Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải


QUY ĐỊNH MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC BẢO DƯỠNGtải về 2.91 Mb.
trang4/38
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

QUY ĐỊNH MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG
Mẫu hai


CAAV Form Two


CỤC HÀNG KHÔNG

VIỆT NAM

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM
TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG PHÙ HỢP VỚI PHẦN 5

AMO IN ACCORDANCE WITH PART 5 APPROVAL
ĐƠN XIN CẤP PHÊ CHUẨN BAN ĐẦU, GIA HẠN, THAY ĐỔI.

APPLICATION FOR INITIAL GRANT RENEWAL VARIATION


1. Tên đăng ký hoạt động của tổ chức bảo dưỡng:

Registered name of applicant:
2. Tên giao dịch ( nếu có)

Trading name ( if different):


3. Địa điểm xin phê chuẩn:

Address requiring approval:


4. Tel: Fax: Telex:
5. Nội dung xin phê chuẩn theo VAR ( Xem phạm vi phê chuẩn ở trang 2 & 3)

Scope of AMO in accordance with part 5 Approval relevant to this application:

(see page 2&3 for possibilities)


6. Họ tên của giám đốc điều hành(được tiến cử*)

Position and name of the ( proposed*) Accountable Manager:

7. Chữ ký của giám đốc điều hành (được tiến cử*)

Signature of the ( proposed*) Accountable Manager:

8. Địa điểm - Place:

9. Ngày, tháng, năm - Date:

Chú thích 1: Ghi các địa chỉ sẽ gửi mẫu đến

Note 1: A note giving the address(es) to which the Form(s) should be sent.


Chú thích 2: Ghi các khoản lệ phí phải trả, nếu có.

Note 2: An optional note to give information on any fees payable.


* Chỉ áp dụng đối với tổ chức bảo dưỡng làm đơn xin phê chuẩn ban đầu theo VAR.

Applicable only in the case of a new in accordance with part 5 Applicant.
Cục HKVN - Mẫu Hai - Trang 1/3Phạm vi phê chuẩn của AMO phù hợp với Phần 5


Chủng loại

class


Phân loại

rating


Giới hạn

limitationNội trường

base


Ngoại trường

line

A1 Máy bay/khí cầu trên 5700kg -Aeroplanes/airships above 5700 kg

Nêu loại máy bay/khí cầu.

Quote aeroplane/airship type

Tàu bay

aircraft


A2 Máy bay/khí cầu bằng và dưới 5700 kg. Aeroplanes/airships 5700 kg and below

Nêu nhà chế tạo hoặc nhóm hoặc loại của máy bay/ khí cầu

Quote aeroplane/airship manufacturer or group or type
A3 Máy bay lên thẳng

HelicoptersNêu nhà chế tạo hoặc nhóm hoặc loại của máy bay lên thẳng.

Quote helicopter manufacturer or group or type
B1 Tuốc-bin - Turbine

Nêu loại động cơ - Quote engine type

Động cơ

engines


B2 Pit tông - Piston

Nêu nhà chế tạo hoặc nhóm hoặc loại động cơ.

Quote engine manufacturer or group or type


B3 APU

Nêu nhà chế tạo hoặc loại động cơ.

Quote engine manufacturer or type


C1 Hệ thống điều hoà & áp suất - Air Cond & Press
các bộ phận

C2 Tự động lái - Auto Flight
khác trừ

C3 Thông tin và dẫn đường - Comms and Nav

Nêu loại tàu bay hoặc nhà chế tạo tàu bay, hoặc nhà chế tạo các bộ phận hoặc bộ phận cụ thể và/ hoặc

động cơ

C4 Cửa - khoá

Doors - Hatcheshướng dẫn tham khảo danh mục tiềm năng trong giải trình.

hoàn chỉnh

C5 Hệ thống điện

Electrical PowerQuote aircraft type or aircraft manufacturer or component manufacturer or the particular component and or cross refer to

và động cơ

C6 Thiết bị - Equipment

an ability list in the exposition.

phụ

C7 Động cơ - động cơ phụ

Engine - APU


components

C8 Hệ thống điều khiển

Flight Controls


other than

C9 Nhiên liệu - Thân máy bay. Fuel - Airframe
complete

C10 Máy bay lên thẳng- Động cơ. Helicopter - Rotors
engines

C11 Máy bay lên thẳng - Bộ truyền động. Helicopter - Trans
or APUs

C12 Thuỷ lực-HydraulicC13 Các loại đồng hồ-InstrumentsC14 Càng-Landing GearC15 Ô xy-OxygenC16 Cánh quạt-PropellersC17 Khí nén-PneumaticC 18 Chống đóng băng/ mưa/cháy-Protection ice/rain/fireC19 Cửa sổ-Windows
Các công việc khác

specialised servicesD1 Kiểm tra không phá huỷ-Non destructive insp.Với hướng dẫn phạm vi phê chuẩn trên, xin hãy hoàn thành mục 5 trang 1 theo mẫu sau về các yêu cầu xin phê chẩn của tổ chức bảo dưỡng.

With reference to the above scope of approval and item 5 on page 1, please complete in the following example style, but relevant to your organisation.

A1 Boeing 737-200 nội trường & ngoại trường.

Base & line Boeing 737-200

A2 Piper PA 34 - nội trường

Base Piper PA34


A2 Pit-tông đôi Cessna - nội trường, ngoại trường

Base & Line Cessna Piston Twins

A3 Bell 206/212

B1 CFM 56

B2 Lycoming Piston.

B3 Garrett GTCP85.

C2 SFENA

C4 Boeing 747

D1 Dòng xoáy - Eddy Current.
Có thể nêu tất cả các nhà chế tạo, tất cả các loại của từng phân loại.

There may be any number of types/manufacturers, etc. listed against each rating.
14. Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện

hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại

trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không,

ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay
1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Trước khi đề nghị cấp phép bay theo quy định cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay, người đề nghị cấp phép bay nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án khai thác đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ.

b) Giải quyết thủ tục hành chính

- Cục HKVN có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đánh giá nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án khai thác. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn thiện hồ sơ, thời hạn phê duyệt tính từ khi hồ sơ được hoàn thiện theo yêu cầu.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục HKVN có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc Fax lấy ý kiến thống nhất của Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng về phương án khai thác. Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trả lời đồng ý hoặc không đồng ý và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án khai thác. Trường hợp không chấp thuận, Cục HKVN thông báo bằng văn bản tới người đề nghị và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị phê duyệt phương án khai thác theo mẫu quy định;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người vận chuyển, người khai thác tàu bay;

- Báo cáo về khu vực hoạt động, sân bay hoặc bãi đáp ngoài sân bay;

- Sơ đồ bay;

- Phương thức bay;

- Báo cáo về việc hiệp đồng cung cấp dịch không lưu;

- Báo cáo về tần suất bay;

- Phương án bảo đảm an toàn, an ninh hàng không cho chuyến bay.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- 33 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức;

- Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

  2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;

  3. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;

  4. Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay.8. Phí, lệ phí: không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị phê duyệt phương án khai thác.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay;

- Thông tư 62/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC

(Áp dụng đối với chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung, chuyến bay vận chuyển thương mại trong vùng trời Việt Nam nhưng ngoài đường hàng không, ngoài khu vực hoạt động hàng không chung, ngoài vùng trời sân bay)


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam
Tên tổ chức, cá nhân: .........................................................................................

Địa chỉ bưu điện: ................................................................................................

Điện thoại: ……… Fax: ….. Email: …………….. Website (nếu có): ...........

đề nghị phê duyệt phương án khai thác cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không chung.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 


 

Người đề nghị
(ký tên, ghi rõ chức danh)

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người vận chuyển, người khai thác tàu bay;

2. Báo cáo về khu vực hoạt động, sân bay hoặc bãi đáp ngoài sân bay;

3. Sơ đồ bay;

4. Phương thức bay;

5. Báo cáo về việc hiệp đồng cung cấp dịch không lưu;

6. Báo cáo về tần suất bay;

7. Phương án bảo đảm an ninh hàng không cho chuyến bay.

 

15. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đ điều kiệnđánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Giấy chứng nhận được cấp lại trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, rách, hỏng. Giấy chứng nhận được sửa đổi, bổ sung nội dung trong trường hợp nội dung của giấy chứng nhận cần sửa đổi, bổ sung.

- Người đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

b) Giải quyết TTHC:

- Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại giấy chứng nhận hoặc thông báo từ chối cấp bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá thực tế cơ sở; yêu cầu người đề nghị giải trình bổ sung các nội dung liên quan, hoàn thiện tài liệu; sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục HKVN; hoặc

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung theo mẫu quy định, nêu rõ lý do đề nghị;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

- Báo cáo hoạt động của cơ sở và việc duy trì đủ điều kiện trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hết hạn hiệu lực, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận;

- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận.

- 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

  2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có;

  3. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ-Cục Hàng không Việt Nam;

  4. Cơ quan phối hợp: không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí:

+ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận: 15.000.000đ.

+ Giấy chứng nhận bị mất, rách, hỏng: 2.400.000 đ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không/đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận, Cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không đã được cấp Giấy chứng nhận phải tiếp tục duy trì, đáp ứng các yêu cầu như khi cấp lần đầu.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21/12/2011 Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên hàng không;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Mẫu:

TÊN CƠ SỞ:………..
---------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày tháng năm 20…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI, CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG/ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên cơ sở (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Tên cơ sở viết tắt (nếu có):

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):

Điện thoại: …………….Fax: …………………., Email: ……………………Website (nếu có)

Đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ……………………………………..Chức vụ:

Quốc tịch:

Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp lại/sửa đổi/bổ sung nội dung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không/cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không cho (Phần dành cho cơ sở là tổ chức trực thuộc pháp nhân)

- Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ:

- Giấy chứng nhận được cấp số: ………………..ngày …………….nơi cấp

- Lý do xin cấp lại:

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nói chung và phạm vi hoạt động được quy định trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không/cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

16. Phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Người khai thác tàu bay nộp hồ sơ đề nghị phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN).

b) Giải quyết TTHC:

- Cục HKVN kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho người đề nghị nếu hồ sơ bị từ chối.

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tại cơ sở của người đề nghị.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN quyết định phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác nếu thấy rằng các nội dung đáp ứng đầy đủ các quy định của Phần 12 Thông tư 11/2011/TT-BGTVT, hoặc thông báo từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục HKVN; hoặc

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay;

- Tài liệu hướng dẫn khai thác của người khai thác tàu bay;

- Tài liệu điều hành, chương trình bảo dưỡng của người khai thác tàu bay.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.4. Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, tổ chức.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay-Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay.8. Phí, lệ phí: không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục về nội dung tài liệu hướng dẫn khai thác.

- Phụ lục để có chi tiết về các hướng dẫn tiếp theo về cách soạn thảo tài liệu “Danh mục thiết bị tối thiểu” (MEL).

- Phụ lục các thông tin cụ thể trong bảng thông tin bằng hành động cho hành khách.

- Phụ lục các thông tin cụ thể về sân bay để đưa vào hệ thống kiểm soát dữ liệu hàng không.

- Phụ lục các nguồn cung cấp báo cáo thời tiết thỏa mãn cho việc lập kế hoạch bay và kiểm soát tiến trình bay.

- Phụ lục các yêu cầu chi tiết trong chương trình làm tan băng của Người khai thác.

- Phụ lục về nội dung tài liệu điều hành bảo dưỡng.- Phụ lục các yêu cầu bổ sung về hệ thống chất lượng đối với các hoạt động bảo dưỡng.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

A. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC BAY

: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương