Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-cp ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quantải về 4.01 Mb.
trang21/39
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích4.01 Mb.
#39198
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39

560

Hyaluronidase

Các dạng

3004. 90. 99

561

Hydrated Aluminium oxid

Các dạng

3004. 90. 99

562

Hydrochlorothiazid

Các dạng

3004. 90. 99

563

Hydrocortisone

Các dạng

3004. 32. 10

564

Hydromorphon

Dạng tiêm

3004. 49. 10

565

Hydromorphon

Các dạng khác

3004. 49. 10

566

Hydroquinone

Các dạng

3004. 90. 99

567

Hydrotalcite (Magne Nhôm Hydroxyd-Carbonat Hydrat)

Các dạng

3004. 90. 99

568

Hydrotalcite synthetic

Các dạng

3004. 90. 99

569

Hydrous benzoyl peroxide

Các dạng

3004. 20. 99

570

Hydroxocobalamin

Các dạng

3004. 50. 99

571

Hydroxychloroquine Sulfat

Các dạng

3004. 90. 99

572

Hydroxychlorothiazid

Các dạng

3004. 90. 99

573

Hydroxyethyl Starch

Các dạng

3004. 90. 99

574

Hydroxygen peroxyd

Các dạng

3004. 90. 99

575

Hydroxypropyl methylcellulose

Các dạng

3004. 90. 99

576

Hydroxyzine

Các dạng

3004. 90. 99

577

Hyoscine N-Butyl Bromide

Các dạng

3004. 90 99

578

Ibandronat

Các dạng

3004. 90. 99

579

Ibuprofen

Các dạng

3004. 90. 54

580

Iloprost

Các dạng

3004. 90. 99

581

Imidapril

Các dạng

3004. 90. 89

582

Indacaterol

Các dạng

3004. 90. 89

583

Indapamide

Các dạng

3004. 90. 89

584

Indinavir

Các dạng

3004. 90. 82

585

Indomethacin

Các dạng

3004. 90. 59

586

Infliximab

Các dạng

3004. 12. 90

587

Insulin

Các dạng

3004. 31. 00

588

interferon alpha 2a

Các dạng

3002. 12. 90

589

Interferon alpha-2b

Các dạng

3002. 12. 90

590

Iobitridol

Các dạng

3006. 30. 90

591

Iobitridol

Các dạng

3004. 90. 99

592

Iod

Các dạng

3004. 90. 30

593

Iohexol

Các dạng

3006. 30. 90

594

Iopamidol

Các dạng

3004. 90. 99

595

Iopromide

Các dạng

3004. 90. 99

596

Ipratropium

Các dạng

3004. 90. 99

597

Irbesartan

Các dạng

3004. 90. 89

598

Irbesartan

Các dạng

3004. 90. 89

599

Isapgol Husk

Các dạng

3004. 90. 99

600

Isapgol Husk

Các dạng

3004. 90. 99

601

Isoconazole

Các dạng

3004. 90. 99

602

IsofIamide

Các dạng

3004. 90. 89

603

Isoflamide

Các dạng

3004. 90. 89

604

Isoniazid

Các dạng

3004. 20. 99

605

Isosorbide

Các dạng

3004. 90. 99

606

Isosorbide 5 Mononitrate

Các dạng

3004. 90. 99

607

Isosorbide Dinitrate

Các dạng

3004. 90. 99

608

Isotretinoin

Các dạng

3004. 90. 99

609

Itopride hydrochloride

Các dạng

3004. 90. 99

610

Itraconazole

Các dạng

3004. 20. 99

611

Ivabradine

Các dạng

3004. 90. 99

612

Kali chloride

Các dạng

3004. 90. 99

613

Kali citrat

Các dạng

3004. 90. 99

614

Kali clorid

Các dạng

3004. 90. 99

615

Kali glutamat

Các dạng

3004. 90. 89

616

Kali Iodid

Các dạng

3004. 90. 30

617

Kali Phenoxy Methyl Penicillin

Các dạng

3004. 10. 15

618

Kanamycin

Các dạng

3004. 20. 99

619

Kẽm gluconat

Các dạng

3004. 90. 30

620

Kẽm oxyd

Các dạng

3004. 90. 30

621

Kẽm sulfat

Các dạng

3004. 90. 30

622

Kẽm sulphate

Các dạng

3004. 90. 99

623

Kẽm Undecylenat

Các dạng

3004. 90. 30

624

Ketamin

Các dạng

3004. 90. 99

625

Ketazolam

Các dạng

3004. 90. 99

626

Ketobemidon

Các dạng

3004. 90. 59

627

Ketoconazole

Các dạng

3004. 20. 99

628

Ketoprofen

Các dạng

3004. 90. 59

629

Ketorolac

Các dạng

3004. 90. 59

630

Ketotifene

Các dạng

3004. 90. 99

631

L Tetrahydro panmatin

Các dạng

3004. 90. 99

632

Lacidipine

Các dạng

3004. 90. 99

633

Lactic acid bacillus

Các dạng

3004. 90. 99

634

Lactitol

Các dạng

3004. 90. 99

635

Lactobaccillus

Các dạng

3004. 90. 99

636

Lactobacillus acidophilus lyophiliazate

Các dạng

3004. 90. 99

637

Lactobacillus casei thứ Rhamnosus

Các dạng

3004. 90. 99

638

Lactoprotéines méthyléniques

Các dạng

3004. 90. 99

639

Lactulose

Các dạng


tải về 4.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương