CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộtải về 1.04 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Hưng Hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17K7-9998

-Không có BH TNDS

-Không mang đký xe

- Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển phương tiện600.000đ
42

Nguyễn Thị Dịu

1986

LĐTD

Xóm 1

Dân Chủ

Hưng Hà

Điều khiển xe mô tô biển số 17N5-6900 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
43

Trần Thị Hải Yến

1997

LĐTD

Thanh Lãng

Minh Hòa

Hưng Hà

Điều khiển xe môtô BKS 17K9-4165

Không có GPLX1.000.000đ

 

44

Trần Xuân Thủy

1967

LĐTD

Thanh Lãng

Minh Hòa

Hưng Hà

Là chủ xe môtô BKS 17K9-4165

Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông900.000đ

 

45

Đinh Văn Lệ

1969

LĐTD

Đô Kỳ

Đông Đô

Hưng Hà

Điều khiển xe môtô BKS 17M4- 8255

Vượt xe trái quy định gây tai nạn2.500.000đ

tước GPLX 02 tháng

46

Lưu Thị Đào

1980

LĐTDHồng An

Hưng hà

*Đkhiển xe mô tô BKS 17B2-09967 vi phạm;

-Không đội MBH

-Không có BH TND

- Không mang đăng ký- Không mang GPLX

450.000đ
47

Lưu Thị Khuyên

1977

Công nhân

Công Nam

Vũ Công

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17M7-3565 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
48

Nguyễn Thị Thơm

1989

Công nhân

Năng Nhương

Trà Giang

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-77241 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
49

Vũ Thị Hiền

1997

Công nhân May Phú Việt

Thôn Đoài

Hòa Bình

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 14K2- 6675 vi phạm: Hai người không đội mũ bảo hiểm.

300.000
50

Bùi Văn Sơn

1994

Học sinh trường 19

Thôn I

Vũ Hòa

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7- 132.30 vi phạm: xe không có gương chiếu hậu, không có giấy bảo hiểm TNDS

190.000
51

Đõ Tiến Ich

1956

Lái xe tư nhân
An Bình

Kiến xương

ĐK xe ô tô BKS 17A-02984: Không chấp hành tín hiệu vạch kẻ đường, bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới hết hạn, Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

1.350.000đ
52

Nguyễn trọng Thuyên

1986

Làm Ruộng

Trà Vy Đông

Vũ Công

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7- 169.44 vi phạm: không có gương chiếu gậu, không chấp hành hiệu lệnh CSGT

390.000

Tước GPLX 01 tháng

53

Bùi Thị Hoan

1994

Làm Ruộng

Trà Đông

Quang Trung

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7- 118.14 vi phạm : không đội mũ bảo hiểm, không có giấy bảo hiểm TNDS.

250.000
54

Trần Thị Thắm

1981

LĐTD

Bắc Sơn

Vũ Ninh

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B1- 768.91 vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, không mang đăng kí xe, không mang giấy phép lái xe.

350.000
55

Phan Văn Thắng

1994

LĐTD

Mộ Đạo I

Vũ Bình

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17B7- 132.99 vi phạm : hai người không đội mũ bảo hiểm, không mang đăng kí xe, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu.

1.490.000

Giữ xe 07 ngày

56

Nguyễn Văn Đông

1990

LĐTD

Tự Tiến

TT.Thanh Nê

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS: 17M7- 9050 vi phạm: xe không có gương chiếu hậu,không đội mũ bảo hiểm, không mang đăng kí xe, không mang giấy phép lái xe.

440.000
57

Vũ Văn Thái

1987

LĐTD

Xóm 3

Quang Bình

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17F3-2091 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

Không có GPLX1 300 000 đ
58

Nguyễn Thanh Tùng

1980

LĐTD

Hưng Long

Thanh Nê

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17M7-6067 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

Không có GPLX1 300 000 đ
59

Nguyễn Thị Hạt

1978

LĐTD

Xóm 6

Hòa Bình

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B2-12197 đi không đúng phần đường quy định

Chở người ngồi sau đội mũ bảo hiểm không cài quai450 000 đ
60

Nguyễn Minh Khang

1970

LĐTD

Xóm 1

Nam Cao

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 29H5-3126 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
61

Nguyễn Mạnh Hùng

1986

LĐTD

Xóm 1

Vũ Bình

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B7-10436 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
62

Vũ Thị Mơ

1975

LĐTD

Xóm 9

Vũ Sơn

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17FC-1062 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
63

Trần Thị Thu Hiền

1980

LĐTD

Xóm 4

An Bồi

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B7-12647 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
64

Vũ Thị Thanh

1982

LĐTD

Xóm 3

Vũ Hòa

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 30F1-5817 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
65

Bùi Trung Vang

1989

LĐTD

Xóm 3

Vũ Sơn

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17M7-5748 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
66

Vũ Thị Tiện

1975

LĐTD

Quang Minh

Vũ Tây

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-70904 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
67

Phùng Thị Thanh

1990

LĐTD

An Thái

An Bồi

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B7-11747 đi không đúng làn đường quy định

300 000 đ
68

Nguyễn Thị Thùy Linh

1991

LĐTD

Xóm 2

Bình Nguyên

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17N7-0116 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
69

Phạm Thị Dung

1992

LĐTD

Xóm 4

Vũ Trung

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17B1-23269 đi không đúng phần đường quy định

300 000 đ
70

Lương Thị Ngọc Hồi

1976

LĐTD

Xóm 9

Bình Minh

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô biển số 17H9-3203 chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

300 000 đ
71

Đàm Thuỳ Dung

1998

LĐTD

Thôn 2

Vũ Quý

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS 17K9 - 8488 vi phạm:

- Không đội mũ bảo hiểm

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS


675.000

Tạm giữ xe 07 ngày

72

Đàm Văn Tỉnh

1977

LĐTD

Thôn 2

Vũ Quý

Kiến xương

Giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển tham gia giao thông

900.000
73

Phạm Thế Quyền

1997

LĐTD

Thôn 4

Vũ Thắng

Kiến xương

Điều khiển xe mô tô BKS 17B2 - 24399 vi phạm:

- Hai người không đội mũ bảo hiểm

- Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm

- Không có giấy phép lái xe

- Không mang đăng ký xe

- Không có giấy chứng nhận BHTNDS- Không có gương chiếu hậu

1.740.000

Tạm giữ xe 07 ngày

74

Đỗ thế Đoái

1989

LĐTD

Đông Hòe

Đồng Tiến

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe mô tô BKS: 17K3- 8232 vi phạm: Xe không có gương chiếu hậu, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, không có giấy bảo hiểm TNDS.

490.000

Tước GPLX 01 tháng

75

Nguyễn Văn Giáp

1983

Lái xe tư nhân

Đông Trụ

Quỳnh Minh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17C-03685 chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi.

2.000.000đ
76

Nguyễn Công Toàn

1985

Lái xe tư nhân

Ngọc Quế

Quỳnh Hoa

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17K-6731 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

900.000đ
77

Phạm Tiến Nam

1982

Lái xe tư nhân

Nguyên Xá 5

An Hiệp

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17C-04129 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
78

Bùi Ngọc Sơn

1981

Lái xe tư nhân

Vũ Xá

An Đồng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 34L-7170 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

900.000đ
79

Nguyễn văn Hướng

1989

Lái xe tư nhân

Địa Linh

Quỳnh Minh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17K-6671 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
80

Nguyễn Duy Kiểm

1969

Lái xe tư nhân

An Lạc

An Dục

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17C-01594 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
81

Nguyễn Tiến Dũng

1992

Lái xe tư nhân

An Ký Tây

Quỳnh Minh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 34K-7537 không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; không mang theo giấy phép lái xe.

3.300.000đ

Tạm giữ phương tiện.

82

Đoàn Văn Thiệm

1985

Lái xe tư nhân

Đồng Tâm

An Đồng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17K-9831 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
83

Phạm Xuân Niên

1976

Lái xe tư nhân

Thôn Đông

An Thanh

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 34L-4204 đèn báo hãm không có tác dụng; tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

1.250.000đ
84

Phạm Tiến Đức

1988

Lái xe tư nhân

Xuân Trạch

Quỳnh Hải

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17C-05630 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

900.000đ
85

Đào Đình Tưởng

1987

Lái xe tư nhân

Phụng Công

Quỳnh Hội

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển sô 17C-03899 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe; đèn báo hãm không có tác dụng.

1.250.000đ
86

Trần Minh Thành

1974

Lái xe tư nhân

Tài Giá

Quỳnh Hưng

Quỳnh Phụ

Điều khiển xe ô tô biển số 17K-9501 tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.

900.000đ

: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương