Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Danh sách 1: CÁC NGUỒN GEN TRAO ĐỔI QUỐC TẾTRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

STT

Tên nguồn gen

I

HỌ BẦU BÍ (CUCURBITACEAE)
I.1

Chi Trichosanthes
1

T. baviensis
2

T. kirilowi

Bạc bát (qua lâu)

3

T. ovigera

Qua lâu trứng

4

T. pedata
5

T. rubriflos

Hồng bì

6

T. tricuspidata

Lâu xác

7

T. villosa

Do mõ

I.2

Chi MomordicaMomordica subangulata

Gấc cạnh

II

HỌ CÀ (SOLANACEAE)
II.1

Chi Solanum
1

S. seaforthianum

Cà kiểng

2

S. manmosum

Cà vú

3

S. pseudocapsicum var. Diflorum

hai hoa

4

S. americanum

Lù đù đực (hột mít)

5

S. dulcamara

Cà đờn (cà đắng ngọt)

6

S. pittosporifolium

Cà lá

7

S. diphyllum

Cà hai lá

8

S. spirale

Cà xoắn

9

S. robinsonii

Cà Robinson

10

S. erianthum

Cà hoa lông

11

S. mauritianum

Cà đảo

12

S. cyanocarphium

Cà trái lam

13

S. procumbens

Cà bò quánh

14

S. thorelii

Cà thorel

15

S. trilobatum

Cà ba thùy

16

S. capsicoides

Cà dạng ớt

17

S. virginianum

Cà trái vàng

18

S. ferox

Cà dử

19

S. lasiocarpum

Cà trái lông

20

S. involucratum

Cà tổng bao

21

S. violaceum

Cà ấn

22

S. thruppii

Cà gai

23

S. forvum

Cà nồng

II.2

Chi Lycopersicon
1

L. esculentum var. cerasiforme

Cà tô mách chim

III

HỌ ĐẬU (LEGUMINOCEAE)
III.1

Chi Vigna
1

Vigna radiata var. sublobata
2

V. radiata var. Glabra
3

V. adenantha
4

V. dalzelliana var. Dalzelliana

Đậu Are

5

V. dolichoides

Đậu lông

6

V. umbrellata var. umbrellata

Đậu gạo

7

V. umbrellata var. gracilis

Đậu tán mảnh

8

V. luteola

Đậu vàng

9

V. marina

Đậu biển

10

V. minima subsp. minina

Đậu bé

11

V. triloba

Đậu ba thùy

12

V. vexillata var. vexillata

Đậu cờ

13

V. vexillata var. macrosperma

Đậu cờ hạt to

III.2

Chi PhaseolusPhaseolus coccineus

Đậu son

IV

HỌ DÂY MỐI (MENISPERMACEAE)Chi Stephania
1

S. japonica
2

S. japonica var. discolor

Dây mối

3

S. longa

Lõi tiền

4

S. pierei

Dây đồng tiền

5

S. sinica
6

S. venosa
V

HỌ GỪNG (ZINGIBERACEAE)
V.1

Chi Zingiber
1

Z. acuminatum

Gừng nhọn

2

Z. cochinchinensis

Gừng nam bộ

3

Z. eberhardtii

Gừng Eberhardt

4

Z. monophyllum

Gừng một lá

5

Z. pellitum

Gừng bọc da

6

Z. purpureum

Gừng tía

7

Z. rubens

Gừng đỏ

8

Z. rufopilosum

Gừng lông hung

9

Z. zerumbet

Gừng gió

V.2

Chi Curcuma
1

C. aeruginosa

Nghệ đen đồng

2

C. rubens

Ngải tía

3

C. thorelii

Nghệ thorel

4

C. elata

Mì tinh rừng

5

C. cochinchinensis

Nghệ nam bộ

6

C. alismataefolia

Nghệ lá từ có

7

C. angustifolia

Nghệ lá hẹp

8

C. parviflora

Nghệ hoa nhỏ

9

C. gracillima

Nghệ mảnh

V.3

Chi Alpinia
1

A. conchigera

Riềng rừng

2

A. globosa

Sẹ

3

A. henryi

Riểng henry

4

A. laosensis

Kiền

5

A. phuthoensis

Riềng Phú Thọ

6

A. siamensis

Riềng xiêm

7

A. tonkinensis

Ré bắc bộ

V.4

Chi Kaempferia
1

K. fallax

Cam địa dối

2

K. fissa

Cam địa chẻ

3

K. angustifolia

Thiền liền lá hẹp

4

K. cochinchinensis

Thiền liền nam bộ

5

K. candida

Thiền liền trắng

6

K. harman diana

Thiền liền Harmand

7

K. pulchra

Thiền liền đẹp

VI

HỌ HÒA THẢO (POCEAE)Chi Oryza
1

O. rufipogon
2

O. nivara
3

O. officinalis
4

O. granulata
VII

HỌ KHOAI NGỌT (DIOSCOREACEAE)
VII.1

Chi Dioscorea
1

D. hamiltonii

Chụp

2

D. depauperata

Từ nghèo

3

D. kratica

Khoai mọi

4

D. peperoides

Từ lốt

5

D. nummularia

Từ tròn

6

D. brevipestiolata
7

D. intempestiva

Từ ngược mùa

8

D. bonii

Từ bon

9

D. oryzetorum

Khoai chuột

10

D. glabra

Rạng

11

D. pyrifolia

Từ lá xá lị

12

D. decipiens

Từ lưỡng

13

D. laurifolia

Từ lá quế

14

D. trinervia

Từ ba gân

15

D. collettii

Nần nghệ

16

D. deltoidea

Từ tam giác

17

D. poilanei

Từ poilane

18

D. chingii

Từ ching

19

D. membranacea

Từ mỏng

20

D. paradoxa

Từ ngược

21

D. cambodiana

Từ cam bốt

22

D. esculenta var. spinosa

Từ gai

23

D. dissimulans

Từ dấu

24

D. hemsleyi

Từ hemsley

25

D. petelotii

Từ petelot

26

D. arachnida

Từ ngầm

27

D. craibiana

Từ Craib

28

D. kamoonensis

Từ Kamoon

29

D. pierrei

Từ nước

30

D. scortechini

Từ scortechin

31

D. triphylla var. reticulata

Từ nhám

32

D. bulbifera

Khoai dai

33

D. hispida

Củ nâu trắng

34

D. persimilis

Củ mài

35

D. cirrhosa

Củ nâu

VIII

HỌ MÔN (ARACEA)
VIII.1

Chi Amorphophallus
1

A. interruptus

Nưa gián đoạn

2

A. mekongensis

Nưa Cửu Long

3

A. panomensis

Nưa Thái

4

A. tonkinensis

Nưa bắc bộ

5

A. sp.

Nưa khổng lồ

VIII.2

Chi Homalomena
1

H. cochinchinensis
2

H. gigantea
3

H. pierreana
4

H. tonkinensis
IX

HỌ RĂM (POLYGONACEAE)Chi Polygonum
1

P. perfoliatum

Má ngọ

2

P. senticosum

Nghể móc

3

P. strigosum

Nghể ốm

4

P. caespitosum

Nghể phủ

5

P. dissitiflorum

Nghể hoa cách nhau

6

P. thunbergii

Nghể thunberg

7

P. plebejum

Nghể thông thường

8

P. roxburghii

Nghể Roxburgh

9

P. palmatum

Nghể chân vịt

10

P. chinensis

Lá lồm

11

P. dichotomum

Nghể lưỡng phân

12

P. nepalense

Nghể Nepal

13

P. runcinatum

Nghể báo

14

P. capitatum

Nghể đầu

15

P. malaicum

Nghể Mã lai

16

P. orientale

Nghể đông

17

P. praetermissum

Nghể quên

18

P. ciliatum

Nghể nheo

19

P. flaccidum

Nghể mềm

20

P. hydropiper

Răm nước

21

P. macranthum

Nghể hoa to

22

P. posumbu

Nghể nhỏ

23

P. pubescens

Nghể lông

24

P. leptostachyum

Nghể gié mảnh

25

P. filiforme

Nghể hình sợi

26

P. paniculatum

Nghể chùm tụ tán

27

P. barbatum

Nghể râu

28

P. viscosum

Nghể trĩn

29

P. lanigerum var. indicum

Nghể len

30

P. glabrum

Nghể không lông

31

P. longiflorum

Nghể hoa dài

32

P. persicaria

Nghể bun

33

P. persicaria var. agreste

Nghể ruộng

34

P. minus var. depressum

Nghể bé

35

P. minus var. micranthum

Nghể bé hoa nhỏ

36

P. tomentosum

Nghể1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương