Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-cp ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quantải về 4.01 Mb.
trang8/39
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích4.01 Mb.
#39198
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
175

Cefazoline

Các dạng

2941. 90. 00

176

Cefdinir

Các dạng

2941. 90. 00

177

Cefditoren Pivoxil

Các dạng

2941. 90. 00

178

Cefepime

Các dạng

2941. 90. 00

179

Cefetamet Pivoxil

Các dạng

2941. 90. 00

180

Cefixime

Các dạng

2941. 90. 00

181

Cefmetazol

Các dạng

2941. 90. 00

182

Cefminox

Các dạng

2941. 90. 00

183

Cefoperazone

Các dạng

2941. 90. 00

184

Cefotaxim

Các dạng

2941. 90. 00

185

Cefotetan

Các dạng

2941. 90. 00

186

Cefotiam

Các dạng

2941. 90. 00

187

Cefoxitin

Các dạng

2941. 90. 00

188

Cefpodoxime

Các dạng

2941. 90. 00

189

Cefradine

Các dạng

2941. 90. 00

190

Ceftazidime

Các dạng

2941. 90. 00

191

Ceftezol

Các dạng

2941. 90. 00

192

Ceftibuten

Các dạng

2941. 90. 00

193

Ceftizoxim

Các dạng

2941. 90. 00

194

Ceftriaxone

Các dạng

2941. 90. 00

195

Cefuroxime

Các dạng

2941. 90. 00

196

Celecoxib

Các dạng

2935. 90. 00

197

Cephalothin

Các dạng

2941. 90. 00

198

Cerebrolysin

Các dạng

2937. 19. 00

199

Cetirizine

Các dạng

2933. 59. 90

200

Chitosan

Các dạng

2932 99. 90

201

Chlorhexidine

Các dạng

2925 29. 00

202

Chlorphenesin Carbamate

Các dạng

2924 29. 90

203

Chlorpheniramin

Các dạng

2933. 39. 10

204

Chlorphenoxamine

Các dạng

2922. 19. 90

205

Chlorpropamide

Các dạng

2935. 90. 00

206

Cholin Alfoscerate

Các dạng

2923. 10. 00

207

Cholin Fericitrat

Các dạng

2923. 10. 00

208

Choline bitartrate

Các dạng

2923. 10. 00

209

Chondroitin

Các dạng

3913. 90. 90

210

Chymotrypsine

Các dạng

3507. 90. 00

211

Ciclopirox

Các dạng

2933. 79. 00

212

Ciclopiroxolamine

Các dạng

2941. 90. 00

213

Cilnidipin

Các dạng

2933. 99. 90

214

Cilostazol

Các dạng

2933. 79. 00

215

Cimetidine

Các dạng

2933. 29. 00

216

Cinnarizine

Các dạng

2933. 59. 90

217

Ciprofibrate

Các dạng

2918. 99. 00

218

Cis (2) - Flupentixol decanoat

Các dạng

2934. 30. 00

219

Cisapride

Các dạng

2933. 39. 90

220

Citalopram

Các dạng

2932. 99. 90

221

Citicoline

Các dạng

2934. 99. 90

222

Citrat Natri

Các dạng

2918. 15 10

223

Citrulline Maleate

Các dạng

2917. 19 00

224

Clarithromycine

Các dạng

2941. 50. 00

225

Clindamycin

Các dạng

2933. 72. 00

226

Clindamycine

Các dạng

2941. 90. 00

227

Clobetasol

Các dạng

2925. 29. 00

228

Clodronate

Các dạng

2931. 90. 90

229

Clomiphene

Các dạng

2922. 19. 90

230

Clomipramine HCl

Các dạng

2933. 99. 90

231

Clopidogrel

Các dạng

2934. 99. 90

232

Cloromycetin

Các dạng

2941. 90. 00

233

Cloroquin

Các dạng

2933. 49. 90

234

Clorpromazin

Các dạng

2934. 30. 00

235

Clostridium botilinum type A

Các dạng

2923. 90. 00

236

Clotrimazole

Các dạng

2933. 29. 00

237

Cloxacillin

Các dạng

2941. 10. 90

238

Clozapin

Các dạng

2933. 59. 90

239

Cobanamide

Các dạng

2936. 26. 00

240

Cod liver oil

Các dạng

1504. 10. 90

241

Coenzym Q10

Các dạng

2914. 62. 00

242

Corifollitropin alfa

Các dạng

2934. 99. 90

243

Cromoglycate

Các dạng

2932. 99. 90

244

Cromolyn

Các dạng

2932. 99. 90

245

Crotamiton

Các dạng

2924. 29. 90

246

Cyanocobalamin

Các dạng

2936. 26. 00

247

Cyproheptadine

Các dạng

2933. 39. 90

248

Cyproterone

Các dạng

2937. 29. 00

249

Daclizumab

Các dạng

3002. 90. 00

250

D-alpha-tocopheryl acetat

Các dạng

2936. 28. 00

251

Danazol

Các dạng

2937. 23. 00

252

Daptomycin

Các dạng

3001. 90. 00

253

Deferasirox

Các dạng

2933. 99. 90

254

Deferiprone

Các dạng

2933. 39. 90

255

Deflazacor

Các dạng

2933. 99. 90

256

Dequalinium

Các dạng

2933. 49. 90

257

Desferoxamin Mesylate

Các dạng

2939. 79. 00

258

Desloratadine

Các dạng

2933. 39. 90

259

Desmopressin

Các dạng

2937. 19. 00

260

Desogestrel

Các dạng

2937. 23. 00

261

Desonide

Các dạng

2937. 29. 00

262

Desoxycorticosteron

Các dạng

2937. 29. 00

263

Dexamethasonetải về 4.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương