Căn cứ Quyết định số 1012/2007/QĐ-ctn ngày 02/9/2007 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2007tải về 59.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích59.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 564/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 11 tháng 9 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá

năm 2007 của Chủ tịch nước trên địa bàn tỉnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1012/2007/QĐ-CTN ngày 02/9/2007 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2007;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 850/TTr-CAT(PV11) ngày 06/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2007 trên địa bàn tỉnh (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Tiển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2007 trên địa bàn tỉnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ-UBND

ngày 11/9/2007 của UBND tỉnh)


Thực hiện Quyết định số 1012/2007/QĐ-CTN ngày 02/9/2007 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về đặc xá năm 2007, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2007 trên địa bàn tỉnh như sau:I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Đặc xá là thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

- Đặc xá năm 2007 phải bảo đảm yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; phải tiến hành công khai, dân chủ, công bằng và đảm bảo nghiêm minh, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, không để sót lọt và tiêu cực xảy ra trong công tác đặc xá.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT ĐẶC XÁ NĂM 2007

1. Tính thời gian để xét đặc xá

Thời gian đã chấp hành hình phạt tù để xét đặc xá năm 2007 tính đến ngày 30/9/2007.2. Điều kiện về thời gian chấp hành hình phạt tù và các tình tiết đặc biệt

a. Phạm nhân đã thực sự chấp hành hình phạt tù ít nhất là 1/2 (một phần hai) thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn; 14 năm (mười bốn) năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 (hai mươi) năm.

b. Đối với những phạm nhân có một trong những tình tiết đặc biệt sau đây thì thời gian đã chấp hành hình phạt tù ít nhất là 1/3 (một phần ba) thời hạn đối với hình phạt tù có thời hạn; 12 (mười hai) năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn 20 năm. Cụ thể là:

- Phạm nhân lập công lớn trong quá trình chấp hành hình phạt tù là người đã giúp Trại giam, Trại tạm giam hoặc cơ quan điều tra phát hiện hoặc bắt được phạm nhân trốn khỏi nơi giam; đã cứu được tính mạng người khác trong tình thế hiểm nghèo; đã tích cực cứu được tài sản có giá trị lớn (hàng chục triệu đồng trở lên) của Nhà nước, của tập thể hoặc của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn (không áp dụng cho những phạm nhân lập công trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử).

- Phạm nhân là thương binh; bệnh binh; là người có thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội được tặng thưởng một trong các danh hiệu: Anh hùng lao động; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương; Huy chương kháng chiến; các danh hiệu “Dũng sỹ” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Phạm nhân có một trong những người sau đây là liệt sỹ: Bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh, chị, em ruột hoặc bố nuôi, mẹ nuôi, con nuôi hợp pháp.

- Phạm nhân là con đẻ, con nuôi hợp pháp của “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc “Gia đình có công với nước”.

- Phạm nhân quá già yếu là người 70 tuổi trở lên hoặc trên 60 tuổi nhưng thường xuyên ốm đau phải điều trị tại bệnh xá, bệnh viện.

- Phạm nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo như: ung thư, bại liệt, lao nặng, xơ gan cổ chướng; suy tim, suy thận độ III trở lên.

- Phạm nhân khi phạm tội là người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi).

- Phạm nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn là người lao động duy nhất trong gia đình mà hiện nay gia đình đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau kéo dài được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thuộc diện hộ nghèo hoặc không còn tài sản gì đáng kể; có bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con ốm đau nặng kéo dài, không có người chăm sóc.

- Nữ phạm nhân đang có thai hoặc có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi đang ở với mẹ trong Trại giam, Trại tạm giam.

- Phạm nhân đã bị kết án phạt tù về “các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế” hoặc “các tội phạm về chức vụ” không bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, không phải bồi thường dân sự, nộp án phí dân sự, tiền truy thu... hoặc đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, đã thực hiện đầy đủ các khoản án phí hình sự, án phí dân sự, tiền truy thu và phần bồi thường thiệt hại về dân sự.

3. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua chấp hành hình phạt tù

Phạm nhân chấp hành tốt Quy chế, Nội quy trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động cải tạo, trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo khá trở lên; khi được đặc xá không làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Cụ thể:

- Phạm nhân bị phạt tù chung thân đã giảm xuống 20 năm, phải có ít nhất 4 năm (2003, 2004, 2005, 2006), 6 tháng đầu năm và quý III năm 2007 được xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt.

- Phạm nhân bị phạt tù trên 15 năm đến 30 năm, phải có ít nhất 3 năm (2004, 2005, 2006), 6 tháng đầu năm và quý III năm 2007 được xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt.

- Phạm nhân bị phạt tù trên 7 năm đến 15 năm, phải có ít nhất 2 năm (2005, 2006), 6 tháng đầu năm và quý III năm 2007 được xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt.

- Phạm nhân bị phạt tù trên 3 năm đến 7 năm, phải có ít nhất năm 2006, 6 tháng đầu năm và quý III năm 2007 được xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt.

- Phạm nhân bị phạt tù từ 3 năm trở xuống, nếu đủ điều kiện xếp loại cải tạo thì phải có ít nhất 6 tháng đầu năm và quý III năm 2007 được xếp loại cải tạo khá trở lên, thời gian tiếp theo được đánh giá cải tạo tốt; nếu chưa đủ điều kiện xếp loại cải tạo thì quá trình chấp hành hình phạt tù ở Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế, Nội quy và được đánh giá cải tạo tốt.

- Những phạm nhân do quá trình điều tra, truy tố, xét xử kéo dài, nếu thiếu kỳ xếp loại theo quy định trên thì trong quá trình ở Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam chấp hành tốt Quy chế, Nội quy Trại tạm giam, Trại giam và được đánh giá cải tạo tốt.(Việc xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù thực hiện theo Quyết định 1269/2002/QĐ-BCA (V26) ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành tiêu thuẩn thi đua và xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù).

- Thời gian tiếp theo được tính từ ngày 26/8/2007 đến ngày họp của Hội đồng xét đề nghị đặc xá của Trại giam, Trại tạm giam.

- Những phạm nhân đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù năm 2007, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá thì vẫn được xét đề nghị đặc xá.

4. Không xét đặc xá cho những phạm nhân sau:

- Phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng về an ninh quốc gia.

- Bị kết án tù chung thân chưa được giảm xuống tù có thời hạn.

- Phạm các tội về ma túy mà thời hạn tù còn lại trên 01 năm.

- Đồng thời phạm hai tội: giết người và cướp; giết người và hiếp dâm; cướp và hiếp dâm.

- Có hai tiền án trở lên.

- Có một tiền án hoặc đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục mà phạm các tội: về ma túy; giết người; cướp có vũ khí; cướp có tổ chức; cướp giật; cưỡng đoạt tài sản; gây rối trật tự công cộng; trộm cắp; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hiếp dâm; hiếp dâm trẻ em; chống người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ hoặc băng, ổ, nhóm thanh toán lẫn nhau.

- Bị kết án tù trên bảy năm về các tội: làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác; mua, bán phụ nữ; mua, bán trẻ em; hiếp dâm trẻ em; cướp có vũ khí; cướp có tổ chức; cướp giật; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phạm nhân thuộc đối tượng chấp hành được 1/2 thời hạn phạt tù đối với hình phạt tù có thời hạn và 14 năm đối với hình phạt tù chung thân có thời hạn tù còn lại trên 10 năm hoặc thuộc đối tượng có tình tiết đặc biệt nêu trên mà có thời hạn phạt tù còn lại trên 15 năm.

- Phạm nhân đang có kháng nghị, kháng cáo theo trình tự điều tra, truy tố, xét xử lại theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác; đã từng được hưởng đặc xá; bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra mà chưa thực hiện xong; có căn cứ khẳng định là sử dụng trái phép các chất ma túy.III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá của tỉnh) có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, Trại tạm giam triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2007 và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương.

- Lập phiếu xét đặc xá, danh sách người được xét đặc xá, thống kê phân tích số người được xét đặc xá; kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, danh sách đối tượng xét đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh.

- Bố trí chương trình, thời gian và chuẩn bị nội dung tài liệu, hồ sơ các cuộc họp Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh.

- Khi được Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh ủy quyền, ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh được triệu tập cuộc họp các thành viên của Hội đồng lấy ý kiến về những vấn đề khẩn cấp để các thành viên cho ý kiến trả lời và chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cụ thể khác nảy sinh trong quá trình thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2007.

- Chỉ đạo việc lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá ở Hội đồng xét đề nghị đặc xá của Trại tạm giam; chỉ đạo Trại tạm giam hướng dẫn phạm nhân thông báo cho thân nhân phạm nhân nộp tiền thi hành hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, tiền truy thu, án phí dân sự hoặc bồi thường dân sự cho cơ quan thi hành án dân sự.

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá theo lý do của thành viên để lại.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá theo quy định hiện hành.

- Phối hợp các ngành liên quan nắm chắc số lượng người được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của họ để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý; phân công trách nhiệm cho từng ngành, đoàn thể, tổ chức giúp người được đặc xá tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. Đối với người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.

- Lập dự trù kinh phí phục vụ cho công tác đặc xá năm 2007, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn Tòa án các cấp lập hồ sơ, tổng hợp danh sách phạm nhân đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá, trình Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh xét duyệt.

- Hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp làm các thủ tục, cấp giấy chứng nhận được đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù còn lại cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp lập danh sách, thông báo kịp thời cho Tòa án nhân dân tối cao, Công an tỉnh biết những đối tượng mà bản án đang bị kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố kiểm sát chặt chẽ việc đề nghị xét đặc xá và phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp phát hiện những đối tượng có kháng cáo, kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác, để thông báo cho Công an tỉnh biết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBMTTQ các cấp và phối hợp với tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi chức năng của mình, đề cao trách nhiệm giám sát, tham gia thực hiện các quy định về đặc xá. Đồng thời tham gia tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được hưởng đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng sớm ổn định cuộc sống.

5. Sở Tư pháp hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự tạo điều kiện cho gia đình phạm nhân, người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thực hiện hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại về dân sự, nộp án phí hình sự, án phí dân sự, tiền truy thu...

6. Sở Y tế và các bệnh viện tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân, người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được đề nghị đặc xá.

7. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương để tuyên truyền về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin ở địa phương.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan; tổ chức, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương có liên quan tổ chức việc dạy nghề, tạo việc làm cho những người được đặc xá để họ sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các địa phương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy chứng nhận, xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các tài liệu có liên quan đến phạm nhân, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được đề nghị đặc xá.

10. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung cho công tác đặc xá năm 2007.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ ngày 10/9/2007 đến ngày 17/9/2007 Hội đồng xét đề nghị đặc xá Trại tạm giam, Hội đồng tư vấn đặc xá Công an tỉnh, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh hoàn thành thủ tục, xét duyệt hồ sơ phạm nhân được đặc xá.

- Tổ chức tha tù khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

V. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

1. Công tác đặc xá phải được sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc theo quy định về khen thưởng hiện hành.

2. Cần phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai sót trong công tác đặc xá để chấn chỉnh ngay; xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân có hành vi tiêu cực trong công tác đặc xá.

Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan đến công tác đặc xá; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo cáo kịp thời bằng văn bản về Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh (thông qua Công an tỉnh - Cơ quan thường trực HĐTVĐX tỉnh) để hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương