD

An HẠ

Tây Tiến

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17M8 -0242 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS


1.350.000

Tạm giữ xe 07 ngày

234

Phạm Thị Bích Phương

1998

LĐTD

Đông Cao

Tây Tiến

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17H8 - 5574 vi phạm:

- Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có chứng nhận BHTNDS


1.500.000

Tạm giữ xe 07 ngày

235

Đặng Thị Nga

1980

LĐTD

Hữu Vi

Nam Chính

Tiền Hải


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương