Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994tải về 1.74 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.74 Mb.
  1   2   3   4   5

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN

Số: 488/2003/QĐ-UB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 4 năm 2003QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc ban hành giá thanh toán các loại vật liệu


dùng trong xây dựng cơ bản quý I - 2003

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1994;

- Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư;

- Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 131/KT-XD ngày 28/3/2003 và Biên bản họp Hội đồng giá xây dựng cơ bản quý I/2003 ngày 26/3/2003,

QUYẾT ĐỊNHĐiều 1

Ban hành kèm theo Quyết định này giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý I/2003 (chưa có thuế VAT), nội dung như sau:

1. Giá các loại vật liệu, thiết bị tại cụm gốc (thị xã Bắc Kạn) và các trung tâm thị trấn huyện lỵ theo Phụ lục số 1-1 (a,b) và 1-2 (a,b,c);

2. Giá các loại vật liệu, thiết bị điện theo Phụ lục số 2;

3. Giá các loại vật liệu, thiết bị dùng trong ngành nước theo Phụ lục số 3;

4. Giá các loại vật liệu dùng trong ngành giao thông theo Phụ lục số 4;

5. Những loại vật liệu không nêu ở các phụ lục trên, khi thanh toán căn cứ vào mức giá đã ban hành tại Quyết định điều chỉnh giá trước đây của Uỷ ban nhân dân tỉnh, theo nguyên tắc quý liền kề;

6. Trong tháng 3/2003 thị trường thép các loại có sự đột biến về giá, do đó tháng 3/2003 được xây dựng thêm mức giá thép các loại để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành trong tháng 3. Công trình nào có khối lượng công việc gia công và lắp đặt các loại thép thi công trong tháng 3/2003 sẽ được thanh toán giá thép tại thời điểm tháng 3/2003.Điều 2

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng có liên quan hướng dẫn, kiểm tra các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công thực hiện đúng nội dung tại Điều 1 Quyết định này.Điều 3

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ đầu tư các công trình xây dựng, Giám đốc các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH

Mai Thế Dương

PHỤ LỤC SỐ 1 - 1A

GIÁ THANH TOÁN CÁC LOẠI VẬT LIỆU
TẠI TRUNG TÂM THỊ XÃ BẮC KẠN QUÝ I - 2003

(Ban hành kèm theo Quyết định số 488 /QĐ-UB


ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

(Chưa có thuế VAT)


STT

Loại vật liệu và quy cách

Đơn vị

Giá thanh toán (đồng)

1.

Gạch Pá Danh (dây truyền CN-UCRAINA SX) M75

1000 v

321.397

2.

Gạch máy EG 2 M75

1000 v

263.397

3.

Gạch lát nền XM hoa 200 x 200


Loại 1

1000 v

882.456
Loại 2

1000 v

712.456

4.

Gạch lát nền Đồng Tâm men thường:


Loại 30 x 30

viên

5.900
25 x 25

viên

4.400
20 x 20

viên

2.650
20 x 15

viên

2.600
15 x 15

viên

2.400

5.

Gạch lát nền men gốm TQ


105 x 150

viên

800
200 x 150

viên

1.000
200 x 200

viên

2.200
250 x 250

viên

2.400
300 x 300

viên

2.850

6.

Gạch gốm chống trơn TQ


Gạch vỉ 300 x 300

viên

2.850
Gạch men gốm 250 x 250

viên

2.500
Gạch men gốm 200 x 200

viên

2.200
Gạch men gốm 200 x 150

viên

1.200
Gạch men gốm 150 x 150

viên

900

7.

Gạch lát nền (Việt Nam LD)


Gạch Viglacera 300 x 300 loại 1


KH: V25,V29, V35, H36, H53

viên

4.600
KH: H56, H67, HJ15, HJ33, HJ01,02

viên

5.000
KH:HJ03, HJ19, HJ20, HJ24, HJ26

viên

5.600
KH: H63, H64, H70, H80, H82, H86

viên

6.000
KH: HJ12, HJ14, HJ16, HJ17, HJ18

viên

6.300
KH: HT02, HT03, K01, HK02, HK05

viên

7.000
Gạch Long Hầu loại 1


KH: H03, H08, H12, H18, H32T.V

viên

5.300
KH: H38, H39, H58, H64, H65, H77

viên

5.340
KH: H45, H47, L05, L29

viên

5.430
KH: H48, H69, H80, L19

viên

5.500
Gạch Thạch Bàn 300 x 300


Nhóm I-01

viên

6.200
Nhóm II-11

viên

6.460
Nhóm III-03,04

viên

7.050
Nhóm IV-07, 08, 12, 19

viên

7.310
Nhóm V-10, 15, 16, 18, 20, 26

viên

7.830
Gạch GRANIT - TAICERA Loại 1 (200 x200)


Mã: 2805, 2806, 2808, 2815, 2816, 2818, 2528

viên

3.740
Mã: 2845, 2846, 2848, 2855, 2858, 2865, 2905

viên

3.740
Mã: 2801  2804, 2811  2814, 2821  2824, 2903

viên

3.840
Gạch GRANIT - TAICERA Loại 1 (200 x 270)


Mã: 2705, 2706, 2708

viên

4.465
Mã: 2701  2704, 2709

viên

4.950
Mã: 2710

viên

5.338
Mã: 2707

viên

5.969
Gạch GRANIT - TAICERA Loại 1 (300 x 300)


Mã: 3805, 3806, 3808, 3815, 3818, 3825, 3826

viên

7.209
Mã: 38013804, 38113814, 38213824, 3829

viên

7.371
Gạch COEVSO (200 x 250)


Loại 1 (thông dụng)

viên

5.150
Gạch COEVSO (300 x 300)


Loại 1 (thông dụng)

viên

5.236
Gạch COEVSO (400 x 400)


Loại 1 (thông dụng)

viên

6.100

8.

Gạch, ngói Giếng đáy


Gạch ốp tường 220 x 60 x 10

viên

350
Gạch lá dừa 10 x 20 x 2,5

viên

600
Gạch lá dừa 20 x 20 x 2,5

viên

1.200
Gạch mắt na 20 x 20 x 2,5

viên

1.200

9.

Tấm lợp Phi broximăng loại 1 (Thái Nguyên SX)

100 m2

1.566.101
Tấm úp nóc

md

6.600

10.

Tấm xốp ốp trần hoa văn

m2

17.000

11.

Tấm nhựa ốp trần, ốp tường (VN SX)


Khổ 180 mm các mầu

m2

23.000
Khổ 220 mm các mầu

m2

35.800

12.

Tấm lợp nhựa các mầu (Nhà máy nhựa Bạch Đằng)

m2

17.500

13.

Tấm lợp AUSTNAM Loại AS 880


Tôn màu mạ nhôm kẽm dày 0,47 mm sóng tròn 11 sóng

m2

104.721
Tôn mầu mạ nhôm kẽm sóng vuông 9 & 12 sóng


Dày 0,42 mm

m2

95.791
Dày 0,47 mm

m2

109.721
Màu trắng các loại

m2

84.721
Tôn màu mạ kẽm dày 0,47 mm sóng tròn 11 sóng

m2

97.721
Tôn màu mạ kẽm dày 0,47 mm - vuông 9 & 12 sóng

m2

102.721

14.

Các tấm ốp tôn AUSTNAM loại AS 880


Tôn màu dày 0,47 mm khổ rộng


300 mm

md

24.801
400 mm

md

31.238
450 mm

md

34.451
600 mm

md

44.111
900 mm

md

63.368
1219 mm

md

82.667

15.

Phụ kiện lợp mái tôn AUSTNAM


Vít bắt vào xà gồ gỗ

chiếc

700
Vít bắt vào xà gồ thép

chiếc

1000
Vít đính kỹ thuật

chiếc

431

16.

Tôn màu mạ kẽm (C.ty SX VL Đông Anh SX)


Tôn phẳng dày 0,31 mm

m2

40.700
Tôn phẳng dày 0,36 mm

m2

43.400
Tôn phẳng dày 0,41 mm

m2

48.000
Tôn phẳng dày 0,46 mm

m2

52.000
Tôn phẳng dày 0,51 mm

m2

56.450

17.

Tấm lợp kim loại màu (HQ) múi vuông, tròn


Dày 0,33 màu xanh rêu, đỏ đậm

m2

45.500
Dày 0,37 màu xanh rêu, đỏ đậm

m2

50.500
Dày 0,41 màu đỏ đậm

m2

58.600
Dày 0,42 màu xanh rêu

m2

58.500
Dày 0,45 màu xanh rêu, đỏ gạch

m2

59.900

18.

Tấm úp nóc hồi, máng VIT-METAN


Dày 0,42 mm khổ rộng 250 mm

md

18.200
Dày 0,42 mm khổ rộng 312 mm

md

21.850
Dày 0,42 mm khổ rộng 416 mm

md

28.500
Dày 0,42 mm khổ rộng 625 mm

md

42.700
Dày 0,45 - 0,46 mm khổ rộng 250 mm

md

19.000
Dày 0,45 - 0,46 mm khổ rộng 312 mm

md

23.850
Dày 0,45 - 0,46 mm khổ rộng 416 mm

md

30.400
Dày 0,45 - 0,46 mm khổ rộng 625 mm

md

45.600

19.

Vít bắt tôn (Dùng cho tấm lợp kim loại màu Hàn Quốc)


Loại M6 x 50

chiếc

450
Loại M6 x 25

chiếc

310

20.

Xà gồ thép đen (Chữ ) VN SX


80 mm x 40 mm x 20 mm (dày 2 mm)

md

18.000
100 mm x 50 mm x 20 mm (dày 2 mm)

md

21.000
125 mm x 45 mm x 20 mm (dày 2 mm)

md

23.000
100 mm x 50 mm x 20 mm (dày 2,5 mm)

md

24.000
125 mm x 45 mm x 20 mm (dày 2,5 mm)

md

25.500
150 mm x 50 mm x 20 mm

md

25.500
200 mm x 65 mm x 20 mm

md

28.000

21.

Đá các loại:


Đá hộc

m3

61.563
Đá dăm 4 x 6

m3

75.963
Đá 2 x 4

m3

92.291
Đá 1 x 2

m3

97.310
Đá 0,5 x 1

m3

97.310

22.

Cát, sỏi các loại


Cát bê tông

m3

61.104
Cát xây

m3

59.151
Cát trát

m3

55.198
Sỏi 4 x 6

m3

70.388
Sỏi 1 x 2 & 2 x 4

m3

75.388

23.

Cấp phối tự nhiên

m3

36.077

24.

Vôi cục

tấn

329.309

25.

Xi măng PC 30: Hoàng Thạch

tấn

757.730
Bút Sơn

tấn

748.230
Thái Nguyên SX

tấn

631.230

26.

Thép hộp vuông 14 x 14 x 1

tấn

4.376.560
16 x 16 x 1

tấn

6.160.660

27.

Lưới thép mạ kẽm B40  2 mm

m2

28.500

28.

Gỗ XDCB:


Gỗ Nhóm II

m3

3.343.567
Gỗ Nhóm III

m3

2.876.567
Gỗ nhóm IV

m3

1.439.982
Gỗ cầu phong, xà gồ (nhóm V + VI)

m3

1.374.072
Gỗ li tô 3 x 3 N4 - 5

m3

1.645.072
Gỗ cốt pha N7 - N8

m3

808.423

29.

Gỗ dán Cầu Đuống: 4 x 1.220 x 2.440

m2

20.500
7 x 1.220 x 2.440

m2

38.800
10 x 1.220 x 2.440

m2

45.200
Cót ép các loại: (0,9 x 4,5) m

m2

6.363
(0,9 x 4,0)m

m2

5.900
(0,8 x 4,0)m

m2

5.454
(0,75 x 4,0)m

m2

5.000

30.

Khuôn cửa gỗ nhóm II


Quy cách: 25 x 6

md

138.000
12 x 6

md

69.000
12 x 10

md

89.000

31.

Cửa gỗ các loại


* Gỗ nhóm II


Cửa đi Panô kính màu xen hoa

m2

523.000
Cửa sổ Panô kính hoặc chớp

m2

438.000
* Gỗ nhóm III


Cửa đi Panô kính màu xen hoa

m2

360.000
Cửa sổ Panô kính hoặc chớp

m2

270.000
* Gỗ nhóm IV


Cửa đi Panô kính màu trắng xen hoa

m2

290.000
Cửa sổ Panô kính hoặc chớp

m2

240.500
Cửa đi Panô

m2

249.000
* Gỗ nhóm V+VI


Cửa đi Panô kính trắng hoặc màu

m2

169.000
Cửa đi Panô kính

m2

148.000
Cửa sổ chớp

m2

148.000

32.

Cửa nhôm kính các loại (nhôm Đ.Loan, kính TQ)


Cửa đi khung nhôm màu kính màu

m2

276.000
Cửa đi khung nhôm màu kính trắng

m2

267.000
Cửa đi khung nhôm trắng kính trắng

m2

249.500
Cửa sổ khung nhôm màu kính màu

m2

259.500
Cửa sổ khung nhôm màu kính trắng

m2

249.500
Cửa sổ khung nhôm trắng kính trắng

m2

237.300
Tường kính

m2

169.600

33.

Cáp cường độ cao 30  40

kg

17.000

34.

Cáp Liên Xô 28

kg

21.900

35.

Cáp thép lụa Hán Xuyên + Quý Châu TQ:


10

kg

15.400
12

kg

12.760
14

kg

12.100
16

kg

12.100
18

kg

11.500

36.

Dây cáp hãng UNIVERSAL (kết cấu 6 x 36 +FC)


21,5 & 23,5

kg

13.750
 28

kg

15.180

37.

Khóa cửa Việt Tiệp


Loại ốp hợp kim tay cong Inox, hoa văn mạ đồng (3 chìa)

bộ

122.730
Loại ốp hợp kim tay cong Inox, không hoa văn (3 chìa)

bộ

131.820
Bộ ốp + tay nắm Inox

bộ

40.910
Bộ khóa Clêmôn có khóa - 2 chìa

bộ

48.182
Bộ khóa Clêmôn không có khóa - 2 chìa

bộ

40.910
Bộ khóa Clêmôn cửa sổ - 2 chìa

bộ

31.810
Thanh chốt Clêmôn

md

6.550
Khóa treo gang: 1466/66

cái

9.100
1466/63

cái

8.640
1466/52

cái

8.360
1466/45

cái

8.000
Khóa treo đồng: 1466/63M

cái

20.000
VT0163M

cái

18.182
1466/52M

cái

15.000
1466/52MB

cái

15.910
VT0162P

cái

43.640
VT0158P

cái

22.730
Khóa cầu ngang gang: CN 86

cái

8.182
CN 92

cái

8.640
CN71

cái

25.460
CN74

cái

20.000
CN202

cái

35.460

38.

Rọ thép 2 x 1 x 1

rọ

129.000

39.

Rọ thép 2 x 1 x 0,5

rọ

91.000

40.

Cầu thang, lan can gỗ nhóm II (kể cả con tiện gỗ)

md

197.000

41.

ốp tường gỗ cao 1200 mm

md

209.000
ốp chân tường cao 120 mm

md

34.000

42.

Con tiện các loại


Con tiện sứ (> 7 cm, d  50 cm)

con

4.500
Tiện sứ (  7cm, d< 50cm)

con

3.000
Con tiện xi măng (>7cm, d50cm)

con

3.500
Con tiện xi măng loại nhỏ

con

2.500

43.

Xen hoa sắt đặc:


Cửa chớp lật kính màu TQ (xen hoa sắt vuông 10 x 10)

m2

220.000
Xen hoa cửa sắt dẹt

m2

58.000
Xen hoa cửa sắt vuông 12 x 12

m2

100.900
Xen hoa cửa sắt vuông 10 x 10

m2

90.900

44.

Phào nhựa, nẹp viền, nẹp góc


Phào nhựa loại to d  5cm

md

4.500
Phào nhựa loại nhỏ

md

1.500
Nẹp viền (nẹp chân)

md

1.000
Nẹp góc 3 chỉ

md

500
Nối góc

md

2.500

45.

Phào thạch cao


Phào nhỏ

md

10.000
Phào to d 10cm

md

13.000

46.

Tấm phẳng cách nhiệt vân hoa


Quy cách: 100 cm x 200 cm x 0,3cm

m2

32.200
100 cm x 200 cm x 0,5cm

m2

38.800

47.

Kính các loại


Kính màu 5 mm Japan

m2

65.000
Kính trắng 5 mm Japan

m2

58.100
Kính trắng 5 mm China

m2

59.000
Kính trắng 3 mm China

m2

50.000
Kính trắng 5 mm Đáp Cầu

m2

55.000
Kính trắng 3 mm Đáp Cầu

m2

50.000

48.

Chậu rửa các loại


Chậu Thiên Thanh

cái

127.000
Chậu American Home

cái

227.000
Chậu Trung Quốc

cái

90.000
Chậu VIGLACERA

cái

127.000

49.

Xí bệt các loại (đủ bộ)


Bệt COTTA phụ kiện ngoại

bộ

772.000
Bệt COTTA phụ kiện nội

bộ

380.000
Bệt SELTA (Hàn Quốc)

bộ

754.000
Bệt VIGLACERA

bộ

522.500

50.

Xí xổm VIGLACERA


ST 4 màu trắng

cái

94.600
ST 7 màu trắng

cái

112.200
ST 8 màu trắng

cái

125.400
ST 4 màu xanh đậm, màu mận

cái

119.600
ST 7 màu xanh đậm, màu mận

cái

137.200
ST 8 màu xanh đậm, màu mận

cái

150.400

51.

Tiểu treo VIGLACERA


Tiểu treo TT1 màu trắng

cái

135.300
Tiểu treo TT3 màu trắng

cái

90.200
Tiểu treo TT1 màu xanh đậm, màu mận

cái

160.300
Tiểu treo TT3 màu xanh đậm, màu mận

cái

115.200

52.

Vòi sen các loại


Vòi đôi gật gù + sen tắm SELTA (Hàn Quốc)

bộ

364.000
Vòi đôi gật gù + sen tắm GEMILLI (Thái Lan)

bộ

266.000
Vòi đôi gật gù + sen tắm JODEN (TQ)

bộ

133.000
Vòi sen Trung Quốc giả Selta

bộ

161.500

53.

Bình nước nóng PELINA


Loại 15 lít - 1500 W - 220 V

bộ

1.363.000
Loại 30 lít - 2500 W - 220V

bộ

1.455.000

54.

Bình nước nóng ARISTON


Loại 15 lít - 1500W - 220V

bộ

1.227.000
Loại 30 lít - 2500 W - 220V

bộ

1.454.000

55.

Sơn tổng hợp Hà Nội (AIKYD) thông dụng


Sơn màu mau khô


Màu xanh lá cây

kg

16.000
Màu cẩm thạch

kg

15.200
Chống rỉ

kg

12.300
Sơn Polyurethan biến tính (1 hợp phần)


Màu đỏ, xanh lam

kg

28.400
Màu nhũ, cỏ úa, xanh lá cây

kg

30.700

56.

Ma tít, chống thấm và sơn COVA


Ma tít bả trong nhà

kg

7.000
Ma tít bả ngoài trời

kg

8.000
Sơn trong nhà mịn, không bóng K - 260

kg

18.000
Sơn trong nhà bán bóng K5500

kg

27.000
Sơn trong nhà bóng

kg

37.000
Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K - 290

kg

34.000
Sơn ngoài trời mịn không bóng K - 261

kg

22.000
Sơn ngoài trời bóng K - 360

kg

40.000
Chống thấm sân thượng, sàn WC co giãn CT - 04Đ

kg

45.000
Chống thấm tường đứng (pha sơn) CT - 02N

kg

31.000
Chống thấm hệ trộn xi măng, cát CT - 11B

kg

22.000
Chống thấm đa năng, co giãn CT - 11A

kg

41.000

57.

Sơn ta màu cánh dán + màu đen

kg

17.000

58.

Sơn Nippon các loại


Sơn tường và trần trong nhà (Bả matis)


Nippon Litex Putty

kg

8.240
Nippon Vatex Putty

kg

9.900
Sơn phủ: Nippon Litex

kg

15.200
Nippon Vatex

kg

10.600
Sơn tường ngoài nhà (Bả matis)


Nippon Litex Putty

kg

9.100
Nippon Vatex Putty

kg

9.900

59.

Nhựa đường 60/70 PLC I ran

kg

3.585
Nhựa đường 60/70 Singapore, Hàn Quốc

kg

3.921
Nhựa đường 60/70 PLC CALTEX

kg

4.480

: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương