Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10tải về 39.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích39.08 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 868/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 167/TTr-CP ngày 24/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 169 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 868/QĐ-CTN ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Tống Quỳnh Duyên, sinh ngày 25/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Baikonurweg 50, 08066 Zwickau

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thu Maggie, sinh ngày 27/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mittlerer Hasenpfad 39, 60598 Frankfurt

Giới tính: Nữ

3. Phạm Việt Đức, sinh ngày 14/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Johannes-Meissel-Weg 1, 99192 Nesse-Apfelstädt OT Neudietendorf

Giới tính: Nam

4. Đinh Thị Hồng Cúc Wielage, sinh ngày 29/8/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eyber Str.65, 91522 Ansbach

Giới tính: Nữ

5. Vũ Tiến Đạt, sinh ngày 21/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Grosskolnstr.6, 52062 Aachen

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 01/01/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alfond-Auer- str.4, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Xuân Lan, sinh ngày 22/01/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Florinsmarkt 2A; 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

8. Từ Tạ Hoàng Mai Anh, sinh ngày 16/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenstr.17, 26897 Esterwegen

Giới tính: Nữ

9. Đinh Tiến Tô, sinh ngày 16/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Katharinen Str.8, 08056 Zwickau

Giới tính: Nam

10. Trần Lan Hương, sinh ngày 11/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 45 Kreuzbergring, 37075 Gottingen

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Quốc Sĩ, sinh ngày 17/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Auf Demsand 34, 67434 Neustadt weistr

Giới tính: Nam

12. Trần Lê Anh Nguyên, sinh ngày 16/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Rothe str.9, 07549 Gera

Giới tính: Nam

13. Trần Quốc Phong, sinh ngày 16/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neuwied 56564, Landendorferstr.106

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Tiến Trung, sinh ngày 15/3/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Große Holl 38, 22115 Hamburg

Giới tính: Nam

15. Phạm Đức Khang, sinh ngày 17/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Stemplinger Anger 15, 81737 München

Giới tính: Nam

16. Phạm Thùy Anh, sinh ngày 04/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Stemplingeranger 15/3, 81737 München

Giới tính: Nữ

17. Phạm Thùy Chi, sinh ngày 02/7/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Kastanien Str.11, 67065 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nữ

18. Vũ Trung Phong, sinh ngày 04/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich Lubke str 9/8; 81737 Munchen

Giới tính: Nam

19. Bùi Quang Hiếu, sinh ngày 22/6/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Rossweiner Str.06, 04720 Döbeln

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Thái Tùng, sinh ngày 30/01/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Heseberg Weg 13, 31228 Peine

Giới tính: Nam

21. Bùi Thanh Mai, sinh ngày 28/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lorenzstr.10, 95028 Hof

Giới tính: Nữ

22. Ứng Diệu Linh, sinh ngày 25/4/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brenz Str.9, 89518 Heidenheim

Giới tính: Nữ

23. Đinh Yvonne, sinh ngày 18/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bruggemannstraße 1, 49163 Hunterburg

Giới tính: Nữ

24. Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 23/12/1978 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Munsterstr.219, 44145 Dortmund

Giới tính: Nữ

25. Bùi Việt Hải, sinh ngày 08/11/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lorenz str.10, 95028 Hof

Giới tính: Nam

26. Phạm Thị Thu Thủy, sinh ngày 29/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: St.-Petersburger Str.29, 18107 Rostock

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Tuấn Long, sinh ngày 11/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Arndstr.20, 97072 Wurzburg

Giới tính: Nam

28. Vương Thị Huyền, sinh ngày 12/01/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Bruch Str.24, 30938 Burgwedel

Giới tính: Nữ

29. Chu Trung Toàn, sinh ngày 06/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Siegener Str.4, 08523 Plauen

Giới tính: Nam

30. Phạm Anh Sơn, sinh ngày 27/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: St.-Petersburger Str.29, 18107 Rostock

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Tiến Hưng, sinh ngày 02/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Stockart Str.16a, 04277 Leipzig

Giới tính: Nam

32. Phan Hồng Hạnh, sinh ngày 01/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: L 15, 11, 68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

33. Lương Đức Hiếu Kevin, sinh ngày 29/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Erlkonig Weg 5, 30823 Garbsen

Giới tính: Nam

34. Lê Quý Đôn, sinh ngày 21/10/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 18-20, 04105 Leipzig

Giới tính: Nam

35. Lương Đức Hòa Robin, sinh ngày 25/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Erlkonig Weg 5, 30823 Garbsen

Giới tính: Nam

36. Lê Thị Hà Mi, sinh ngày 14/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 18-20, 04105 Leipzig

Giới tính: Nữ

37. Đồng Thúy An, sinh ngày 23/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ratiborer Weg 2, 30519 Hannover

Giới tính: Nữ

38. Phạm Tiến Thông, sinh ngày 12/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Jetterhof 12, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

39. Trần Thị Phương Quỳnh, sinh ngày 27/02/1990 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bindstr.7, 88239 Wangen im Allgau

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 29/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Haldensleber str.23, Magdeburg

Giới tính: Nữ

41. Trần Huyền Trang, sinh ngày 12/3/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Halberstadter str.29a, 39112 Magdeburg

Giới tính: Nữ

42. Hà Mạnh Hoàng Hiệp, sinh ngày 08/7/1997 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Bruchstr 24, 30938 Burgwedel

Giới tính: Nam

43. Lê Hải Trung, sinh ngày 21/5/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilhelm Deecke Str.4, 29227 Celle

Giới tính: Nam

44. Vũ Việt Phong, sinh ngày 30/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.10, 55585 Hochstätten

Giới tính: Nam

45. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 24/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Parkweg 47, 28832 Achim

Giới tính: Nữ

46. Tạ Huy Danh, sinh ngày 29/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Arrode 3, 33790 Halle (Westf)

Giới tính: Nam

47. Bạch Phương Hoa, sinh ngày 11/10/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Arrode 3, 33790 Halle (Westf)

Giới tính: Nữ

48. Tạ Huy Bảo Đức, sinh ngày 07/3/2009 tại Đức (con c. Hoa)

Hiện trú tại: Arrode 3, 33790 Halle (Westf)

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Stefan, sinh ngày 13/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Martin Luther str.65, 70771 Leinfelden- Echterdingen

Giới tính: Nam

50. Nguyễn Hữu Thiện, sinh ngày 19/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Spitalbach 12, 67433 Neustadt/Wein

Giới tính: Nam

51. Hoàng Ngọc Nhẹ, sinh ngày 14/02/1963 tại Long An

Hiện trú tại: Spilcker Str.2, 30625 Hannover

Giới tính: Nữ

52. Tân Minh Hoàng, sinh ngày 22/4/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Mayener Str.88. Koblenz

Giới tính: Nam

53. Tân Minh Nhật, sinh ngày 27/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mayener Str.88. Koblenz

Giới tính: Nam

54. Trương Tuấn Anh, sinh ngày 02/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Blumenstr.9, 26209 Hatten

Giới tính: Nam

55. Trương Tuấn Phước, sinh ngày 12/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Blumenstr.9, 26209 Hatten

Giới tính: Nam

56. Vũ Anh Tuấn, sinh ngày 05/9/1970 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Granhn str.3, 30165 Hannover

Giới tính: Nam

57. Trần Công Đức Andreas, sinh ngày 27/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kottenheimer str.4a; 56729 Ettringen

Giới tính: Nam

58. Trần Đức Hà, sinh ngày 05/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Straße des Friedens 61, 09212 Limbach- Oberfrohna

Giới tính: Nam

59. Lê Thanh Phong, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Arndt str.5, 49716 Meppen

Giới tính: Nam

60. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 24/01/1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Fichtestr.45, 31137 Hildesheim

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Sơn Ánh, sinh ngày 16/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.21, 97424 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

62. Vũ Minh, sinh ngày 21/01/2009 tại Đức

Hiện trú tại: Gran Str.3, 30165 Hannover

Giới tính: Nam

63. Trần Thị Quỳnh Như Julia, sinh ngày 22/4/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Schneewittchen Weg 28, 30179 Hannover

Giới tính: Nữ

64. Trần Trung Kiên David, sinh ngày 23/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schneewittchen Weg 28, 30179 Hannover

Giới tính: Nam

65. Đinh Thùy An, sinh ngày 12/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Koldemeyer Weg 12, 30519 Hannover

Giới tính: Nữ

66. Phạm Odaiphi, sinh ngày 19/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Dittrichplatz 7, 08523 Plauen

Giới tính: Nam

67. Hoàng Nhung, sinh ngày 23/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Landhaus Str.8, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Đức Hạnh, sinh ngày 23/01/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Angermaier str39c, 85356 Freising

Giới tính: Nam

69. Đào Ngọc Thắng, sinh ngày 30/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegel Str.43, 63065 Offenbach am main

Giới tính: Nam

70. Đào Ngọc Đỉnh, sinh ngày 24/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegel Str.43, 63065 Offenbach am main

Giới tính: Nam

71. Phạm Đại Há, sinh ngày 29/8/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schberfeld 30, 42659 Solingen

Giới tính: Nam

72. Lê Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 14/11/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Frauenman telanger 21, 80937 Munchen

Giới tính: Nữ

73. Đồng Thị Thanh Hằng, sinh ngày 10/02/1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Vincenz str.16, 47441 Moers

Giới tính: Nữ

74. Nguyễn Quang Khôi, sinh ngày 18/4/1966 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lohrer str.1, 47167 Duisburg

Giới tính: Nam

75. Phan Thế Phi, sinh ngày 08/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Küchler Str.3a, 61231 Bad Nauheim

Giới tính: Nam

76. Huỳnh Thu Hương, sinh ngày 08/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann Str.20, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

77. Lê Thanh Huy, sinh ngày 10/02/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Graf- Bothmer str.7, 86157 Augsburg

Giới tính: Nữ

78. Trương Lê Johannes, sinh ngày 03/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Unterbiberger Str.19, 85579 Neubiberg

Giới tính: Nam

79. Trần Ngọc Tiến, sinh ngày 17/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hopfenacker 16, 36381 Schluchtern

Giới tính: Nam

80. Nguyễn Hải Trọng, sinh ngày 12/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Tal 6, 55442 Stromberg

Giới tính: Nam

81. Phan Tommy, sinh ngày 24/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Ermlandstr 49/2, 81929 Munchen

Giới tính: Nam

82. Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 26/7/1979 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: An der Windmuhle 5, 22880 Wedel

Giới tính: Nữ

83. Nguyễn Đức Việt David, sinh ngày 24/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Donato-Polli Str.24, 91056 Erlangen

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 25/8/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Juliuspromenade 6. 97070 Wurzburg

Giới tính: Nam

85. Liễu Trường Vinh, sinh ngày 19/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Engels Str.17, 01589 Riesa

Giới tính: Nam

86. Vũ Đình Phương, sinh ngày 08/3/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Huntestr.37, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

87. Vũ Hà My, sinh ngày 29/11/2004 tại Đức (con a. Phương)

Hiện trú tại: Huntestr.37, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Đức Lisa Lê Vy, sinh ngày 26/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Fürther Str.338, 90429 Nürnberg

Giới tính: Nữ

89. Lê Hải Yến, sinh ngày 20/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Heide Str.66, 06842 Dessau

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Lan Oanh (Okuyama Lan Oanh), sinh ngày 05/5/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Twickler Str.11, 48691 Vreden

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Diana, sinh ngày 25/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marg.-Meinders Str. li 24, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Anh Quân, sinh ngày 21/12/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Salzeweg 18, 63743 Aschafenburg

Giới tính: Nam

93. Tô Tony Quang Minh, sinh ngày 27/3/2009 tại Đức

Hiện trú tại: Weber str.28, 94496 Ortenburg

Giới tính: Nam

94. Nguyễn Tuấn Việt, sinh ngày 26/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kafka str.44, 81737 Munchen

Giới tính: Nam

95. Chu Văn Tấn, sinh ngày 07/10/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Philipp-Scheidemann Str.32, 67071 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

96. Lương Thanh Hằng, sinh ngày 26/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rostocker Weg 6/Marburg

Giới tính: Nữ

97. Trần Đức Trọng, sinh ngày 26/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Schloss str.26, 74336 Brackenheim

Giới tính: Nam

98. Chu Thị Thu Hằng, sinh ngày 05/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Philipp-Scheidemann Str.32, 67071 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

99. Phan Bích Thủy, sinh ngày 31/8/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Matth Grunewald, Ring 25; 97422 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

100. Lâm Hà My Anna, sinh ngày 16/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Haup str.16, 70563 Stuttgart

Giới tính: Nữ

101. Vũ Ngọc Hân, sinh ngày 06/02/2001 tại Đức

Hiện trú tại: In den Gartlesockern 2, 70771 Leinfelden Echterdingen

Giới tính: Nam

102. Lê Thảo Vy, sinh ngày 04/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.23, 37154 Northeim

Giới tính: Nữ

103. Trần Thủy Tiên, sinh ngày 16/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hunsrückstr.27, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

104. Nguyễn Thúy Anh, sinh ngày 27/6/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Handel str.36, 30823 Garbsen

Giới tính: Nữ

105. Ngô Quang Phú, sinh ngày 24/8/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alte Bahnhofstr.197, 44892 Bochum

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Ly Ly, sinh ngày 23/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Am Schmidleberg 16, 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

107. Vũ Anh Minh, sinh ngày 09/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Aldenrader Str.71, 47169 Duisburg

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Hiếu Hảo, sinh ngày 27/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hohlstr.4, 66957 Vinninge

Giới tính: Nam

109. Ngô Hoàng Linh, sinh ngày 15/4/1981 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Wollsteiner str.12, 55599 Gau- Bickelheim

Giới tính: Nam

110. Chu Minh Trí, sinh ngày 07/10/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedr.-Wilh.-Weber Str.12, 37671 Höxter

Giới tính: Nam

111. Ứng Quốc Tuấn, sinh ngày 23/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Böhmenstr.23, 99947 Bad Langensalza

Giới tính: Nam

112. Hoàng Đức Văn, sinh ngày 20/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hugenotten str.109 a, 61381 Friedricksdof

Giới tính: Nam

113. Lê Phan Bảo Trâm, sinh ngày 05/3/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Bahnhofstr.20, 79400 Kandern

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Đặng Thanh, sinh ngày 14/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wandsbeker Chaussee 31 a, 22089 Hamburg

Giới tính: Nam

115. Bùi Việt Hưng, sinh ngày 17/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Darmstädter Str.66, 65428 Rüsselsheim

Giới tính: Nam

116. Hoàng Thụy Tường Vân, sinh ngày 30/3/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weinberg Str.42, 55268 Nieder - Olm

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn Hoàng Ly, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Birnauer Str.18, 80809 München

Giới tính: Nữ

118. Lê Thị Oanh (Fuß Thị Oanh), sinh ngày 03/01/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Erlachweg 25, 97332 Volkach

Giới tính: Nữ

119. Cao Nguyễn Minh Tuyền, sinh ngày 10/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 4, 73061 Ebersbach/Fils

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thái Hiền Natasa, sinh ngày 01/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lohwaldstr. 59, 86356 Neusäß

Giới tính: Nữ

121. Nguyễn Thu Nga, sinh ngày 02/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lohwaldstr. 59, 86356 Neusäß

Giới tính: Nữ

122. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 30/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Staufenstr. 3, 73230 Kirchheim unter Teck

Giới tính: Nữ

123. Lê Emmy, sinh ngày 19/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.23, 37154 Northeim

Giới tính: Nữ

124. Đỗ Vũ Long Anh, sinh ngày 23/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Suerfeld 13a, 21077 Hamburg

Giới tính: Nam

125. Đặng Quốc Anh, sinh ngày 27/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Königsberger Str.11, 57627 Hachenburg

Giới tính: Nam

126. Bùi Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 17/11/2008 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kleiststr. 7, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

127. Chu Lê Tường Vi, sinh ngày 05/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mohngasse 1, 67246 Dirmstein

Giới tính: Nữ

128. Chu Thị Mến, (Loske Thị Mến), sinh ngày 04/10/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mohngasse 1, 67246 Dirmstein

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thị Hà Phương, sinh ngày 29/4/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Unterhof 69, 35392 Gießen

Giới tính: Nữ

130. Tạ Duy Thiệu, sinh ngày 06/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kasseler Str.01, 99089 Erfurt

Giới tính: Nam

131. Trần Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 21/7/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Kasseler Str.01, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

132. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 15/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wegscheider Str.14, 06110 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

133. Đặng Phương Anh, sinh ngày 13/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Königsberger Str.11, 57627 Hachenburg

Giới tính: Nữ

134. Đặng Phương Thảo, sinh ngày 21/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Vohensteinweg 111, 74523 Schwäbisch Hall

Giới tính: Nữ

135. Lê Phương Linh, sinh ngày 25/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Neptunhof 24A, 30827 Garbsen

Giới tính: Nữ

136. Hoa Anh Tú, sinh ngày 11/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Frei Str.86, 06295 Lutherstadt Eisleben

Giới tính: Nam

137. Nguyễn Lương Ngọc, sinh ngày 22/6/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Park Str. 11, 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

138. Nguyễn Anh Dũng Siegfried, sinh ngày 01/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Park Str.11, 31582 Nienburg

Giới tính: Nam

139. Lâm Jasmin Thảo Mi, sinh ngày 26/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Konrad-Arndt STr.31, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

140. Lâm Julia Phương Thảo, sinh ngày 08/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Konrad-Arndt STr.31, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

141. Lê Ben, sinh ngày 19/3/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Fuchsbauer Weg 40, 94036 Passau

Giới tính: Nam

142. Đinh Nguyễn Quốc Giao, sinh ngày 26/10/1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kronprizenstr.115, Solingen

Giới tính: Nữ

143. Nguyễn Xuân Tiệp, sinh ngày 19/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Lange str.13, 30559 Hannover

Giới tính: Nam

144. Hứa Tuyết Mai, sinh ngày 09/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sarresdorfer str.42, 54568 Gerolstein

Giới tính: Nữ

145. Trần Lâm Tùng, sinh ngày 28/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Jorgen- Schmidtchen Weg 13, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

146. Cao Thị Hồng Anh, sinh ngày 30/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Staufenbergstr.5, 08066 Zwckau

Giới tính: Nữ

147. Nguyễn Văn Tùng, sinh ngày 20/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bode str.1, 70806 Kornwestheim

Giới tính: Nam

148. Hà Quang Huy, sinh ngày 11/01/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gutchen str.12, 06108 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

149. Trần Thanh Phong, sinh ngày 06/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Große Bardlinge 42 A, 30171 Hannover

Giới tính: Nam

150. Mai Thị Thanh Huyền, sinh ngày 05/12/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Salzufler Str.94, 32052 Herford

Giới tính: Nữ

151. Lê Đức Anh, sinh ngày 20/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lindenallee 4, 56077 Koblenz

Giới tính: Nam

152. Ye Yao Seng Bách Tùng, sinh ngày 27/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Okenstr.24, 90443 Nürnberg

Giới tính: Nam

153. Trần Bảo Nhi, sinh ngày 16/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Heerwagen str.1, 90489 Nurnberg

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 04/6/1965 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Hallesche str.84 D, 06406 Bernburg (Saale)

Giới tính: Nữ

155. Lê Thị Thắm Nhàn, sinh ngày 17/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Theodor-Dombart Str.19, 80805 München

Giới tính: Nữ

156. Lê Việt Hằng, sinh ngày 10/4/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Louisenstr. 70, 61348 Bad Homburg

Giới tính: Nữ

157. Nguyễn Quang Lộc, sinh ngày 02/01/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Simons - Bolisvar Str.90, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

158. Lý Thái Vân, sinh ngày 05/3/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carlebach Str.1, 04357 Leipzig

Giới tính: Nữ

159. Phạm Phương Anh, sinh ngày 09/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Saarbrückener 29, 74078 Heilbronn

Giới tính: Nam

160. Bùi Phương, sinh ngày 08/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Funk Str.11, 95447 Bayreuth

Giới tính: Nam

161. Nguyễn Huyền Trân, sinh ngày 07/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hofgarten Str.4, 87509 Immenstadt

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Nhật Quang, sinh ngày 16/4/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hofgarten Str.4, 87509 Immenstadt

Giới tính: Nam

163. Nguyễn Thị Hoài Giang, sinh ngày 10/02/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Görlitzer Str.4, 41460 Neuss

Giới tính: Nữ

164. Nguyễn Minh Nhi Jenny, sinh ngày 05/10/2008 tại Đức

(con c. Giang)

Hiện trú tại: Görlitzer Str.4, 41460 Neuss

Giới tính: Nữ

165. Trần Thị Thu Tâm, sinh ngày 24/8/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Segeberger Str.73, 23617 Stockelsdorf

Giới tính: Nữ

166. Lê Thị Nhung, sinh ngày 06/4/1977 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Blocksberg Str. 2-4, 66955 Pirmasens

Giới tính: Nữ

167. Vương Khải Trường, sinh ngày 02/02/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Josef Str.11, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

168. Nguyễn Thành Công, sinh ngày 29/5/2004 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Blocksberg Str.2, 66955 Pirmasens

Giới tính: Nam

169. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 06/5/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kleit Str.7, 38440 Wolfsburg.Giới tính: Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương