Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994tải về 1.74 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.74 Mb.
1   2   3   4   5

PHỤ LỤC 4GIÁ THANH TOÁN CÁC LOẠI VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG QUÝ I - 2003

(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

(Chưa có thuế VAT)

Đơn vị tính: đồng

STT

Danh mục công trình

Đá học

Đá
4 x 6


Đá
2 x 4


Đá
1 x 2


Đá 0,5 x 1

Đá xô bồ

Cát
bê tông


Cát xây

Cấp phối tự nhiên

Xi măng H.Thạch

Nhựa đường Singapore

Biển báo PQ tròn

Biển báo PQ tam giác

Biển báo PQ chữ nhật
2 x 2,4m


m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

kg

kg

bộ

bộ

bộ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

CÁC CÔNG TRÌNH SCTX1

Tuyến ĐT 254


km 35  km 105

92.446102.7723.967


2

Tuyến ĐT 255


km 0  km 25

92.766412.5743

Tuyến ĐT 256


km 0  km 37119.328

127.086
88.300


788
411.922

324.650
km 37 - km 57


108.16366.058799324.650
4

Tuyến ĐT 257


km 0  km 27


105.96454.376
325.302km 27 - km 44

325.302
5

Tuyến ĐT 258


km 0  km 20

329.172km 20 - km 54


103.45556.581
37.597

768329.172
6

Tuyến ĐT 279


km 45 - km 91
3.557.464
km 155 - km 158
3.557.464

B

CÁC CÔNG TRÌNH SCV1

Tuyến ĐT 254


km 35 - km 66
95.595

2

Tuyến ĐT 255


km 0 - km 18
105.290

3

Tuyến ĐT 256


km 22


126.581

127.911
3.953

km 40


103.639

105.639
3.969


4

Tuyến ĐT 257


km 0 - km 27102.912

105.311

108.641


42.138
3.942

km 27 - km 44


102.847

106.177


31.659
3.951


5

Tuyến ĐT 258


km 34
78.059

90.196

94.343

94.343
3.960

km 48- km 51

70.164

89.364
52.774
809

C

CÁC CÔNG TRÌNH ĐBGT1

Tuyến ĐT 256


Kè ta luy km 40 +800

66.489

87.489

96.224

103.639

105.63967.309
805

3.969


2

Tuyến ĐT 258


Kè ta luy km 15 + 300

75.465

93.665

109.292

112.445

112.44567.309
805

3.969


3

Tuyến ĐT 258 B


Kè ta luy km 8 +300

65.907

85.107

96.604

101.177

101.17750.020
807

3.971


: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương