Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-cp ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quantải về 4.01 Mb.
trang18/39
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích4.01 Mb.
#39198
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
Các dạng

3004. 90. 99

320

Deferasirox

Các dạng

3004. 90. 99

321

Deferiprone

Các dạng

3004. 90. 99

322

Dehydro epiandrosteron

Các dạng

3004. 32. 90

323

Delorazepam

Các dạng

3004. 90. 99

324

Denavir

Các dạng

3004. 90. 99

325

Dequalinium

Các dạng

3004. 90. 99

326

Desferrioxamin Mesylate

Các dạng

3004. 90. 99

327

Desferrioxamine methane sulfonate

Các dạng

3004. 90. 49

328

Desloratadin

Các dạng

3004. 90. 99

329

Desloratadine

Các dạng

3004. 90. 99

330

Desmopressin

Các dạng

3004. 32. 90

331

Desogestrel

Các dạng

3004. 32. 90

332

Desonide

Các dạng

3004. 32. 90

333

Desoxycorticosteron

Các dạng

3004. 32. 90

334

Dexamethasone

Các dạng

3004. 32. 10

335

Dexchlorpeniramine

Các dạng

3004. 90. 99

336

Dexibuprofen

Các dạng

3004. 90. 59

337

Dexibuprofen

Các dạng

3004. 90. 99

338

Dexketoprofen

Các dạng

3004. 90. 59

339

Dexlansoprazol

Các dạng

3004. 90. 99

340

Dexpanthenol

Các dạng

3004. 90. 99

341

Dextra 70

Các dạng

3004. 90. 99

342

Dextromethorphan

Các dạng

3004. 90. 59

343

Dextromoramid

Các dạng

3004. 90. 99

344

Dextropropoxyphen

Các dạng

3004. 90. 59

345

Dezocin

Các dạng

3004. 90. 59

346

Diacefylline Diphenhydramine

Các dạng

3004. 90. 59

347

Diacerein

Các dạng

3004. 90. 99

348

Diazepam

Các dạng

3004. 90. 99

349

Dibencozid

Các dạng

3004. 50. 99

350

Diclofenac

Các dạng khác

3004. 90. 53

351

Diclofenac

Dạng tiêm

3004. 90. 59

352

Didanosine

Các dạng

3004. 90. 99

353

Dienogest

Các dạng

3004. 90. 99

354

Diethylphtalat

Các dạng

3004. 90. 99

355

Difemerine

Các dạng

3004. 90. 59

356

Difenoxin

Các dạng

3004. 90. 99

357

Digoxin

Các dạng

3004. 90. 89

358

Dihydrated 1 (+) Arginin base

Các dạng

3004. 90. 99

359

Dihydro Ergotamin

Các dạng

3004. 90. 99

360

Dihydrocodein

Dạng tiêm

3004. 49. 10

361

Dihydrocodein

Các dạng khác

3004. 49. 90

362

Dihydroxydibutylether

Các dạng

3004. 90. 89

363

Di-iodohydroxyquinolin

Các dạng

3004. 90. 99

364

Diltiazem

Các dạng

3004. 90. 89

365

Dimedrol

Các dạng

3004. 90. 99

366

Dimeglumin Gadopontetrat

Các dạng

3004. 90. 99

367

Dimenhydrinate

Các dạng

3004. 90. 59

368

Dimethicon

Các dạng

3004. 90. 99

369

Dimethylpolysiloxane

Các dạng

3004. 90. 99

370

Dinatri adenosine triphosphat

Các dạng

3004. 90. 89

371

Dinatri Clodronate

Các dạng

3004. 90. 99

372

Dinatri etidronat

Các dạng

3004. 90. 59

373

Dinatri Inosin Monophosphate

Các dạng

3004. 90. 99

374

Dioctahedral smectite

Các dạng

3004. 90. 99

375

Diosmectite

Các dạng

3004. 90. 99

376

Diosmin

Các dạng

3004. 90. 99

377

Diphenhydramine

Các dạng

3004. 90. 99

378

Diphenoxylate

Các dạng

3004. 49. 90

379

Dipipanon

Các dạng

3004. 90. 99

380

Dipropylin

Các dạng

3004. 90. 89

381

Dipyridamole

Các dạng

3004. 90. 89

382

Disodium clodronate

Các dạng

3004. 90. 99

383

Disodium Pamidronate

Các dạng

3004. 90. 99

384

Disulfiram

Các dạng

3004. 90. 99

385

dl-alpha tocopheryl acetat

Các dạng

3004. 50. 99

386

dl-al pha-Tocopheryl

Các dạng

3004. 50. 99

387

DL-Lysine acetylsalicylate

Các dạng

3004. 90. 59

388

D-Manitol

Các dạng

3004. 90. 99

389

Dobutamine

Các dạng

3004. 90. 89

390

Docusate

Các dạng

3004. 90. 99

391

Domperidone

Các dạng

3004. 90. 99

392

Donepezil hydrochlorid

Các dạng

3004. 90. 99

393

Đồng sulfat

Các dạng

3004. 90. 30

394

Dopamin

Các dạng

3004. 90. 99

395

Dothiepin

Các dạng

3004. 90. 99

396

Doxazosin

Các dạng

3004. 90. 99

397

Doxifluridine

Các dạng

3004. 90. 89

398

Doxycycline

Dạng uống

3004. 20. 91

399tải về 4.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương