CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 1.04 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
87

Bùi Đức Thiết

1977

Lái xe tư nhân

Vũ Xá

An Đồng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 29B-07298 đón khách không đúng nơi quy định.

1.500.000đ

Tước GPLX 01 tháng.

88

Ngô Doãn Dũng

1972

Lái xe tư nhân

Đức Chính

Quỳnh Thọ

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 34M-0537 biển số bị che lấp; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
89

Phạm Văn Nhất

1975

Lái xe tư nhân

Đồng Tâm

An Đồng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 16N-3109 biển số bị bẻ cong; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
90

Đoàn Anh Tuấn

1991

Làm ruộng

An Lộng 2

Quỳnh Hoàng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-54685 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

300.000đ
91

Vũ Đức Hiệp

1987

Làm ruộng

Bương Thượng

Quỳnh Ngọc

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-14372 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
92

Nguyễn Thị Ngoãn

1996

Làm ruộng

Đồng Trực

Quỳnh Hoàng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-20094 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

250.000đ
93

Phạm Ngọc Tiến

1990

Làm ruộng

Hàm Long

Quỳnh Giao

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-16957 chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
94

Nguyễn Thị Kim Vân

1995

Làm ruộng

Hàm Long

Quỳnh Giao

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B5-16957 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
95

Vũ Văn Hòa

1992

Làm ruộng

An Khoái

Quỳnh Sơn

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-03375 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

300.000đ
96

Lê Thị Thơm

1988

Làm ruộng

Trình Uyên

Quỳnh Nguyên

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 29M1-2043 chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
97

Vũ Lan Hương

1995

Làm ruộng

Tổ 12

Thị trấn Quỳnh Côi

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 29M1-2043 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
98

Phạm Văn Trường

1983

Làm ruộng

Bến Hiệp

Quỳnh Giao

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-03883 không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

90.000đ
99

Đặng Văn Chung

1985

Làm ruộng

Tây Lễ Văn

An Đồng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 29D1-70026 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

400.000đ
100

Nguyễn Văn Phúc

1986

Làm ruộng

Đại Lẫm

Quỳnh Thọ

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 29D1-70026 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
101

Không Văn Tuấn

1992

Làm ruộng

Phương Quả Nam

Quỳnh Nguyên

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-10101 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe.

1.300.000đ

Tạm giữ phương tiện.

102

Lại Thị Thuận

1995

Làm ruộng

Phương Quả Nam

Quỳnh Nguyên

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B5-10101 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
103

Đào Văn Thiện

1993

Làm ruộng

Tổ 5

Thị trấn Quỳnh Côi

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-55221 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe.

1.150.000đ

Tạm giữ phương tiện.

104

Nguyễn Kim Dương

1982

Làm ruộng

Trại vàng

Quỳnh Hoàng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-23372 chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe.

1.150.000đ

Tạm giữ phương tiện.

105

Nguyễn Thị Tươi

1993

Làm ruộng

Trại vàng

Quỳnh Hoàng

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B5-23372 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
106

Nguyễn Thị Tâm

1996

Làm ruộng

Tư Cương

An Cầu

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-20043 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

1.500.000đ

Tạm giữ phương tiện.

107

Phan Văn Dự

1995

Làm ruộng

Ngọc Quế 4

Quỳnh Hoa

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-12694 chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

1.350.000đ

Tạm giữ phương tiện.

108

Trần Thị Thu Huyền

1995

Làm ruộng

Đông Châu

Quỳnh Ngọc

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17N5-1502 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
109

Vũ Đăng Tín

1994

Làm ruộng

Phúc Bồi

Quỳnh Hưng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-49189 chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy dăng ký xe; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

1.350.000đ

Tạm giữ phương tiện.

110

Đoàn Viết Mạnh

1997

Làm ruộng

Tân Dân

Quỳnh Hưng

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B1-49189 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
111

Phạm Khắc Sơn

1989

Làm ruộng

An Khoái

Quỳnh Sơn

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-20589 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở theo 02 người trên xe; không có giấy phép lái xe; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

1.540.000đ

Tạm giữ phương tiện.

112

Khổng Thị Mộng Thu

1990

Làm ruộng

Phương Quả Nam

Quỳnh Nguyên

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B5-20589 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
113

Khổng Thị Thêm

1992

Làm ruộng

Phương Quả Nam

Quỳnh Nguyên

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B5-20589 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
114

Nguyễn Thành Hiếu

1995

Làm ruộng

Khả Lang

Quỳnh Châu

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17L3-5095 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe; không mang theo giấy đăng ký xe; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

1.350.000đ

Tạm giữ phương tiện.

115

Trần Trung Kiên

1995

Làm ruộng

An Ký Đông

Quỳnh Minh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-14067 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; không có giấy phép lái xe.

1.300.000đ

Tạm giữ phương tiện.

116

Vũ Thị Thanh Huệ

1995

Làm ruộng

Bồ Trang 1

Quỳnh Hoa

Quỳnh Phụ

Ngồi trên xe mô tô biển số 17B5-14067 không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

150.000đ
117

Kiều Ngọc Hùng

1982

LĐTD

Bến Hiệp

Quỳnh Giao

Quỳnh Phụ

*giao xe môt tô BKS17K7-9998 cho người không đủ đkhiện đkhiển phương tiện tham gia giao thông

900.000đ
118

Nguyễn Duy Hiển

1996

LĐTD

Hà Nguyên

Thái Phương

Quỳnh phụ

*Đkhiển xe mô tô BKS 17B4-23084 Vi phạm:

-Không đội MBH

Không có BH TND

- Không mang đăng ký

- Không có GPLX

-Chở người ngồi sau không đội MBh1500.000đ
119

Lê Ngọc Thành

1989

LĐTD

Tổ 1

An Bài

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17F5-0205 không có gương chiếu hậu

Không có GPLX

Đi vào đường cấm


1 390 000 đ
120

Phạm Thị Thời

1988

LĐTD

Đông Châu

Quỳnh Ngọc

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17H2-5594 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
121

Nguyễn Ngọc Quỳnh

1994

LĐTD

An Minh

An Ninh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B5-19402 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

122

Nguyễn Thị Hương

1982

LĐTD

Đào Xá

An Đồng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-51930 vượt đèn đỏ

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

123

Đỗ Văn Mễ

1973

LĐTD

Đông Hà

Đồng Tiến

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17M5-9350 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
124

Bùi Quang Tiến

1983

LĐTD

Ngọc Chi

Quỳnh Bảo

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô biển số 17H3-1442đi vào đường cấm

300 000 đ

Tước GPLX 01 tháng

125

Vũ Bá Long

1986

LĐTD

Hương Xá

An Vinh

Quỳnh Phụ

*Đkhiển xe mô tô BKS 1B5-09072 vi phạm

-Không có BH TND

-Không có gương chiếu hậu

- Không mang đăng ký

- Không mang GPLX


390.000d
126

Ngô Thị Nguyệt

1977

LĐTD

Nghĩa Phong

Thái Thành

Thái Thuỵ

Điều khiển xe mô tô BKS 17B6 - 17631 vi phạm:

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS100.000
127

Nguyễn Thị Lịu

1988

Công nhân

Xóm 4

Thái Hà

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-66026 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
128

Định Thị Hồng Vân

1988

Công nhân may Việt Hồng

Đoài Thịnh

Thái Thịnh

Thái Thụy

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B1- 635.23 vi phạm: khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch mà vẫn tiếp tục đi.

300.000

Tước GPLX 01 tháng

129

Đặng Thị Mai

1987

Gv trường Cấp 1 Thụy Lương

Bao Hàm

Thụy Hà

Thái Thụy

ĐK xe mô tô BKS 17K1-4465: Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300.000đ
130

Lương Văn Liêm

1987

Lái xe


: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương