Căn cứ Quyết định số 113/ct ngày 9/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho ngườitải về 6.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.54 Kb.
#21389

BỘ Y TẾ
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 461-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 461-BYT/QĐ NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1994 VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG BÁN THUỐC - NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CHO NGƯỜI TẠI VIỆT NAMBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Quyết định số 113/CT ngày 9/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Dược và ý kiến của Hội đồng xét duyệt các doanh nghiệp kinh doanh thuốc của Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép đợt một 123 công ty nước ngoài (có danh sách kèm theo và riêng công ty Calipharco Mỹ phải thử thách 6 tháng) đăng ký hợp pháp nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người vào Việt Nam thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp Việt Nam đã được phép kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Điều 2. Công ty nước ngoài có trách nhiệm sau:

- Chấp hành pháp luật Việt Nam và các Quy chế quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam.

- Hoạt động kinh doanh theo đúng đường lối quốc gia về thuốc của Việt Nam và bảo đảm lợi ích sức khoẻ nhân dân Việt Nam.

- Báo cáo với Bộ Y tế Việt Nam trước ba mươi ngày trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi tên, địa chỉ.

+ Thay đổi giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm sản xuất, kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

+ Tách, sát nhập hoặc chấm dứt hoạt động của công ty.

- Báo cáo hàng năm với Bộ Y tế về hoạt động kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Văn bản báo cáo phải gửi về Bộ Y tế (Vụ Dược) trong thời hạn từ ngày 25/12 đến 31/12 hàng năm.

- Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình tại Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dược, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thuốc trực tiếp, các công ty nước ngoài (nói ở Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)


 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 6.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương