Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Citron,

Citrus medica

Kỳ đà

Đông Nam Á

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

2
BòngX
3
Thanh yênX
4
Phật thủ
XCitrus spanish
Đông Nam Á


1
Cam tàuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

1

Citrus sp.

Cam sen

Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

2
TrấpX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

1

Hồng Xiêm,

Achras sapota

Hồng xiêm Xuân Đỉnh

Thái Lan

X

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

2
Hồng xiêm Thanh HàX

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

3
MexicoX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

4
Lồng mứt trái dàiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

5
Lồng mứt Tiền GiangX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

6
Dây đọt trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

7
Dây đọt đỏX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

8
Lồng mứt Vĩnh Kim
X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

1

Na,

Annona squamosa

Na dai Đồng Mỏ

Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

2
Na dai miền namX

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

3Mãng cầu daiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

4
Trắng sữa D1
X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Annona muricata

Mãng cầu xiêm


Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Xoài ,
1

Mangifera indica

Xoài Yên Châu

Nam Á

X

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

2
Cát Hoà LộcX
3
Cát NghệX
4
Cát ChuX
5
Xoài tượngX
6
Xoài bưởi
X
7
Cát Hoà Lộc

8
Cát trắng

9
Cát đen

10
Cát tru

11
Cát bồX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

12
Ghép xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

13
Ghép nghệX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14
Xiêm númX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15
Xiểm trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16
Hòn xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17
Châu hạng võX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

18
BattambangX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

19
TượngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20
Thanh ca tàuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21
Thanh dàiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22
Hòn phấn 2 CTX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23
Xiêm laiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

24
Cát tàuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

25
Lữ phụng tiên1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

26
Tân quanX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

27
Lai 1 Tiền GiangX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

28
Rẻ quạt ĐTX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

29
TâyX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

30
BômX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

31
CơmX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

32
Ngọt Bến TreX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

33
VoiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

34
CócX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

35
Su mis DanX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

36
Cát trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

37
Cát đenX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

38
GònX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

39
Ân ĐộX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

40
Cát bồX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

41
Som đăngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

42
NuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

43
Canh nôngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

44
Cát mậtX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

45
Cát xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

46
Cát chùmX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

47
MủX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

48
Chấp lai 1AX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

49
Chấp lai 1B

50
Cát lai

Chuối ,

Musa sp.
Đông Nam Á


1
Rẽ quạt

2
Sen 1

3
Sen 2

4
Sen3

5
Pháo

6
Cau mẳn

7
Cau trắng

8
Cau xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

9
Cau tây 1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

10
Cau chàX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

11
Cơm ngọt cuống xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

12
Cơm ngọt cuống vàngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

13
Cơm chua trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14
Cơm chua đenX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15
Cơm lửaX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16
BômX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17
Già lùn

18
Già cui

19
Già hương

20
Già Cần ThơX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21
Già Tân PhongX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22
Già Đà LạtX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23
Già Bến TreX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

24
TiêuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

25
Nanh heoX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

26
Móng chimX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

27
Trăm nảiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

28
Lá trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

29
Lá đenX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

30
Lá nàng tiênX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

31
ThơmX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

32
SimmondsX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

33
Chà trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

34
Chà đenX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

35
Ngự

36
Xiêm trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

37
Xiêm đenX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

38
Xiêm xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

39
Xiêm phápX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

40
Xiêm lùnX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

41
Xiêm cùiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

42
Xiêm mậtX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

43
Xiêm tâyX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

44
SápX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

45
PhilippineX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

46
DongX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

47
Hột taX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

48
Hột xiêmX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

49
Cau rừngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

50
Lá rừngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

51
TímX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

52
Red musaX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam


Ổi
1

Psidium guajava

Xá lỵ dòn

Nam Mỹ

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

2
Xá lỵ Đà LạtX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

3
Ruột vàngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

4
Ruột hồng da lángX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

5
Rột hồng da sần

6
Ba lưX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

7
Xá lỵ bơmX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

8
BơmX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

9
Ruột trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

10
Xá lỵ trònX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

11
Đài LoanX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

12
Thái Lan lai
X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Thanh long
1

Hylocereus undulatus

Thanh long Chợ Gạo

Nam Mỹ

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả MìềnNam

2
Thanh long.Bình ThuậnX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả MìềnNam

3
Thanh long bẹ trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả MìềnNam

4
Thanh long xanhX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả MìềnNam
Sầu riêng
1

Durio zibethinus

Hạt lép Đồng Nai

Đông Nam Á

X

Tiền Giang

2
Hạt lép Bến TreX

Tiền Giang

3
Hạt lép Tiền GiangX

Tiền Giang

4
Khổ qua xanhX

Tiền Giang

5
Khổ qua vàngX

Tiền Giang

6
RI-6


Tiền Giang
Mít,Artocapus spp.

Mít hạt lép

Đông Nam Á
Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Dâu,Baccaucera spp.

Dâu Hạ Châu

Đông Á
Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương