Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Chanh,

Citrus aurantifolia
Đông Nam Á


1
Chanh Tứ ThờiX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Chanh ĐỏX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

Citrus spp.

Chanh NgôX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4
Chanh CaliforniaX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

5

Chanh cônX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Tắc,Citrus microcarpa

Tắc bánh xe


Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Quýt,

Citrus reticulata
Đông Nam Á


1
Quýt senX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Quýt chumX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3
Quýt Tích GiangX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4
Quýt Đông KhêX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5
Quýt đường CanhX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6
Quýt đường Hương SơnX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

7
Quýt vàng Bắc SơnX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

8
Quýt chu saX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

9
Mắc lừuX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

10
Quýt đường Bến TreX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

11
Quýt tiêuX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12
Cam bùX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

13Quýt xiêm dòng 4X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14
Quýt xiêm dòng 7X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15
Quýt tiền nghệX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16
Quýt ta AX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17
Quýt xiêm trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

18
Quýt xiêm đenX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

19
Quýt xiêm dòng 1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20
Quýt xiêm dòng 2X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21
Quýt xiêm dòng 3X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22
Quýt xiêm dòng 6X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23
Quýt xiêm dòng 5X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

24
Quýt xiêm dòng 8X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

25
Quýt Tiền Sơn

26
Quýt ta Hà NộiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

27
Quýt xiêm dòng 9X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

1

Bưởi,

Citrus maxima

Bưởi Diễn

Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Bưởi Phúc TrạchX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3
Bưởi Thanh NgọcX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4
Bưởi Thanh TràX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5
Bưởi Năm RoiX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6
Bưởi Đường lá camX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

7
Bưởi da lángX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

8
Bưởi cả tửX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

9
Bưởi ổiX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

10
Bưởi Xiêm VangX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

11
Bưởi Khương Bình TịnhX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12
Bưởi đường da láng

13
Bưởi đường lùn

14
Bưởi đường da cócX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15
Bưởi năm roi có hạt

16
Bưởi thanh trà

17
Bưởi da xanh

18
Bưởi laiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

19
Bưởi B2X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20
Bưởi đường Bến Tre

21
Bưởi đường lá cam

22
Bưởi đường bánh xeX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23
Bưởi đường Hóc Môn

24
Bưởi đường hồng

25
Bưởi lông da sầnX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

26
Bưởi năm roi không hạt

27
Bưởi ổi

28
Bưởi xiêm vangX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

29
Bưởi ngang dòng 1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

30
Bưởi hồng đườngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

31
Bưởi ngag dòng 2X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

32
Bưởi thúngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

33
Bưởi lông da lángX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

34
Bưởi lông laiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

35
Bưởi chua dòng 4X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

36
Bưởi hồng đàoX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

37
Bưởi bungX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

38
Mật ongX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

39
Bưởi B6X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

40
Bưởi B6-1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

41
Bưởi B6-2X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

42
Bưởi B6-3X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

43
Bưởi B6-4X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

44
Bưởi B7X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

45
Bưởi B7-1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

46
Bưởi B7-2X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

47
Bưởi B7-3X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

48
Bưởi B8X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

49
Bưởi chua dòng 5X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

50
Bưởi núm son

51
Bưởi chua dòng 3X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

52
Bưởi thanh laiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

53
Bưởi thanh dâyX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

54
Bưởi thanh da lángX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

55
Bưởi chua dòng 6X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

56
Bưởi ghèX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

57
Bưởi da láng dòng 2
X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

11   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương