Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CÂY CÔNG NGHIỆP

1

Cà phê vối,

Coffea robusta

S. 3/10

Đông Phi

X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

2
S. 5/3X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

3
S. 5/8X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

4
Ng. 6/1X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

5
Ng. 13/8X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

6
Ng. 26/6X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

7
Ng. 14/8X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

8
Ng. 14/6X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

9
Nh. 14/6X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

10
Nh. 21/10X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

11
T. 2/3X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

12
3C1 1/18X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

13
3C1 1/25X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

14
1D. 6/18X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

15
Đ/C 16/21X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

16
6A1 4/55X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

17
Đ. 5/5X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

18
Đ. 2/2X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

19
1D 5/17X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

20
6A2 17/21X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

21
PA2 3/8X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

22
PA4 4/10X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

23
PA2 7/7X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

24
Nm. 3/5X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

25
Nm. 5/4X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

26
Nm. 17/12X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

27
Tg. 15/6X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

28
T/N. 4/9X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

29
H. 2/6X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

30
H. 2/17X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

31
Tr. 16/5X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

32
Tr. 17/2X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

33
11/3A4 1/20X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

34
11/3A4 4/22X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

1

Cà phê chè

Coffea arabica

TN1

Đông Phi

X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

2
TN2X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

3
TN3X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

4
TN4X

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

5
NDLX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

6
DLX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

7
KSX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

8
SLX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

1

Cao su,

Hevea brasilensis

Amazone (gồm các nhóm giống: AC, RO, MT, SCH, 02.07/81, F, FX, FDR, PFR, GU, MDF, P, CD, TU, CALIMA, IAN, PALMIMA)

Nam Mỹ

X

Viện Nghiên cứu Cao su

2
IRCAX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

3
RRICX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

4
PRX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

5
PB, RRIMX

Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

6

7

LH 82/156 (RRIV 2); LH 82/182 (RRIV 4)


Viện Khoa học nông lâm nghiệp Tây Nguyên

1

Chè,

Camelia sinensis

Trung du xanh

Đông Á,

Đông Nam ÁX

Viện Nghiên cứu Chè

2
Trung du vàngX

Viện Nghiên cứu Chè

3
Trung du tímX

Viện Nghiên cứu Chè

4
Trung du thanh đứcX

Viện Nghiên cứu Chè

5
Tân CươngX

Viện Nghiên cứu Chè

6
Hooc MônX

Viện Nghiên cứu Chè

7
Chất tiềnX

Viện Nghiên cứu Chè

8
Tham VèX

Viện Nghiên cứu Chè

9
Gia VàiX

Viện Nghiên cứu Chè

10
Cù Đề PhùngX

Viện Nghiên cứu Chè

11
Nậm ngặtX

Viện Nghiên cứu Chè

12
Lao chảyX

Viện Nghiên cứu Chè

13
Lũng PhìnX

Viện Nghiên cứu Chè

14
Ba VìX

Viện Nghiên cứu Chè1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương