CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 1.04 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Vọng Hải

Thái Hòa

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô 16L-5740:

Không thắt dây an toàn

Chở người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy


300.000đ
131

Bùi Đình Núi

1976

Lái xe

Tam Đồng

Thụy Hải

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô 17K-5541:

Không thắt dây an toàn

Chở người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

Lắp thêm đèn chiếu sáng về phía sau xe1.200.000đ

Tước GPLX 01 tháng

132

Giang Khánh Dư

1978

Lái xe tư nhân

Vũ Thành Đoài

Thái Hưng

Thái Thụy

ĐK xe ô tô BKS 17C-04386: Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy,bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới hết hạn

650.000đ
133

Vũ Văn Tứ

1987

Lái xe tư nhân

Xóm 1

Thụy Trường

Thái Thụy

ĐK xe ô tô BKS 17C-04898: Tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe,biển số bị bẻ cong

1.800.000đ
134

Tô Huệ Anh

1992

LĐTD

Xóm 8

Thụy Hà

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô 17B6-039.93:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
135

Vũ Văn Hồng

1991

LĐTD

Thôn 1

Thái Dương

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô 17B6-071.70:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
136

Hoàng Hữu Vinh

1993

LĐTD

Kiên Thắng

Thái Thủy

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô 17B6-046.11:

Không có gương chiếu hậu

Không có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực


190.000đ
137

Lê Thị Hà

1983

LĐTD

Xóm 2

Thụy Hà

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô 17K6-9733:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
138

Nhâm văn Hanh

1982

LĐTD

Thiên Kiều

Thái Thọ

Thái Thụy

Điều khiển xe ô tô 17C-035.11:

Biển số bị bẻ cong

Đèn báo hãm không có tác dụng


1.250.000đ
139

Lê Thị Thắm

1984

LĐTD

Xóm 13

Thái Hưng

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô 17B1-443.95:

Không có gương chiếu hậu

Không có giấy CN bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực


190.000đ
140

Trần Đức Anh

1978

LĐTD

Hạ Liệt

Thái Giang

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô 72F6-9230:

Không đội mũ bảo hiểm150.000đ
141

Trần Văn Ngọc

1982

LĐTD

Giáo Lạc

Thái Thọ

Thái Thụy

*Đkhiển xe mô tô BKS 17B7-12193 vi phạm:

-Đội MBH Cài quai không đúng quy cách- Không mang đăng ký


250.000đ
142

Tạ ngọc Hưng

1984

LĐTD

Nam hải

Thái đô

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M6- 5855 vi phạm: xe không có gương chiếu hậu.

90.000
143

Nguyễn Văn Nhất

1994

LĐTD

Thanh Miếu

Thái Sơn

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B6- 208.86 vi phạm: không đội mũ bảo hiểm.

150.000
144

Đàm Văn Hướng

1996

LĐTD

Ngọc Thịnh

Thái Nguyên

Thái thụy

Điều khiển xe mô tô BKS: 17N6- 4820 vi phạm: xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS.

200.000
145

Đàm Quang Trung

1988

LĐTD

Lương Thường

Thụy Dương

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-01862: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
146

Phạm Văn Gừng

1961

LĐTD

Các Đông

Thái Thượng

Thái Thụy

ĐK xe mô tô 17M6-4162: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
147

Trịnh Thị Thiết

1980

LĐTD

Ca Đoài

Thụy Liên

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 49T8-3329: Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nhưng ko dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi

300.000đ

Tước GPLX 1 tháng

148

Hà Văn Tiến

1981

LĐTD

Hanh Lập

Thái Đô

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-13342: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
149

Nguyễn Văn Nin

1960

LĐTD

Hổ Đội 1

Thụy Liên

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 29M5-4579: Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nhưng ko dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi

300.000đ

Tước GPLX 1 tháng

150

Nguyễn Thị Ngọc

1986

LĐTD

An Định

Thụy Văn

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-13310: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
151

Bùi Văn Minh

1973

LĐTD

Khu 2

Diêm Điền

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17K9-0229: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
152

Vũ Xuân Cương

1976

LĐTD

Khu 8

Diêm Điền

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-04962: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
153

Nguyễn Văn Hùng

1991

LĐTD

Sơn Thọ 3

Thái Thượng

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 15B1-77124: Không đội mũ bảo hiểm

150.000đ
154

Phạm Bá Dũng

1993

LĐTD

Chỉ Bồ

Thụy Trường

Thái Thụy

ĐK xe mô tô nhãn hiệu HONDA, màu sơn Trắng: Không đội MBH, chở người ngồi sau không đội MBH,xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có đằng ký xe theo quy định

740.000đ
155

Phạm Bá Hải

1993

LĐTD

Chỉ Bồ

Thụy Trường

Thái Thụy

Ngồi sau xe mô tô không đội MBH

150.000đ
156

Nguyễn Quang Chiến

1981

LĐTD

Xóm1

Thái Sơn

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-22674: Xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định

300.000đ
157

Lê Thanh Tuấn

1983

LĐTD

Nam Duyên

Thái Đô

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-18441: Không có GPLX

1.000.000đ
158

Nguyễn Trung Ai

1961

LĐTD

Khu 6

Diêm Điền

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17K8-3564: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
159

Tạ Thị Mến

1990

LĐTD

Xóm 3

Thụy Hồng

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B1-62505: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không có GPLX

1.300.000đ
160

Đặng Xuân Đợi

1982

LĐTD

Phong Lẫm

Thụy Phong

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17N6-5569: Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nhưng ko dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi, không mang ĐK +GPLX

500.000đ

Tước GPLX 1 tháng


161

Đào Thị Nguyệt

1987

LĐTD

NgoẠI Trình

Thụy Hà

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17b6-14024: Khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu đỏ nhưng ko dừng trước vạch mà vẫn tiếp tục đi

300.000đ

Tước GPLX 1 tháng162

Nguyễn Thị Yến

1964

LĐTD

Bao Hàm

Thụy Hà

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17N6-4553: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
163

Lê Thị Mính

1989

LĐTD

Thanh Lương

Thái Nguyên

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17M6-9812: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
164

Nguyễn Thị Liên

1981

LĐTD

Tu Trình

Thụy Hồng

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-22321: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không có GPLX

1.300.000đ
165

Hà Văn Dũng

1982

LĐTD

Đông Thịnh

Thái Thượng

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17K3-8906: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
166

Nguyễn Trọng Dũng

1965

LĐTD

Xóm 1

Thụy Sơn

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B6-03315: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, không mang ĐK xe

400.000đ
167

Đinh Văn Dương

1964

LĐTD

Vị Thủy

Thái Dương

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17B1-07673: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
168

Đỗ Thị Nhuệ

1993

LĐTD

Thôn Hồng

Thụy Ninh

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17M5-8607 vượt đèn đỏ

Không có GPLX1 300 000 đ
169

Nguyễn Xuân Kiên

1969

LĐTD

Nam Bình

Hồng Quỳnh

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-64747 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
170

Hà Duy Bính

1963

LĐTD

Vi Thủy

Thái Dương

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17B6-22859 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
171

Vũ Thị Thanh Hường

1994

LĐTD

Thiên Kiều

Thái Thọ

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17N6-2529 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
172

Nguyễn Thị Ngát

1971

LĐTD

Trường Xuân

Thụy Trường

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17L4-0824 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
173

Nguyễn Đình Tuyên

1963

LĐTD

Thượng Phúc

Thụy Sơn

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17H5-7496 đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

174

Đỗ Đình Hoạt

1956

LĐTD

Xóm 6

Thái Thọ

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-06398 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
175

Dương Mạnh Cường

1990

LĐTD

Mạnh Tân

Thụy Lâm

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 29S1-18095 chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

150 000 đ
176

Trịnh Quốc Hoàng

1960

LĐTD

An Tiêm

Thụy Dân

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17M6-8869 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

177

Lương Thị Thu Hương

1998

Học sinh

An Phụ

Đông Trung

Tiền Hải

Điều khiển xe mô tô BKS 17L1 - 1617 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương