Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CÂY ĂN QUẢ

1

Nhãn,

Dimocarpus longan

Nhãn Lồng

Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Nhãn CùiX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3
Nhãn Bàm bàmX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4
Nhãn Đường phènX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5
Nhãn Hương ChiX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6
PH. S 99 2.1X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

7
PH. S 99 2.2X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

8
PH. T 99.1.1X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

9
PH. T 99.1.2X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

10
PH. T 99.1.3X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

11
PH. T 99.2.2X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12
PH. M 99.1.1X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

13
PH. M 99 2.1X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

14
PH. M 99 2.2X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

15
PH. M 99 2.3X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

16
PH. M 99 2.4X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

17
PH. M 99 2.5X
18Nhãn tiêu da bò

19
Nhãn longX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20
Nhãn long da sầnX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21
Nhãn long da meX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22
Nhãn tiêu trắngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23
Nhãn đường phènX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

24
Nhãn lồng Hưng YênX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

25
Nhãn long tiêu saX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

26
Nhãn nhụcX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

27
Nhãn tiêu lá bầuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

28
Nhãn xuồng cơm trắng

29
Nhãn thái long tiêuX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

30
Nhãn long da lángX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

31
Nhãn xuồng cơm vàng

32
Nhãn xuồng mỡ gàX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

33
Nhãn super

34
Nhãn cơm vàng bánh xe

35
Nhãn tiêu vàngX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

36
Nhãn tiêu lá dàiX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

37
Nhãn Sài Gòn
Chôm chôm
1

Nephelium lappaceum

Java

Đông Nam Á

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

1

Vải,

Litchi sinensis

Vải chua Hà Tây

Đông Á

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Vải Đạo ĐứcX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3
Vải PhúcX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

4
Vải Sai NgaX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5
Vải lai Liên SơnX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6
Vải lai Lương sơnX

Trung tâm cây ăn qủa Phú Hộ

7
Vải Hùng LongX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

8
Vải Lục NgạnX

Lục Ngạn - Bắc Giang

9
Vải Thiều Thanh HàX

Thanh Hà - Hải Dương, Viện nghien cứu Rau Quả

10
Vải Thiều Phú HộX

Viện NC Rau Quả, Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

11
Vải vàng anhX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12
Vải Đường PhènX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

13
Vải Lai Yên HưngX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

14Miền bắcX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam
Hồng,

Diospyros kaki
Đông Á


1
Hồng Hạc TrìX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Hồng Bảo LươngX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3
Hồng Lạng SơnX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4
Hồng Sơn DươngX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

5
Hồng Thạch HàX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

6
Hồng Nhân HậuX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

7
Hồng Lục YênX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

8
Hồng Đoàn KếtX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

9
Hồng ChàyX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

10
Hồng Lâm ThaoX

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

1

Cam ngọt,

Citrus sinensis

Cam Sông Con

Đông Á

Đông Nam Á


X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2
Cam Xã ĐoàiX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3
Cam ngọtX

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4
Cam TầuX

Viện cây ăn quả Miền Nam

5
Cam SoànX

Viện cây ăn quả Miền Nam

6
Cam mậtX

Viện cây ăn quả Miền Nam

7
Cam chùmX

Viện cây ăn quả Miền Nam

8
Cam mật dòng 1X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

9
Cam mật dòng 2X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

10
Cam mật dòng 3X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

11
Cam mật dòng 4X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

12
Cam mật dòng 5X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

13
Cam mật dòng 6X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14
Cam tâyX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15
Cam soàn Cần ThơX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16
Cam soàn Chợ LáchX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17
Chanh vỏ ngọtX

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương