Căn cứ Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014tải về 3.37 Mb.
trang17/24
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích3.37 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điện tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, vật thật ngay tại xưởng thực hành điện và các hệ thống điện trên tàu.

3. Tên môđun: MÁY TÀU THUỶ VÀ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY TÀU THUỶ

a) Mã số: MĐ 03.

b) Thời gian: 125 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng nắm được những kiến thức cơ bản về động cơ diezen, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các máy phụ phục vụ cho động cơ đặt trên tàu; biết cách sử dụng, chăm sóc và bảo quản, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong quá trình khai thác động cơ diezen; nắm bắt được các kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng thông thường của động cơ; biết chăm sóc, bảo quản, bảo dưỡng tốt các hệ thống đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác động cơ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Nguyên lý hoạt động của động cơ diezen

10

1.1

Một số nhãn hiệu của động cơ

1.2

Nguyên lý hoạt động của động cơ diezen 4 kỳ

1.3

Động cơ diezen 2 kỳ

1.4

So sánh ưu nhược điểm của động cơ diezen 4 kỳ với động cơ diezen 2 kỳ

1.5

Tăng áp cho động cơ (mục đích, phương pháp)

2

Chương II: Cấu tạo, quy trình tháo lắp động cơ

14

2.1

Cấu tạo phần tĩnh

2.2

Cấu tạo phần động

2.3

Công tác chuẩn bị tháo lắp động cơ

2.4

Quy trình tháo lắp động cơ trong trường hợp động cơ có hai nửa đầu to biên lắp bằng bulông êcu, bulông gugiông

2.5

Quy trình tháo lắp động cơ trong trường hợp hai nửa đầu to lắp bằng chốt hình côn

3

Chương III: Các loại dụng cụ đo lường, các loại dấu, kẹp chì, zoăng đệm, phanh hãm và cách sử dụng

15

3.1

Căn lá

3.2

Thước cặp

3.3

Panme đo ngoài, đo trong

3.4

Đồng hồ đo

3.5

Mục đích của việc đánh dấu và cách đánh dấu

3.6

Công dụng của kẹp chì và cách kẹp chì

3.7

Công dụng của các loại phanh hãm và cách lắp phanh

3.8

Các loại zoăng đệm và cách sử dụng

4

Chương IV: Quy trình tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp nắp xilanh và cụm piston - biên

15

4.1

Quy trình tháo, lắp nắp xilanh và cụm piston - biên

4.2

Kiểm tra các dạng hư hỏng của nắp xilanh, cụm piston -biên và các phương án sửa chữa

4.3

Những sự cố có thể xảy ra trong quá trình lắp ráp, sửa chữa, vận hành và biện pháp khắc phục

5

Chương V: Hệ thống phân phối khí

10

5.1

Cụm supap (nhiệm vụ, yêu cầu, cấu tạo)

5.2

Các phương pháp điều chỉnh khe hở nhiệt su páp

5.3

Phương pháp xác định góc nạp, thải khí

5.4

Con đội, đòn gánh, đũa đẩy (phân loại, công dụng)

5.5

Vít điều chỉnh khe hở nhiệt

5.6

Trục cam (nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo)

5.7

Giới thiệu các phương pháp dẫn động trục cam

6

Chương VI: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diezen

20

6.1

Bơm cao áp (nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại)

6.2

Bơm cao áp kiểu BOS (cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

6.3

Bộ điều tốc (công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

6.4

Bộ phun nhiên liệu

6.5

Các kiểu buồng cháy (buồng cháy thống nhất, buồng cháy ngăn cách: cấu tạo, ưu nhược điểm)

6.6

Bơm chuyển nhiên liệu (bơm chuyển nhiên liệu kiểu piston, bơm chuyển nhiên liệu kiểu phiến gạt: sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

6.7

Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu

6.8

Kiểm tra góc phun sớm nhiên liệu

6.9

Đặt bơm cao áp

6.10

Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

7

Chương VII: Hệ thống bôi trơn - làm mát
7.1

Hệ thống bôi trơn
7.2

Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bơm dầu nhờn

15

7.3

Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bầu mát

7.4

Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa các loại bầu lọc

7.5

Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

7.6

Hệ thống làm mát

7.7

Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bơm nước

7.8

Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bầu mát

8

Chương VIII: Hệ thống khởi động - đảo chiều

10

8.1

Yêu cầu của hệ thống khởi động bằng không khí nén

8.2

Hệ thống khởi động bằng không khí nén kiểu trực tiếp (sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

8.3

Hệ thống khởi động bằng không khí nén kiểu gián tiếp (sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

8.4

Máy nén khí 1 cấp (sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

8.5

Bình chứa khí nén

8.6

Mục đích của đảo chiều, các phương pháp đảo chiều

8.7

Hộp số ma sát cơ giới (cấu tạo, nguyên lý hoạt động)

8.8

Quy trình tháo hộp số ma sát cơ giới

8.9

Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng nhỏ

8.10

Quy trình lắp ráp hộp số ma sát cơ giới

8.11

Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

9

Chương IX: Chăm sóc, bảo quản và vận hành động cơ

10

9.1

Những hiện tượng không bình thường khi động cơ đang làm việc; nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

9.2

Những hiện tượng khói xả không bình thường; nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

9.3

Nhận, bảo quản nhiên liệu, dầu nhờn trên tàu, cách thay dầu nhờn

9.4

Quy trình vận hành động cơ sau sửa chữa

10

Chương X: Nhiệm vụ của máy trưởng

1

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

5

Tổng cộng

125

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu thuỷ.

4. Tên môn học: KINH TẾ VẬN TẢI

a) Mã số: MH 04.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng nắm được những vấn đề cơ bản trong quá trình vận chuyển hàng hoá và hành khách; biết phương pháp tính toán một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế vận tải.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian

đào tạo (giờ)

1

Chương I: Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành vận tải đường thủy nội địa

3

1.1

Vị trí, vai trò

1.2

Đặc điểm

2

Chương II: Những hình thức công tác của đoàn tàu vận tải

5

2.1

Chuyến đi

2.2

Chuyến đi vòng tròn

3

Chương III: Các chỉ tiêu vận chuyển hàng hoá và hành khách

7

3.1

Các chỉ tiêu vận chuyển hàng hoá

3.2

Các chỉ tiêu vận chuyển hành khách

4

Chương IV: Năng suất lao động và năng suất phương tiện

7

4.1

Khái niệm

4.2

Cách tính

5

Chương V: Cách tính nhiên liệu cho một chuyến đi

6

Kiểm tra kết thúc môn học

2

Tổng cộng

30

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành đo mớn nước, khai thác các bài toán về kinh tế vận tải trong một chuyến đi vòng tròn trên các tàu huấn luyện.

5. Tên môđun: THỰC HÀNH VẬN HÀNH MÁY TÀU THỦY

a) Mã số: MĐ 05.

b) Thời gian: 100 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng vận hành thành thạo động cơ diezen tàu thuỷ theo quy trình vận hành, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định, an toàn và có hiệu quả; biết cách kiểm tra, khắc phục một số hư hỏng trong quá trình vận hành động cơ.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian đào tạo (giờ)

1

Chương I: Quy trình vận hành động cơ

35

1.1

Công tác chuẩn bị trước khi khởi động động cơ

1.2

Khởi động động cơ

1.3

Những công việc cần phải làm trước và sau khi ngừng động cơ

2

Chương II: Chăm sóc và sử dụng các hệ thống phục vụ động cơ

56

2.1

Chăm sóc và sử dụng hệ thống phân phối khí

2.2

Chăm sóc và sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu

2.3

Chăm sóc và sử dụng hệ thống bôi trơn

2.4

Chăm sóc và sử dụng hệ thống làm mát

2.5

Chăm sóc và sử dụng hệ thống ly hợp và đảo chiều

2.6

Chăm sóc và sử dụng hệ thống trục chân vịt

3

Chương III: Hồ sơ kỹ thuật

3

3.1

Lý lịch động cơ, cách sử dụng và bảo quản

3.2

Biên bản kỹ thuật

3.3

Nhật ký và cách ghi nhật ký

Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học

6

Tổng cộng

100

đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu thuỷ.

6. Tên môn học: NGHIỆP VỤ MÁY TRƯỞNG

a) Mã số: MH 06.

b) Thời gian: 30 giờ.

c) Mục tiêu: giúp người học có khả năng nắm được phương pháp quản lý tài sản và sổ sách của tàu, quản lý thuyền viên và giấy tờ, tài liệu pháp lý của tàu, cách ghi nhật ký tàu; Lập được kế hoạch chuyến đi và phân công nhiệm vụ trên tàu; ghi chép cẩn thận các sổ sách, giấy tờ cũng như nhật ký của tàu.

d) Nội dung:STT

Nội dung

Thời gian

đào tạo (giờ)

1

Nhiệm vụ chung

5

1.1

Điều lệ thi cấp bằng và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa

1.2

Chức trách, nhiệm vụ thuyền viên máy

1.3

Nhận bàn giao nhiệm vụ máy trưởng và làm quen với hệ động lực tàu

1.4

Các hồ sơ kỹ thuật của tàu

1.5

Quản lý nhiên liệu, dầu mỡ và các vật tư khác

1.6

Quản lý thuyền viên bộ phận máy

1.7

Huấn luyện thuyền viên

2

Khai thác một chuyến đi

14

2.1

Nội quy, quy định chung khi lên xuống làm việc dưới tàu, buồng máy. Các dạng kiểm tra tàu

2.2

Chuẩn bị cho một chuyến đi, cách ghi nhật ký máy. Nhiệm vụ trực ca, quy tắc vận hành

2.3

Dụng cụ, bảo dưỡng và sửa chữa

2.4

Công tác báo cáo

2.5

Vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường

3

An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy

10

3.1

An toàn lao động

3.2

Nguyên nhân gây cháy, cách phòng cháy

3.3

Chất chữa cháy, hệ thống chữa cháy, chữa cháy

Kiểm tra kết thúc môn học

1

Tổng cộng

30

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương