Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994tải về 1.74 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.74 Mb.
1   2   3   4   5

THỜI ĐIỂM THÁNG 3 - 2003

Đơn vị tính: đồng

STT

Loại vật liệu

Đơn vị

Huyện
Ngân Sơn


Huyện
Ba Bể


Huyện
Na Rì


Huyện
Chợ Đồn


Huyện
Chợ Mới


Huyện
Bạch Thông


1.

Thép CT3 6  8 (Thái Nguyên)

tấn

6.145.486

6.149.121

6.164.856

6.147.249

6.081.679

6.124.673

2.

Thép CT3 10 (Thái Nguyên)

tấn

6.145.486

6.149.121

6.164.856

6.147.249

6.081.679

6.124.673

3.

Thép CT3 12 (Thái Nguyên)

tấn

6.085.486

6.089.121

6.104.856

6.087.249

6.021.679

6.064.673

4.

Thép CT3 14  25 (Thái Nguyên)

tấn

6.030.486

6.134.121

6.049.856

6.032.249

5.966.679

6.009.673

5.

Thép CT3 128  60 (Thái Nguyên)

tấn

6.030.486

6.749.121

6.049.856

6.032.249

5.966.679

6.009.673

6.

Thép buộc

kg

6.745

6.749

6.765

6.747

6.682

6.725

7.

Thép góc L 25 - 50 Thái Nguyên SX

tấn

5.405.486

5.409.121

5.424.856

5.407.249

5.341.679

5.384.673

8.

Thép góc L 63 - 75 Thái Nguyên SX

tấn

5.405.486

5.409.121

5.424.856

5.407.249

5.341.679

5.384.673

9.

Thép góc L 80 - 100 Thái Nguyên SX

tấn

5.495.486

5.499.121

5.514.856

5.497.249

5.431.679

5.474.673

10.

Thép góc L 120 - 125 Thái Nguyên SX

tấn

5.545.486

5.549.121

5.564.856

5.547.249

5.481.679

5.524.673

Ghi chú:

Các loại vật liệu phụ kiện điện nước, vệ sinh, vật liệu trang trí, ốp lát được tính thêm chi phí vận chuyển bằng 5% giá thanh toán tại cụm gốc.

PHỤ LỤC SỐ 2

GIÁ THANH TOÁN CÁC LOẠI THIẾT BỊ


VẬT LIỆU ĐIỆN QUÝ I - 2003

(Ban hành kèm theo Quyết định số 488 /QĐ-UB


ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

(Chưa có thuế VAT)


STT

Loại vật liệu và quy cách

Đơn vị

Giá thanh toán (đồng)

1.

Dây và cáp điện Hàn Quốc


Cáp 0,6/1 KV - Cu/XLPE/PVC


3 x 4 + 1 x 2,5

md

10.800
3 x 6 + 1 x 4

md

13.500
3 x 10 + 1 x 6

md

22.050
3 x 16 + 1 x 10

md

28.710
3 x 25 + 1 x 16

md

42.570
3 x 50 + 1 x 25

md

79.200
3 x 70 + 1 x 35

md

104.940
3 x 95 + 1 x 50

md

143.550
3 x 120 + 1 x 70

md

188.100
Cáp 0,6/1KV - Cu/XLPE/DSTA/PVC


3 x 4 + 1 x 2,5

md

16.830
3 x 6 + 1 x 4

md

22.770
3 x 10 + 1 x 6

md

27.720
3 x 16 + 1 x 10

md

34.650
3 x 25 + 1 x 16

md

49.500
3 x 50 + 1 x 25

md

86.130

2.

Cáp điện 0,6/1KV - CU/PVC/PVC (Hàn Quốc)


4 x 1,5 mm2

md

5.220
4 x 2,5 mm2

md

8.100
4 x 4 mm2

md

9.900
4 x 6 mm2

md

14.400
4 x 10 mm2

md

18.900

3.

Cáp Muyle ruột đồng (Hàn Quốc)


4 x 1,5 mm2

md

5.490
2 x 1,5 mm2

md

4.590
2 x 4 mm2

md

6.120
2 x 6 mm2

md

8.100
2 x 10 mm2

md

12.150
2 x 16 mm2

md

18.000
2 x 25 mm2

md

25.200

4.

Cáp nhôm bọc PVC 1 ruột - 0,6/1 KV (Hàn Quốc)


AV 16 mm2

md

1.710
AV 25 mm2

md

2.520
AV 35 mm2

md

3.600
AV 50 mm2

md

4.950
AV 70 mm2

md

6.750
AV 95 mm2

md

8.550
AV 120 mm2

md

11.160

5.

Cáp AC bọc PVC (Hàn Quốc)


ACV 25 mm2

md

3.150
ACV 35 mm2

md

4.050
ACV 50 mm2

md

5.310
ACV 70 mm2

md

7.020
ACV 95 mm2

md

9.720

6.

Dây đơn cứng ruột đồng bọc PVC (Hàn Quốc)


1 x 1,0 mm2

md

540
1 x 1,5 mm2

md

720
1 x 2,0 mm2

md

900
1 x 4,0 mm2

md

1.600
1 x 6,0 mm2

md

2.400

7.

Cáp Mule bằng nhôm (VN)


MLP 2 x 4 (2 x 1 x 2,25)

md

6.500
MLP 2 x 4 (2 x 7 x 0,85)

md

7.500
MLP 2 x 7 (2 x 7 x 1,13)

md

10.600
MLP 2 x 10 (2 x 7 x 1,35)

md

13.900
MLP 2 x 11 (2 x 7 x 0,85)

md

14.600
MLP 2 x 16 (2 x 7 x 1,7)

md

21.100

8.

Cáp đồng bọc PVC (Công ty Trần Phú)


C16

md

5.851
C25

md

8.821
C35

md

12.177
C50

md

17.127
C70

md

23.760
C95

md

32.076
C120

md

40.590
C150

md

49.005
C185

md

62.370
C240

md

79.695
Cáp nhôm trần không lõi thép

kg

27.300
Cáp đồng trần

kg

31.400

9.

Giá dây và cáp điện CADIVI


* ống luồn dây:


Loại tròn, trắng, vuông D11

md

700
D13

md

800
D14

md

1.200
* Dây điện đơn cứng lõi nhôm


VA 5,00 mm2 26/10

md

820
VA 7,00 mm2 30/10

md

930
* Dây điện đơn cứng lõi đồng


CV 1,00 mm2 12/10

md

600
CV 1,50 mm2 14/10

md

760
CV 2,00 mm2 16/10

md

930
CV 3,00 mm2 20/10

md

1.350
CV 5,00 mm2 26/10

md

2.200
CV 7,00 mm2 30/10

md

2.840
* Dây điện đơn mềm ruột đồng


VCm 1,50 mm2 2 x 30/0,25

md

886
VCm 2,00 mm2 2 x 40/0,25

md

1.282
VCm 2,50 mm2 2 x 50/0,25

md

1.640
* Dây điện đôi mềm ruột đồng


VCm 1,50 mm2 1 x 30/0,25

md

1.210
VCm 2,00 mm2 1 x 40/0,25

md

2.270
VCm 2,50 mm2 1 x 50/0,25

md

2.400
* Dây điện lực ruột đồng bọc PVC 600/1.000v


CV 1,50 mm2 1 x 7/0,50

md

1.125
CV 2,5 mm2 1 x 7/0,67

md

1.649
CV 3,5 mm2 1 x 7/0,80

md

2.108
CV 4 mm2 1 x7/0,85

md

2.510
CV 5,5 mm2 1 x 7/1,0

md

2.700
CV 6 mm2 1 x 7/1,04

md

2.890
CV 7 mm2 1 x 7/1,13

md

3.210
CV 8 mm2 1 x 7/1,20

md

3.500
CV 10 mm2 1 x 7/1,35

md

4.210
CV 11 mm2 1 x 7/1,40

md

4.730
CV 14 mm2 1 x 7/1,60

md

5.730
CV 16 mm2 1 x 7/1,70

md

6.300
* Cáp điện lực ruột đồng


1 ruột CVV 1,50 mm2

md

1.990
CVV 2,5 mm2

md

2.500
CVV 3,5 mm2

md

3.210
CVV 4 mm2

md

3.440
CVV 5,5 mm2

md

3.960
CVV 6 mm2

md

4.150
CVV 8 mm2

md

4.920
CVV 10 mm2

md

6.000
CVV 11 mm2

md

6.300
CVV 14 mm2

md

7.700
CVV 16 mm2

md

8.400
2 ruột CVV 2 mm2

md

4.700
CVV 3 mm2

md

5.900
CVV 4 mm2

md

7.200
CVV 5,5 mm2

md

8.500
CVV 6 mm2

md

9.000
CVV 8 mm2

md

11.200
CVV 10 mm2

md

13.100
CVV 14 mm2

md

17.200
CVV 16 mm2

md

17.500
* Cáp điện lực ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC 600/1.000 V (4 ruột)


CVV 3 x 2,5 + 1 x 1,5 mm2

md

8.800
CVV 3 x 4 + 1 x 2,5 mm2

md

12.000
CVV 3 x 6 + 1 x 4 mm2

md

15.400
CVV 3 x 8 + 1 x 6 mm2

md

18.900
CVV 3 x 10 + 1 x 8 mm2

md

22.600
CVV 3 x 16 + 1 x 10 mm2

md

31.600
CVV 3 x 25 + 1 x 10 mm2

md

42.700
CVV 3 x 25 + 1 x 16 mm2

md

43.300
CVV 3 x 35 + 1 x 25 mm2

md

62.000
CVV 3 x 50+ 1 x 35 mm2

md

81.500
CVV 3 x 70 + 1 x 50 mm2

md

109.800
CVV 3 x 95 + 1 x 70 mm2

md

150.100
CVV 3 x 120 + 1 x 95 mm2

md

186.100
CVV 3 x 150 + 1 x 120 mm2

md

236.700

10.

Cáp nhôm trần xoắn (C.ty dây và cáp điện VN)


A< 50 mm2

kg

35.700
A từ 50 - 160 mm2

kg

34.125
A > 160 mm2

kg

33.600
* Cáp nhôm lõi thép


As  50 mm2

kg

27.405
50 < As  95 mm2

kg

27.090
As > 95 mm2

kg

27.405
* Cáp điện lực ruột nhôm lõi thép 0,6/1 KV


AsV 35/6 mm2

md

6.510
AsV 50/4 mm2

md

8.221
AsV 70/6 mm2

md

10.468
AsV 95/ 8 mm2

md

13.303
AsV 120/11 mm2

md

16.065
AsV 150/11 mm2

md

19.645
AsV 185/11 mm2

md

23.236
AsV 185/13 mm2

md

24.276
AsV 240/13 mm2

md

30.229

11.

Cáp điện lực lõi nhôm, cách điện PVC 0,6/1KV (Công ty dây và cáp điện Việt Nam)


AV 16 mm2

md

2.887
AV 25 mm2

md

7.129
AV 35 mm2

md

9.471
AV 50 mm2

md

12.369
AV 70 mm2

md

14.857
AV 95 mm2

md

19.299
AV 120 mm2

md

22.774
AV 150 mm2

md

24.118
* Cáp nhôm vặn xoắn cách điện XLPE 0,6/1KV


* Loại 2 ruột


LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 25 mm2

md

9.712
LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 35 mm2

md

11.844
LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 50 mm2

md

17.125
LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 70 mm2

md

23.005
LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 95 mm2

md

29.452
LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 120 mm2

md

34.293
LV - ABC: XLPE 2 ruột 2 x 150 mm2

md

44.824
* Loại 3 ruột


LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x 25 mm2

md

14.427
LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x 35mm2

md

17.608
LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x 50 mm2

md

25.515
LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x 70 mm2

md

33.379
LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x95 mm2

md

42.861
LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x 120 mm2

md

50.116
LV - ABC: XLPE 3 ruột 3 x 150 mm2

md

67.021
* Loại 4 ruột


LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 25 mm2

md

18.175
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 35mm2

md

21.934
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 50 mm2

md

30.345
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 60 mm2

md

37.632
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 70 mm2

md

39.658
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 95 mm2

md

51.618
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 120 mm2

md

60.889
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 150 mm2

md

77.815
LV - ABC: XLPE 4 ruột 4 x 185 mm2

md

98.479

12.

Cáp nhôm có băng thép 0,6/1KV Cu/XIE/DSTA/PVC (Cu/XIE/DSTA/PVC) của NM dây và cáp điện ELMACO Gia Lâm - HN


4 x 1,5

md

9.405
4 x 2,5

md

12.616
4 x 4

md

16.056
4 x 6

md

21.677
3 x 2,5 + 1,5

md

12.158
3 x 4 + 2,5

md

15.254
3 x 6 + 4

md

20.874
3 x 10 + 6

md

29.267
3 x 16 + 10

md

39.339
3 x 25 + 10

md

55.282
3 x 35 + 16

md

71.453
3 x 50 + 25

md

95.768
3 x 70 + 35

md

131.897
3 x 95 + 50

md

181.101
3 x 120 + 70

md

223.651
3 x 150 + 70

md

277.328
2 x 2,5

md

6.996
2 x 4

md

9.405
2 x 6

md

12.653
2 x 7

md

13.304
2 x 10

md

17.204
2 x 16

md

24.086
2 x 25

md

35.555

13.

Cáp nhôm bọc PVC 4 ruột 0,6/1KV AL/PVC/PVC của Nhà máy dây và cáp điện ELMACO Gia Lâm - HN


4 x 16

md

16.056
4 x 25

md

22.365
4 x 35

md

28.673
4 x 50

md

38.996
4 x 70

md

52.185
4 x 95

md

69.389
4 x 120

md

86.020

14.

Cáp nhôm trần A và AC của Nhà máy dây và cáp điện ELMACO Gia Lâm - HN


A 16

md

34.302
A 25

md

33.739
A 35

md

33.402
A 50

md

32.952
A 70

md

32.727
A 95

md

32.502
A 120

md

33.290
AC 25

md

27.105
AC 35

md

26.542
AC 50

md

26.092
AC 70

md

25.754
AC 95

md

25.417

15.

Thiết bị điện của hãng VINAKIP


áp tô mát: 1 pha 32 A

cái

14.300
2MT - 30A - 500V

cái

15.400
3MT - 10 - 25A - 500V

cái

71.500
3MT - 40 - 50A - 500V

cái

83.600
2A100 - 80A - 3MT - 500V

cái

159.500
Cầu dao đế sứ


15A - 2P - 250V

cái

6.270
20A - 2P - 250V

cái

7.920
30A - 2P - 250V

cái

8.800
30A - 2P - 2N

cái

9.790
Cầu dao hộp


100A - 380V - 1N

cái

198.000
100A - 380V - 2N

cái

218.000
150A - 380V - 1N

cái

249.000
150A - 380V - 2N

cái

273.000
200A - 380V - 1N

cái

298.000
200A - 380V - 2N

cái

327.000
Công tắc xoay


10A - 380V

cái

12.540
25A - 380V

cái

20.900
40A - 380V

cái

24.200
Ổ cắm đơn vuông, tròn thân nhựa, sứ

cái

2.640
Ổ cắm đơn 10A đa năng

cái

3.630
Ổ cắm đơn chìm 6A

cái

3.190
Công tắc đơn

cái

2.420
Công tắc kép

cái

3.960
Công tắc kép 10A

cái

5.280
Công tắc cầu thang

cái

3.360
Công tắc liền ổ cắm

cái

4.180
Ổ cắm chìm đơn (kiểu N)

cái

6.000
Ổ cắm chìm 2 ngả (kiểu N)

cái

8.500
Ổ cắm chìm 3 ngả (kiểu N)

cái

11.000
Công tắc giật 3 số

cái

3.300
Phích cắm nhựa 5A

cái

1.320
Bóng đèn huỳnh quang


20W dài 0,6 m

cái

8.000
40 W dài 1,2 m

cái

10.000

16.

Thiết bị điện Clípsal


Automat 1 cực 10A

cái

49.106
Automat 1 cực 50A

cái

118.558
Automat 3 pha 3 cực 10A

cái

252.656
Automat 3 pha 3 cực 50A

cái

378.942
Công tơ điện 1 pha 10 - 40A

cái

109.200
Công tơ điện 3 pha 50A

cái

274.575
Ổ cắm đơn 2 chấu 10A

cái

19.574
Ổ cắm đơn 3 chấu 15A

cái

38.289
Ổ cắm đôi 2 chấu 10A

cái

35.884
Công tắc 1 chiều 10A

cái

9.300
Công tắc 2 chiều 10A

cái

16.800
Công tắc 2 chiều 15A

cái

27.000
Công tắc 2 chiều 35A

cái

138.000
Cầu dao 1 pha 10 - 40A - 250V

cái

59.600
Máng đèn có chóa tán quang (gồm máng, bóng đèn, chấn lưu, tắc te)


2 bóng x 0,6 m

bộ

1.010.000
3 bóng x 0,6 m

bộ

1.521.000
2 bóng x 1,2 m

bộ

1.469.000
3 bóng x 1,2 m

bộ

2.198.000

17.

Đèn các loại


Đèn ống + phụ kiện: Loại 0,6 m

bộ

37.000
Đèn ống + phụ kiện: Loại 1,2 m

bộ

42.000
Đèn đũa (Đài Loan)

bộ

114.544
Đèn chùm 8 bóng (Đài Loan)

bộ

682.500
Đèn chùm 12 bóng (Đài Loan SX)

bộ

1.430.000
Đèn chùm 12 bóng: úC SX

bộ

2.095.000
Đèn chùm gương 6 bóng: TQ SX

bộ

476.000
Đèn chùm gương 3 bóng: TQSX

bộ

333.000
Đèn lốp: Trung Quốc SX

bộ

19.000
Đài Loan SX

bộ

47.600
Đèn trần 30: gương

bộ

57.000
Đèn trần  30 sắt

bộ

95.000
Bóng đèn tiết kiệm điện (Com pact - Philips)


PLC 10w/2P

bộ

75.000
PLC 13w/2P

bộ

75.000
PLC 18w/2P

bộ

79.000

18.

Thu lôi chống sét


Chống sét FS2 - 6KV (TQ)

bộ

548.500
Chống sét FS2 - 10KV (TQ)

bộ

718.200
Chống sét van PBO - 6KV (Liên Xô cũ)

bộ

1.246.000
Chống sét van PBO - 10KV (Liên Xô cũ)

bộ

1.246.000
Chống sét ống PT  - 6KV

bộ

355.500
Chống sét ống PT  - 10KV

bộ

414.700
Chống sét ống PT  - 35KV

bộ

1.975.000

19.

Sứ cách điện các loại


Sứ đỡ dây 10Kv (HLS - VN)

quả

18.100
Sứ đỡ dây 15Kv (HLS - VN)

quả

24.300
Sứ đỡ dây 15Kv cả ty (HLS - VN)

bộ

37.500
Sứ đỡ dây 20Kv cả ty (HLS - VN)

bộ

57.300
Sứ đỡ dây 35Kv cả ty (HLS - VN)

bộ

133.300

20.

Giá các loại cột điện:


H 6,5 A (Đầu ngọn 140 - Gốc 310 - F đầu cột 230)

cột

333.333
H 6,5 B (Đầu ngọn 140 - Gốc 310 - F đầu cột 360)

cột

371.429
H 6,5 C (Đầu ngọn 140 - Gốc 310 - F đầu cột 460)

cột

380.952
H 7,5 A (Đầu ngọn 140 - Gốc 335 - F đầu cột 230)

cột

409.524
H 7,5 B (Đầu ngọn 140 - Gốc 335 - F đầu cột 360)

cột

447.619
H 7,5 C (Đầu ngọn 140 - Gốc 335 - F đầu cột 460)

cột

495.238
H 8,5 A (Đầu ngọn 140 - Gốc 360 - F đầu cột 230)

cột

523.810
H 8,5 B (Đầu ngọn 140 - Gốc 360 - F đầu cột 360)

cột

580.952
H 8,5 C (Đầu ngọn 140 - Gốc 360 - F đầu cột 460)

cột

638.095
T 6,5 A (Đầu ngọn 140 - Gốc 226 - F đầu cột 180)

cột

390.476
T 6,5 B (Đầu ngọn 140 - Gốc 226 - F đầu cột 250)

cột

419.048
T7A (Đầu ngọn 140 - Gốc 230 - F đầu cột 180)

cột

428.571
T7B (Đầu ngọn 140 - Gốc 230 - F đầu cột 250)

cột

457.143
T7,5 A (Đầu ngọn 160 - Gốc 260 - F đầu cột 250)

cột

504.762
T7,5 B (Đầu ngọn 160 - Gốc 260 - F đầu cột 320)

cột

523.810
T 8 A (Đầu ngọn 160 - Gốc 266 - F đầu cột 250)

cột

523.810
T 8 B (Đầu ngọn 160 - Gốc 266 - F đầu cột 320)

cột

590.476
T 8,5 A (Đầu ngọn 160 - Gốc 270 - F đầu cột 250)

cột

590.476
T 8,5 B (Đầu ngọn 160 - Gốc 270 - F đầu cột 320)

cột

628.571
T 8,5 C (Đầu ngọn 160 - Gốc 270 - F đầu cột 350)

cột

666.667
T 14 A (Đầu ngọn 190 - Gốc 377 - F đầu cột 650)

cột

3.666.667
T 14 B (Đầu ngọn 190 - Gốc 377 - F đầu cột 850)

cột

3.933.333
T 14 C (Đầu ngọn 190 - Gốc 377 - F đầu cột 1100)

cột

4.180.952
T 16 B (Đầu ngọn 190 - Gốc 403 - F đầu cột 920)

cột

4.238.095
T 16 C (Đầu ngọn 190 - Gốc 403 - F đầu cột 1100)

cột

4.419.048: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương