Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-cp ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quantải về 4.01 Mb.
trang25/39
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích4.01 Mb.
#39198
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39

880

Oleum spicae (Thuốc tác dụng lên đường hô hấp)

Các dạng

3004. 90. 99

881

Olmesartan medoxomil

Các dạng

3004. 90. 89

882

Omalizumab

Các dạng

3004. 90. 99

883

Omega-3 Marine Triglycerides Fish Oil

Các dạng

3004. 90. 99

884

Omeprazole

Các dạng

3004. 90. 99

885

Ondansetron

Các dạng

3004. 90. 99

886

Orlistat

Các dạng

3004. 90. 99

887

Oseltamivir

Các dạng

3004. 90. 89

888

Oseltamivir

Các dạng

3004. 90. 89

889

Ouabain

Các dạng

3004. 90. 89

890

Oxacilin

Các dạng

3004. 10. 19

891

Oxandrolone

Các dạng

3004. 90. 99

892

Oxazepam

Các dạng

3004. 90. 99

893

Oxazolam

Các dạng

3004. 90. 99

894

Oxeladine

Các dạng

3004. 90. 59

895

Oxybutynin

Các dạng

3004. 90. 99

896

Oxycodon

Các dạng

3004. 49. 90

897

Oxymethazolin

Các dạng

3004. 90. 79

898

Oxymorphon

Các dạng

3004. 49. 90

899

Oxytetracyclin

Dạng uống

3004. 20. 71

900

Oxytetracyclin

Dạng mỡ

3004. 20. 71

901

Oxytetracyclin

Các dạng khác

3004. 20. 79

902

Paliperidone

Các dạng

3004. 90. 99

903

Pancreatin

Các dạng

3004. 90. 99

904

Pantoprazole

Các dạng

3004. 90. 99

905

Papaverin

Các dạng

3004. 49. 50

906

Para-aminobenzoic acid

Các dạng

3004. 90. 99

907

Paracetamol

Các dạng

3004. 90. 51

908

Parnaparin

Các dạng

3004. 90. 99

909

Paroxetine

Các dạng

3004. 90. 99

910

Pegfilgrastim

Các dạng

3004. 90. 99

911

Peginterferon

Các dạng

3004. 90. 99

912

Pemirolast

Các dạng

3004. 90. 99

913

Penicillin V

Các dạng

3004. 10. 19

914

Penicilline G (Benzyl Peniciline)

Các dạng

3004. 10. 15

915

Pentazocin

Các dạng

3004. 90. 99

916

Pentobarbital

Các dạng

3004. 90. 99

917

Pentoxifylline

Các dạng

3004. 90. 99

918

Pentoxyverine

Các dạng

3004. 90. 59

919

Pepsin

Các dạng

3004. 90. 99

920

Perindopril tert Butylamin

Các dạng

3004. 90. 89

921

Pethidin

Các dạng

3004. 49. 10

922

Phenazocin

Các dạng

3004. 90. 59

923

Phendimetrazin

Các dạng

3004. 90. 99

924

Phenobarbital

Các dạng

3004. 90. 99

925

Phenoxymethyl Penicillin

Các dạng

3004. 10. 15

926

Phentermin

Các dạng

3004. 90. 99

927

Phenylephrin

Các dạng

3004. 90. 99

928

Phenylpropanolamin

Các dạng

3004. 49. 90

929

Phenytoin

Các dạng

3004. 90. 99

930

Phloroglucinol

Các dạng

3004. 90 99

931

Pholcodin

Các dạng

3004. 49. 90

932

Phosphatidylcholine

Các dạng

3004. 90. 99

933

Phức hợp sắt III Polymaltose

Các dạng

3004. 90. 99

934

Phức sắt (III) - Hydroxid polymaltose

Các dạng

3004. 90. 99

935

Phytomenadione

Các dạng

3004. 50. 99

936

Picloxydin

Các dạng

3004. 90. 30

937

Picosulfat natri

Các dạng

3004. 90. 99

938

Pidotimod

Các dạng

3004. 90. 99

939

Pilocarpine HCl

Các dạng

3004. 90. 99

940

Pinazepam

Các dạng

3004. 90. 99

941

Pioglitazone

Các dạng

3004. 90. 99

942

Pipazetate

Các dạng

3004. 90. 59

943

Piperacillin

Các dạng

3004. 10. 19

944

Piperazin citrat

Các dạng

3004. 90. 71

945

Piracetam

Các dạng

3004. 90. 99

946

Pirenoxine

Các dạng

3004. 90. 99

947

Piribedil

Các dạng

3004. 90. 99

948

Piritramid

Các dạng

3004. 90. 59

949

Piroxicam

Các dạng

3004. 90. 54

950

Pizotifene

Các dạng

3004. 90. 59

951

Podophyllotoxin

Các dạng

3004. 90. 99

952

Policresulen

Các dạng

3004. 20. 99

953

Poly (O-2 Hydroxyethyl Starch)

Các dạng

3004. 90. 99

954

Polyethylen glycol 4000

Các dạng

3004. 90. 99

955

Polyhydroxyethyl starch

Các dạng

3004. 90. 99

956

Polysacharide

Các dạng

3004. 90. 99

957

Polytar

Các dạng

3004. 90. 99

958

Polyvinyl Alcohol (thuốc Điều trị tai mũi họng có thành Phần PVA)

Các dạng

3004. 90. 99

959

Porcine Brain Extracttải về 4.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương