Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10tải về 18.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích18.47 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 1743/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 145/TTr-CP ngày 30/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 68 công dân hiện đang cư trú tại

Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-CTN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Thị Kim Oanh, sinh ngày 28/4/1969 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Damstadterstr. 49, 68647 Biblis

Giới tính: Nữ

2. Phạm Hùng Chương, sinh ngày 07/01/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mutschellestr. 10, 81673 Munchen

Giới tính: Nam

3. Trịnh Phi Vũ, sinh ngày 05/5/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grosse- Klingergasse 9, 90432 Passau

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Đình Tú, sinh ngày 02/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rheinstr. 35, 78262 Gailingen

Giới tính: Nam

5. Võ Duy Tiến, sinh ngày 06/8/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fabriciusstr. 18, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

6. Nguyễn Thị Đô Thành, sinh ngày 01/01/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kampweg 37, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

7. Cù Thị Kim Thanh, sinh ngày 27/8/1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Donaustr. 5, 54293 Trier

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thùy An, sinh ngày 11/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Donaustr. 5, 54293 Trier

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Ngọc Khánh, sinh ngày 16/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Donaustr. 5, 54293 Trier

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Lê Anh Thơ, sinh ngày 01/3/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alte Viernhemer Str. 17, 68623 Lampertheim

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Thúy Hồng, sinh ngày 03/12/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ottobrunnerstr. 40, 81737 Munchen

Giới tính: Nữ

12. Cao Kim Dung, sinh ngày 06/01/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Platanenweg 5, 55299 Nackenheim

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 27/9/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bergstr. 7, 99092 Erfurt

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Ngọc Tùng, sinh ngày 28/10/1962 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Schillerstr. 14, 76767 Hagenbach

Giới tính: Nam

15. Đặng Phương Anh, sinh ngày 20/10/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gustav- Frreytag- Str. 10, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

16. Trịnh Đình Oát, sinh ngày 13/8/1975 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Siedlerweg 1, 64711 Erbach

Giới tính: Nam

17. Phan Thúy Hiền, sinh ngày 13/02/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Parkstr. 11, 31582 Nienburg

Giới tính: Nữ

18. Lê Thị Thanh Loan, sinh ngày 07/9/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Grotenbachstr. 65, 44225 Dortmund

Giới tính: Nữ

19. Trần Thị Thanh Huyền, sinh ngày 09/8/1970 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Arthur- Hoffmann- Str. 123, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

20. Doãn Phương Dung, sinh ngày 18/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Arthur- Hoffmann- Str. 123, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Phương Thu, sinh ngày 26/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Josef- Frankl- Str. 4/1, 80995 Munchen

Giới tính: Nữ

22. Hà Thị Tố Nga, sinh ngày 17/3/1961 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Alten Bahnhof 4, 64293 Darmstadt

Giới tính: Nữ

23. Phạm Trọng Anh, sinh ngày 10/3/1968 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Am Léhmtich 12A, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

24. Phạm Đức Hùng Dennis, sinh ngày 10/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Léhmtich 12A, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

25. Phạm Rebekka, sinh ngày 04/02/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Am Léhmtich 12A, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 08/3/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Maraenstr. 40A, 3017 Hannover

Giới tính: Nữ

27. Phạm Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 18/01/1970 tại Nam Định

Hiện trú tại: Moller Landstr. 240, 22117 Hamburg

Giới tính: Nữ

28. Trần Thế Toàn, sinh ngày 02/02/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Auchtweidestr. 11, 73312 Geislingen an der Steige

Giới tính: Nam

29. Đặng Vũ Thanh Tâm, sinh ngày 05/3/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Maxstadtstr. 22, 80689 Munchen

Giới tính: Nam

30. Qin, Angelina Kim, sinh ngày 20/8/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Maxstadtstr. 22, 80689 Munchen

Giới tính: Nữ

31. Bạch Khánh Hoàn, sinh ngày 05/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hollenweg 5, 31188 Holle

Giới tính: Nam

32. Lê Mai, sinh ngày 09/7/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Bonifatiusbrunnen 33, 60439 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 26/5/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Heilsbergerstr. 30, 68307 Mannheim

Giới tính: Nữ

34. Nguyễn Duy Tiên, sinh ngày 18/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Heilsbergerstr. 30, 68307 Mannheim

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Hải Cường, sinh ngày 30/8/1968 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Franz- Georg- Str. 99, 54292 Trier

Giới tính: Nam

36. Phạm Thị Kim Oanh, sinh ngày 03/11/1967 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Laererstr. 2A, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nữ

37. Lai Bội Trinh, sinh ngày 15/01/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Uffenstr. 19, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Lai Khánh Linh, sinh ngày 12/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Uffenstr. 19, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 15/11/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schulstr. 9, 70839 Gerlingen

Giới tính: Nam

40. Kiều Ngọc Hương, sinh ngày 23/8/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Uffenstr. 17, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thị Hải Hà, sinh ngày 25/6/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Von Witzlebenstr. 10, 56076 Koblenz

Giới tính: Nam

42. Phạm Kim Khánh, sinh ngày 11/4/1966 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Rotdornstr. 11, 41564 Kaarst

Giới tính: Nam

43. Phạm Thị Kiều Nga, sinh ngày 01/4/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Rotdornstr. 11, 41564 Kaarst

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 14/4/1950 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Entenpfuhl 1- 3, 42651 Solingen

Giới tính: Nam

45. Đỗ Thu Trang, sinh ngày 28/5/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Cusanusstr. 66, 54470 Bernkastel/ Kues

Giới tính: Nữ

46. Lê Đức Viễn, sinh ngày 25/9/1965 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Hofberg 1, 85276 Pfaffenhofen

Giới tính: Nam

47. Lê Thị Hồng Nhung, sinh ngày 10/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hofberg 1, 85276 Pfaffenhofen

Giới tính: Nữ

48. Lê Nam, sinh ngày 16/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Hofberg 1, 85276 Pfaffenhofen

Giới tính: Nam

49. Hoàng Bích Nga, sinh ngày 22/02/1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Weinbergstr, 42,55268 Nieder Olm

Giới tính: Nữ

50. Doãn Quang Trung, sinh ngày 05/12/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bohlweg 5, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

51. Doãn Thị Thanh Bình, sinh ngày 04/8/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bohlweg 5, 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

52. Bùi Hoàng Linh, sinh ngày 11/6/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mittelstr, 17, 35619 Braunfels

Giới tính: Nữ

53. Lê Bá Bảo Thanh, sinh ngày 31/01/1972 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Bonhoeffer Str. 9, 32756 Detmoldt

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Hồng Quyên, sinh ngày 12/4/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Oranienstr. 52, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

55. Trần Khánh Ly, sinh ngày 25/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herzog- Arenberg- Str. 57, 49716 Meppen

Giới tính: Nữ

56. Đỗ Song Nhi, sinh ngày 04/5/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Herzog- Arenberg- Str. 57, 49716 Meppen

Giới tính: Nữ

57. Đỗ Đức Việt, sinh ngày 08/5/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Herzog- Arenberg- Str. 57, 49716 Meppen

Giới tính: Nam

58. Lê Thị Mai Yến, sinh ngày 17/02/1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Oberstr. 48/49, 06632 Freyburg

Giới tính: Nữ

59. Lại Hoài Anh, sinh ngày 18/01/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Liegnitzerstr. 18, 85221 Dachau

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 27/5/1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mehringstr. 13, 99086 Erfurt

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Thoại Trinh, sinh ngày 06/10/1969 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Collinistr. 5- 0125, 68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

62. Trần Kim Ngân, sinh ngày 18/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Collinistr. 5- 0125, 68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

63. Trần Quang Duy, sinh ngày 30/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Collinistr. 5- 0125, 68161 Mannheim

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Lan Phương, sinh ngày 18/5/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gartenstr. 42, 34125 Kassel

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Erderstr. 30, 35390 Giessen

Giới tính: Nữ

66. Phạm Anh Quang, sinh ngày 20/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Leibnizallee 10 A, 99425 Weimar

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Thị Phượng Đài, sinh ngày 08/5/1978 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Nordlche Ring Str. 80, 73033 Goppingen

Giới tính: Nữ

68. Lương Trung Dũng, sinh ngày 20/5/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gotenstr. 128, 53175 BonnGiới tính: Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương