CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 1.04 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS825.000

Tạm giữ xe 07 ngày

178

Nguyễn Quang Duy

2001

Học sinh

Nho Lâm

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 14F7 - 3286 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS


Cảnh cáo

Tạm giữ xe 07 ngày

179

Đỗ Ngọc Hồi

1999

Học sinh trường THPT Hoàng Văn Thái

Trình Nhất Tây

An Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe máy điện vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


225.000
180

Đoàn Vân Anh

1999

Học sinh trường THPT Tây Tiền Hải

Nho Lâm

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe máy điện vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


225.000
181

Vũ Phương Nam

1998

Học sinh trường THPT Tây Tiền Hải

Đức Cơ

Đông Cơ

Tiền Hải

Điều khiển xe máy điện vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


450.000
182

Nguyễn Thị Lan Anh

1998

Học sinh trường THPT Tây Tiền Hải

Lạc Thành Bắc

Tây Ninh

Tiền Hải

Điều khiển xe máy điện vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm


450.000
183

Nguyễn Văn Phiến

1973

Lái xe tư nhân

Văn Hải

Đông Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS 17L - 0137 vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn


300.000
184

Bùi Duy Khánh

1981

Lái xe tư nhân

Nam Đồng Nam

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS 17L - 0201 vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn


300.000
185

Nguyễn VĂn Thành

1984

Lái xe tư nhân

Tân Hải

Đông Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe ô tô BKS 17K - 5441 vi phạm:

- Người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn

- Chở người ngồi hàng ghế phía trước không thắt dây an toàn


300.000
186

Nguyễn Văn Hoành

1986

Làm ruộng

Hợp Thành

Nam Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17F4- 6884 vi phạm: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không có giấy bảo hiểm TNDS.

400.000
187

Bùi Minh Chung

1979

Làm ruộng

Nội Lang Nam

Nam Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17L4- 3664 vi phạm: Xe không đội mũ bảo hiểm

150.000
188

Phạm Thị Hồng Ly

1995

Sinh viên Đại Học Y- Tbinh

Phương Trạch

Phương Công

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8- 061.21 vi phạm: khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch mà vẫn tiếp tục đi.

300.000

Tước GPLX 01 tháng

189

Đỗ Văn Nam

1986

LĐTD

Đông Biên Nam

Nam Hồng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô 17M7-2210:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
190

Trương văn San

1984

LĐTD

Thượng Biên

Nam Hồng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 55P7- 9908 vi phạm: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không có giấy bảo hiểm TNDS.

400.000
191

Trần Thế Công

1992

LĐTD

Ái quốc

Nam Thanh

Tiền hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8- 143.78 vi phạm: chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ.

300.000
192

Nguyễn thị Miền

1972

LĐTD

Phương Trạch Đông

Phương Công

Tiền hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17L1- 2518 vi phạm: Đi không đúng phần đường quy định.

300.000
193

Trần Quốc Toản

1994

LĐTD

Đồng Châu

Đông Minh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 31-701-P5 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không mang đăng kí xe, không có giấy phép lái xe, không có giấy bảo hiểm TNDS.

1.290.000

Giữ xe 07 ngày

194

Cao Văn Dũng

1968

LĐTD

Đông Quách

Nam Hà

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B8- 117.50 vi phạm: xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS.

190.000
195

Nguyễn Văn Thuấn

1978

LĐTD

Xóm 1

Đông Hoàng

Tiền Hải

ĐK xe mô tô BKS 17B6-10264: Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nhưng ko dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi, không có GPLX

1.300.000đ
196

Lương Thị Nhiệm

1961

LĐTD

Xóm 3

Đông Lâm

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-91363 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

Không có GPLX1 300 000 đ
197

Đoàn Văn Tuy

1959

LĐTD

Hưng Long Nam

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17N8-1573 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
198

Đặng Văn Hiển

1975

LĐTD

Xóm 3

Đông Long

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17K6-6839 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
199

Vũ Thị Thu

1973

LĐTD

Khu 5

TT Tiền Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17B8-12084 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
200

Bùi Văn Phong

1988

LĐTD

Xóm 1

Nam Thanh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17N2-3303 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
201

Trần Xuân Chinh

1974

LĐTD

Khu 3

TT Tiền Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 34K3-2438 đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

202

Trần Thị Sợi

1973

LĐTD

Xóm 9

Đông Phong

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17F1-7870 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
203

Trần Văn Hướng

1973

LĐTD

Trà Lý

Đông Quý

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17N8-1493 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
204

Nguyễn Văn Tuyền

1956

LĐTD

Xóm 2

Đông Quý

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-83801 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
205

Tô Xuân Hoài

1991

LĐTD

Cát Già

Tây Giang

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 05445 vi phạm:

- Không có giấy phép lái xe

- Không có gương chiếu hậu


1.090.000

Tạm giữ xe 07 ngày

206

Đào Văn Tân

1989

LĐTD

Tân Hưng

Nam Thắng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B1 - 86695 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông


1.950.000

Tạm giữ xe 07 ngày

207

Phạm Văn Danh

1997

LĐTD

Hợp Thành

Nam Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 15445 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không có gương chiếu hậu


1.540.000

Tạm giữ xe 07 ngày

208

Phạm Như Hoặc

1998

LĐTD

Phú Lâm

Nam Hồng

Tiền Hải

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
209

Nguyễn Văn Chiêm

1978

LĐTD

Nho Lâm

Đông Lâm

Tiền Hải

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
210

Phạm Huy Phước

1998

LĐTD

Quân Bắc Đông

Vân trường

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17F8 - 2134 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


870.000

Tạm giữ xe 07 ngày

211

Tô Xuân Thắng

1997

LĐTD

Thôn Thượng

Tây Lương

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 15888 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu

(Tái phạm)2.140.000

Tạm giữ xe 07 ngày

212

Phạm Thị Xuân

1997

LĐTD

An Tứ

Nam Hải

Tiền Hải

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

(Tái phạm)1.000.000
213

Phạm Đình Khang

1999

LĐTD

Cam Lai

Đông Cơ

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17H3 - 1521 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu720.000

Tạm giữ xe 07 ngày

214

Phạm Xuân Thưởng

1999

LĐTD

Hợp Phố

Nam Phú

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17K1 - 4770 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên


575.000

Tạm giữ xe 07 ngày

215

Trần Thị Thu

1999

LĐTDTiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B1 - 80112 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


675.000

Tạm giữ xe 07 ngày

216

Trần Thị Tâm

1991

LĐTD

Hải Ngoại

Nam Trung

Tiền Hải

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
217

Nguỹen Văn Liêm

1985

LĐTD

Tam Bảo

Nam Hồng

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 30H7 - 7762 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm150.000
218

Vũ Thị Hiền

1977

LĐTD

Thành Long

Đông Hải

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B8 - 10024 vi phạm:

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
219

Nguyễn Thị Nhi

1997

LĐTD

Thiện Châu

Nam Thịnh

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17B1 - 72184 vi phạm:

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS

- Không có gương chiếu hậu


200.000
220

Trương VĂn Đoàn

1972

LĐTD


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương