CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 1.04 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Ái Quốc

Nam thanh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 12997 vi phạm:

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
221

Đặng Văn Chiến

1990

LĐTD

Nam Trại

Bắc Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 53P5 - 5953 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS


500.000
222

Phạm Văn Long

1988

LĐTD

Chí Cường

Nam Cường

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 517B8 - 15868 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
223

Nguyễn Thị Trâm

1982

LĐTD

Vĩnh Trà

Nam TRung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 30M5 - 6198 vi phạm:

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
224

Vũ Văn Dương

1990

LĐTD

Tân Hưng

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 26B2 - 03720 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
225

Nguyễn Thị Thảo

1992

LĐTD

Rưỡng Trực Nam

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B1 - 86015 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
226

Tô Đình Khánh

1987

LĐTD

Lạc Thành Bắc

Tây Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 12869 vi phạm:

- Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


300.000
227

Vũ Văn Phúc

1997

LĐTD

Xóm 4

Tây Sơn

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17M8 - 5214 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


450.000
228

Phạm Xuân Tới

1990

Công nhân nhà máy nhiệt điên II

Tân Minh

Hồng Lý

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B2- 023.46 vi phạm: xe không có gương chiếu hậu, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

400.000
229

Trần Văn Đạt

2000

Học sinh lớp

10A7 THPT Nguyễn trãi 

Tân Lập

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

230

Đỗ Thanh Tùng

2000

Học Sinh lớp 10A12 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Minh Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

231

Vũ Xuân Diệu

2000

Học Sinh lớp 10A2 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Minh Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

232

Phạm Thị Cẩm Nhung

2000

Học Sinh lớp 10A3 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Nguyên Xá

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

233

Phạm Thị Oanh

2000

Học Sinh lớp 10A3 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Nguyên Xá

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

234

Vũ Thị Ngọc Ánh

2000

Học Sinh lớp 10A4 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Trung An

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

235

Nguyễn Thị Thúy

1999

Học Sinh lớp 10A4 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Tam Quang

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

236

Hoàng Thanh Trang

2000

Học Sinh lớp 10A7 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Song An

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

237

Nguyễn Thị Thùy Dương

2000

Học Sinh lớp 10A9 THPT Nguyễn Trãi- Vũ Thư

 

Trung An

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểmCảnh cáo

người dưới 16 tuổi

238

Phạm Anh Tiếp

1999

Học sinh lớp 11A1 THPT chuyên thái bình

 

Song Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

239

Vũ Minh Tiến

1999

Học sinh lớp 11A3 THPT Hùng Vương

 

Tân Hòa

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

240

Phan Thanh Tùng

1999

Học sinh lớp 11A6 THPT Nguyễn trãi

 

Hồng Lý

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

241

Trần Công Trường

1999

Học sinh lớp 11A6 THPT Nguyễn trãi

 

Hồng Lý

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội MBH150.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

242

Đỗ Minh Hiếu

1998

Học sinh lớp 11A6 THPT Nguyễn trãi

 

Song Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

243

Vũ Thị Thanh Thủy

1998

Học sinh lớp 12A10 THPT Lý Bôn

 

Minh Lãng

Vũ thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

244

Phạm Kinh Tuấn

1998

Học sinh lớp 12A10 THPT Lý Bôn

 

Việt Hùng

Vũ thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

245

Nguyễn Văn Đức

1998

Học sinh lớp 12A10 THPT Lý Bôn

 

Việt Hùng

Vũ thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

246

Trần Tiến Anh

1998

Học sinh lớp 12A10 THPT Lý Bôn

 

Song Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ

 

247

Tô Đình Thành

1998

Học Sinh lớp 12A2 THPT Lý Bôn

 

Tân Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

248

Trương Tuấn Anh

1998

Học sinh lớp 12A2 THPT Lý Bôn

 

Tân Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội MBH, chở người ngồi sau không đội MBH150.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

249

Nguyễn Văn Tiến

1998

Học Sinh lớp 12A2 THPT Nguyễn Trãi

 

Bách Thuận

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

250

Nguyễn Ngọc Tân

1998

Học Sinh lớp 12A6 THPT Nguyễn Trãi

 

Minh Khai

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm75.000đ

Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi

251

Hoàng Quốc Hưng

1998

Học sinh lớp 12A6 THPT Nguyễn trãi

 

Việt Hùng

Vũ Thư

Điều khiển xe đạp điện

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ

 

252

Lại Trung Kiên

1989

Lái xe tư nhân

Thọ Bi

Tân Hoà

Vũ Thư

Điều khiển xe ô tô BKS 17C - 00108 vi phạm:

- Đỗ xe không sát hè phố phía bên phải theo chiều đi700.000
253

Hoàng Hải Yến                                            

1997

Sinh Viên Trường Đại Học Thái Bình

 

Tam Quang

Vũ Thư

Điều khiển xe máy điện

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ

 

254

Kiều Thị Mai

1990

LĐTD

Tân Phong

Hồng Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B2-17059 vượt đèn đỏ

Không có bảo hiểm xe400 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

255

Trần Thị Huệ

1981

LĐTD

Thôn Thái

Nguyên Xá

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B2-05303 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
256

Bùi Đức Dũng

1981

LĐTD

Xóm 8

Phúc Thành

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17L1-1121 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
257

Ngô Duy Bằng

1987

LĐTD

Mỹ Am

Vũ Hội

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B2-24399 đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

258

Nguyễn Thị Minh Hải

1980

LĐTD

Thôn Văn

Song Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B2-11748 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
259

Cao Văn Lực

1987

LĐTD

Xóm 8

Hòa Bình

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-27642 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
260

Bùi Thị Tươi

1983

LĐTD

Xóm 3

Minh Lãng

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17K9-2447 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
261

Trịnh Công Trình

1992

LĐTD

Đoàn Kết

Hồng Phong

Vũ Thư

Điều khiển xe mô tô biển số 17B2-16061 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
262

Trịnh Văn Hưng

1992

LĐTD

Bình Minh

Bách Thuận

Vũ Thư

Điều khiển xe môtô BKS 17B1-288.25

Không đội MBH, chở người ngồi sau không đội MBH, không có gương chiếu hậu, không mang theo GPLX490.000đ

 

263

Trịnh Thị Huế

1997

LĐTD

Bình Minh

Bách Thuận

Vũ Thư

Ngồi trên xe môtô

Không đội MBH150.000đ

 

264

Bùi Duy Khánh

1998

LĐTD

Bình Chính

Việt Thuận

Vũ Thư

Điều khiển xe môtô BKS 17M1-3053

Không có GPLX1.000.000đ

 

265

Bùi Văn Lãm

1994

LĐTD

Trực nho

Minh Quang

Vũ Thư

Điều khiển xe môtô BKS 17B2-143.50

Không đội MBH, không có GPLX1.150.000đ

 

266

Bùi Văn Vụ

1974

LĐTD

Trực nho

Minh Quang

Vũ Thư

Là chủ xe môtô BKS 17B2-143.50

Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông900.000đ


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương