Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộitải về 0.72 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu06.09.2023
Kích0.72 Mb.
#55112
1   2   3   4   5   6   7   8
QĐ 1015-UBND

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu:
- Đề xuất các giải pháp phát triển thuỷ lợi nhằm đáp ứng được nhu cầu cấp nước, tiêu thoát nước của các ngành kinh tế trong giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020:
+ Đáp ứng yêu cầu cung cấp và tạo nguồn nước chủ động phục vụ các ngành kinh tế và dân sinh trong tỉnh.
+ Đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho sản xuất, phát triển các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư.
- Định hướng phòng, chống lũ và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.
- Phân kỳ đầu tư phát triển thuỷ lợi cho giai đoạn 2010-2015 và sau năm 2015.
2. Nhiệm vụ:
- Cung cấp và tạo nguồn nước chủ động tưới cho 46.990 ha đất canh tác, ngoài ra còn tạo nguồn cung cấp nhu cầu sinh hoạt, phát triển công nghiệp, đô thị.
- Đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho sản xuất, phát triển các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư. Tổng diện tích cần tiêu chủ động toàn tỉnh là 82.804 ha.
- Đảm bảo chống lũ sông, bảo vệ dân sinh kinh tế, cơ sở hạ tầng trong tỉnh.
- Bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm do chất lượng nước thải từ các làng nghề và các hoạt động của các khu công nghiệp trong tỉnh.
II. QUY HOẠCH THUỶ LỢI
1. Phân khu thủy lợi.
Tỉnh Hưng Yên có 82.804 ha nội đồng thuộc lưu vực hệ thống Bắc Hưng Hải, 9.505 ha diện tích vùng bãi sông Hồng, sông Luộc. Dựa vào điều kiện địa hình, sông ngòi phân thành 4 khu thủy lợi như sau:
Bảng 1. PHÂN KHU THUỶ LỢI NỘI ĐỒNG

TT

Khu thuỷ lợi

Địa giới hành chính


tải về 0.72 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương