Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí


Xe do Cty cổ phần HONLEI Đức Hà lắp ráptải về 4.84 Mb.
trang36/36
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích4.84 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Xe do Cty cổ phần HONLEI Đức Hà lắp ráp
1

KWASAKKI

4.6

2

CITICUP

4.6

3

SYMEN

4.6

 

 
 

Xe do Cty TNHH T&T MOTOR lắp ráp
1

AMGIO, FER VOR; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1E super Cup

7.0

2

AMGIO, FER VOR; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1E super Cup Iz

7.3

3

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50 super CUP

7.0

4

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50 super CUP Iz

7.3

5

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1WA

5.5

6

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D

5.5

7

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R cơ

5.9

8

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R đĩa

6.0

9

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1WA Iz

5.8

10

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D Iz

5.8

11

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R cơ Iz

6.2

12

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R đĩa Iz

6.4

13

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 01

5.6

14

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 02

5.7

15

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 01 Iz

5.9

16

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 02 Iz

6.0

17

GUIDAGD, FUTIRFI; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1super Cup

7.0

18

GUIDAGD, FUTIRFI; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1super Cup Iz

7.3

19

GUIDA GD, AMGIO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-2 super Cup

7.0

20

GUIDA GD, AMGIO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-2 super Cup Iz

7.3

21

SAVANT; Dung tích: 50 cc; Loại: 50E super Cup

7.0

22

SAVANT; Dung tích: 50 cc; Loại: 50E super Cup Iz

7.3

 

 
 

Xe do Cty cổ phần HONLEI VN sản xuất, lắp ráp
1

ATREA C110

6.3

2

CITIS C110

6.3

3

CITI @ C110

6.3

4

CITIKOREV C110

6.3

5

CITINEW C110

6.3

6

DAEEHAN C110

6.3

7

DAEEHAN C50

6.3

8

FONDARS C110

6.3

9

FONDARS C50

6.3

10

HONLEI C110

6.3

11

JOLIMOTO C110

6.3

12

KWASHAKI C110

6.3

13

KWASHAKI C50

5.5

14

NEW SIVA

6.3

15

RIMA C110

6.3

16

ROLIMOTO C110

6.3

17

SCR-YAMAHA C110

6.3

18

SCR-VAMAI-LA C110

5.5

19

SIMBA C110

5.5

20

SUPER SIVA

6.3

21

YAMALLAV C110

5.5

 

 
 

Xe do Cty CPLD Việt Thái

4.5

1

Xe máy điện SHMI
 

 

: data -> 2015
2015 -> Danh mục năng lực thử nghiệm năM 2015 viện nghiên cứu công nghệ sinh học và MÔi trưỜng mẫu câY, NÔng sảN, thực phẩM
2015 -> VỀ việc ban hành bảng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ CÁc loại xe ô TÔ; xe hai, ba bánh gắn máY; xe máY ĐIỆn và phưƠng tiện thủy nộI ĐỊA
2015 -> Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014
2015 -> Danh mục năng lực thử nghiệm năM 2015 viện nghiên cứu công nghệ sinh học và MÔi trưỜNG
2015 -> BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
2015 -> 1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoạt động bề mặt (Silkool-P70) npl sx thuốc
2015 -> On promulgation of list of oriental medicines, herbal medicines and traditional ingredients covered by health insurance
2015 -> Bộ trưởng Bộ y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ y tế
2015 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương