Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10tải về 52.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích52.34 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 437/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 64/TTr-CP ngày 21/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 230 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-CTN ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 01.8.1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hemmingstedter schanze 14, 28219 Bremen

Giới tính: Nam

2. Mai Thành Trung, sinh ngày 01.10.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schelling str. 25, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

3. Mai Trung Vũ, sinh ngày 17.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schelling str. 25, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Hồng Sơn, sinh tháng 01.1966 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Jakob str. 2, 41065 Monchenggladbach

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Hữu Đức Anh, sinh ngày 07.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Richard Zanders str.45, 51465 Bergisch, Gladbach

Giới tính: Nam

6. Trần Nam Trường, sinh ngày 11.10.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Arthur Hausmann str.02, 04129 Leipzig

Giới tính: Nam

7. Trần Khánh Huyền, sinh ngày 09.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Arthur Hausmann str.02, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ

8. Lê Phương Nhi, sinh ngày 12.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wittenberger str.16, 04860 Torgau

Giới tính: Nữ

9. Hoàng Việt Dũng, sinh ngày 06.12.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Bolongardstr.174, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

10. Hoàng Việt Tiến, sinh ngày 09.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bolongardstr.174, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

11. Hoàng Thanh Mai, sinh ngày 17.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bolongardstr.174, 65929 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

12. Đinh Mạnh Linh, sinh ngày 13.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Grotewohl str.10, 36433 Bad Salzungen

Giới tính: Nam

13. Mai Tobias, sinh ngày 28.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hof Str. 11, 89077 Ulm

Giới tính: Nam

14. Nguyễn Quang Khải, sinh ngày 18.10.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tucholsky Str.81, 60598 Frankfurt

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 05.8.1977 tại Long An

Hiện trú tại: Szamotuly Str. 10, 64521 Groß-Gerau

Giới tính: Nữ

16. Trịnh Hồng Phúc, sinh ngày 24.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hardenberg Str.21, 60327 Frankfurt

Giới tính: Nữ

17. Lê Thị Ánh, sinh ngày 20.12.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Regensburger Str. 110, 92318 Neumarkt i.d Opf

Giới tính: Nữ

18. Phạm Thùy Chi, sinh ngày 07.7.1985 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Keferloher Str. 113, 80807 München

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Huy Vinh, sinh ngày 19.10.2007 tại Đức (con c. Chi)

Hiện trú tại: Keferloher Str. 113, 80807 München

Giới tính: Nam

20. Trần Tiến Đức, sinh ngày 22.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 9, 09496 Marienberg

Giới tính: Nam

21. Phạm Hoàng Khôi, sinh ngày 22.5.1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tannenkampstr. 43, 26131 Oldenburg

Giới tính: Nam

22. Đặng Hoàng Long, sinh ngày 05.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Langer Str. 22, 27232 Sulingen

Giới tính: Nam

23. Đinh Hà Tố Nhi, sinh ngày 25.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Im Teichert 113a, 56076 Koblenz

Giới tính: Nữ

24. Ngô Đức Lâm, sinh ngày 06.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Limmer str.28, 30451 Hannover

Giới tính: Nam

25. Lê Hồng Thúy An, sinh ngày 30.01.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Schoonebeek str.38, 49124 Georgsmaienhutte

Giới tính: Nữ

26. Leo Hoàng Lâm Lê, sinh ngày 06.12.2009 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwig schauß str.9, 65232 Taunusstein

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày 24.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Meppener Str. 23, 49740 Haselüne

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 29.12.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neckarauer Str. 69, 68199 Mannheim

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Thị Phương Lan, sinh ngày 20.5.1992 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Altenburger Str. 36, 08369 Waldenburg

Giới tính: Nữ

30. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 20.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hohenzollern Str.29, 66117 Saarbrücken

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Ánh Tú Sabina, sinh ngày 06.8.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hermann Burgdorf Str. 26, 21244 Buchholz in der Nordheide

Giới tính: Nữ

32. Trần Tuyết Loan, sinh ngày 25.3.1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Haupt Str. 29A, 56414 Niederahr

Giới tính: Nữ

33. Bùi Phương Mai, sinh ngày 11.11.1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hermine - Villinger Str. 8, 76131 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

34. Nghiêm Đức Chung Michael, sinh ngày 26.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Am Kapellenberg 55, 88279 Amtzell

Giới tính: Nam

35. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 11.10.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Delitzscher Str. 7B, 06112 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Trà My, sinh ngày 28.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schmiedestr. 2, 27232 Sulingen

Giới tính: Nữ

37. Lê Thị Mỹ Ngọc Hân, sinh ngày 19.12.1964 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Brüning Str. 56, 54470 Bernkastel-Kues

Giới tính: Nữ

38. Vũ Lê Bảo Trân, sinh ngày 27.6.2001 tại Đức (con c. Hân)

Hiện trú tại: Brüning Str. 56, 54470 Bernkastel-Kues

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Hoàng Minh, sinh ngày 21.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eppingen

Giới tính: Nam

40. Vũ Diễm Hương, sinh ngày 11.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rebhuhnweg 4, 33607 Bielefeld

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 21.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hohe Str. 34, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Công Việt Anh, sinh ngày 08.9.1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Angelhäuser Str. 92a, 99310 Arnstadt

Giới tính: Nam

43. Đặng Hoàng Minh, sinh ngày 24.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Luther Str. 42, 30171 Hannover

Giới tính: Nam

44. Đặng Việt Dũng, sinh ngày 30.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Luther Str. 42, 30171 Hannover

Giới tính: Nam

45. Phạm Quốc Duy Frank, sinh ngày 22.7.1998 tại Đức

Hiện trú tại: 65582 Diez, Felkestr.12

Giới tính: Nam

46. Phạm Lê Hồng Ngọc, sinh ngày 16.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: 65582 Diez, Felkestr.12

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Waldloreihoacherstr.13, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Đăng Tú, sinh ngày 25.4.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lütje Schling 4, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 23.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lütje Schling 4, 26624 Südbrookmerland

Giới tính: Nữ

50. Nguyễn Như Hoàng, sinh ngày 06.02.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Baustr. 66, 23966 Wismar

Giới tính: Nam

51. Trần Xuân Thắng, sinh ngày 08.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.03, 04736 Waldheim

Giới tính: Nam

52. Trần Thị Thu Hiền, sinh ngày 22.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.03, 04736 Waldheim

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Văn Linh, sinh ngày 29.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berfisch, Gladbacher str.1020, 51069 Köln

Giới tính: Nam

54. Phạm Hải Anh Boris, sinh ngày 13.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Humperdinck Str. 2, 80807 München

Giới tính: Nam

55. Phạm Mai Anh Marina, sinh ngày 05.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Humperdinck Str. 2, 80807 München

Giới tính: Nữ

56. Trần Lưu Ngọc, sinh ngày 08.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Erbendorfer Str. 25, 95478 Kemnath

Giới tính: Nữ

57. Trần Lưu Tùng Lâm, sinh ngày 28.10.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Erbendorfer Str. 25, 95478 Kemnath

Giới tính: Nam

58. Trần Thanh An, sinh ngày 11.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Becker Str. 32, 04179 Leipzig

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Bảo Anh, sinh ngày 23.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Feystr. 22, 87700 Memmingen

Giới tính: Nữ

60. Võ Vũ Ngọc Thom, sinh ngày 19.8.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 24, 38226 Salzgitter

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 28.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Böll-Weg 43, 59379 Selm

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 21.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Böll-Weg 43, 59379 Selm

Giới tính: Nam

63. Huỳnh Lê Phú An, sinh ngày 18.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Julius-Kiefer Str. 56, 66119 Saarbrücken

Giới tính: Nam

64. Bùi Huy Hoàng, sinh ngày 24.3.1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Wintermarsch 16, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

65. Lê Mai Ly, sinh ngày 18.9.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Dorfstr. 131, 47259 Duisburg

Giới tính: Nữ

66. Lê Robert Đức, sinh ngày 13.4.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Dorfstr. 131, 47259 Duisburg

Giới tính: Nam

67. Lê Ngô Duy Lâm, sinh ngày 22.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Dorfstr. 131, 47259 Duisburg

Giới tính: Nam

68. Văn Sỹ Minh, sinh ngày 08.7.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Post Str. 15, 08393 Meerane

Giới tính: Nam

69. Đoàn Gia Bảo, sinh ngày 28.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Windthorststr. 10, 49733 Haren (Ems)

Giới tính: Nam

70. Nguyễn Lê Đức Anh, sinh ngày 31.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Saar Str. 3, 54634 Bitburg

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 31.10.1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Marktstr. 32, 49393 Lohne

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Đức Nam, sinh ngày 08.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kinzigstr. 66, 63571 Gelnhausen

Giới tính: Nam

73. Trần Diễm Hương, sinh ngày 22.5.1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Mühlweg 13, 97218 Gerbrunn

Giới tính: Nữ

74. Trần Sơn Tùng, sinh ngày 24.01.1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Mühlweg 13, 97218 Gerbrunn

Giới tính: Nam

75. Lê Đức Vĩnh, sinh ngày 05.12.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Süderloog 33, 26474 Spiekeroog

Giới tính: Nam

76. Đào Thanh Trường, sinh ngày 06.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Philipp-Melanchthon Str. 18, 92224 Amberg

Giới tính: Nam

77. Trần Sandra Hồng Hạnh, sinh ngày 04.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Riesenburg Str.48, 81249 München

Giới tính: Nữ

78. Bùi Thị Huyền Trang, sinh ngày 28.9.1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Auf dem Berlich 11, 50667 Köln

Giới tính: Nữ

79. Trần Lê Ngọc Mỹ Lilia, sinh ngày 12.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Busbrookhöhe 89, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Phúc Hậu, sinh ngày 06.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wasenstr. 104, 55743 Idar-Oberstein

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Đức Tâm, sinh ngày 27.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich-M-Ring 5a, 09212 Limbach- Oberfrohna

Giới tính: Nam

82. Ma Thiện Kim, sinh ngày 22.8.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Spinnerei Str. 44, 47805 Krefeld

Giới tính: Nữ

83. Lê Thị Hiền, sinh ngày 09.2.1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Marktstr.12, 92331 Parsberg

Giới tính: Nữ

84. Vũ Đức Long, sinh ngày 04.01.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Schurzelter Mühle 30, 52074 Aachen

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thị Phương Nhung, sinh ngày 21.11.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Köthen Wald Str. 26, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 30.10.1970 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Kammer Str. 219, 47057 Duisburg

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Tuấn Đạt, sinh ngày 05.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rhön Str. 8, 73433 Aalen

Giới tính: Nam

88. Trần Diệu Hồng, sinh ngày 26.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Neckar Str. 3, 74366 Kirchheim

Giới tính: Nữ

89. Trương Davis Hào Nam, sinh ngày 11.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rohrdommel Weg 5, 70378 Stuttgart

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Thanh Hoàng, sinh ngày 21.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Fuhren Str. 2B, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Thị Thu Hải, sinh ngày 11.9.1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bergische Ring 20, 58095 Hagen

Giới tính: Nữ

92. Bạch Như Mai, sinh ngày 20.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Balzacstr. 7, 04105 Leipzig

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 04.5.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ludwig str. 42, 87437 Kempten

Giới tính: Nữ

94. Cao Anh Thanh Tài, sinh ngày 14.02.2006 tại Đức (con c. Yến)

Hiện trú tại: Ludwig str. 42, 87437 Kempten

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Đình Thành, sinh ngày 30.4.1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Auf´m Hennekamp 32, 40225 Düsseldorf

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Đức Hiền, sinh ngày 28.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Maria-Adelberger Str. 6, 85570 Markt Schwaben

Giới tính: Nam

97. Đặng Hồng Thanh Xuân, sinh ngày 17.10.1998 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Wiesen Str. 21, 49201 Dissen am Teutob. Wald

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 20.10.1984 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Karl-Marx Str. 191, 12055 Berlin

Giới tính: Nam

99. Lương Thanh Thu, sinh ngày 09.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Modemann Str. 22, 51065 Köln

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Diệp Bích, sinh ngày 07.3.1970 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Jungfernstieg 3, 31592 Stolznau

Giới tính: Nữ

101. Trần Phương Thảo, sinh ngày 23.8.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Jungfernstieg 3, 31592 Stolznau

Giới tính: Nữ

102. Đinh Thế Hoàng, sinh ngày 06.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kaplansgasse 6, 35390 Giessen

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Khắc Đăng Lê, sinh ngày 06.9.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rathaus Str. 11, 71334 Waiblingen

Giới tính: Nam

104. Lưu Mai Linh, sinh ngày 30.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Conrad clauß- Str.19, 09337 Hohenstein- Ernstthal

Giới tính: Nữ

105. Lưu Hải Anh, sinh ngày 10.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Conrad Clauß- Str.19, 09337 Hohenstein- Ernstthal

Giới tính: Nam

106. Trần Thanh Tùng, sinh ngày 20.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Zietenstr.54, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nam

107. Trần Thái Tài, sinh ngày 21.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Zietenstr.54, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Thị Khánh Ngọc, sinh ngày 27.8.1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Hohensteiner str.34, 09212 Limbach- Oberfrohna

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Hiệp Đức, sinh ngày 13.3.1992 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Vorderbreite 28, 06449 Aschersleben

Giới tính: Nam

110. Phan Thanh Trúc, sinh ngày 19.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchenplatz 04, 91710 Gunzenhausen

Giới tính: Nữ

111. Nguyễn Mạnh Huy, sinh ngày 08.9.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Stern str.31, 47798 Krefeld

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 21.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Stern str.31, 47798 Krefeld

Giới tính: Nam

113. Lê Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 16.9.1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Neuenhause Str. 9, 48529 Nord Horn

Giới tính: Nữ

114. Trần Minh Hiếu, sinh ngày 16.8.1999 tại Nam Định

Hiện trú tại: Nürnberger Str. 207, 96050 Bamberg

Giới tính: Nam

115. Phạm Minh Quang, sinh ngày 06.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Demmering Str. 15, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

116. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 23.7.1948 tại Pleiku, Gia Lai

Hiện trú tại: Landgrebeweg 4, 63150 Heusenstamm

Giới tính: Nữ

117. Trần Quốc Huy, sinh ngày 08.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Marktplatz 1 A, 27472 Cuxhaven

Giới tính: Nam

118. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 02.12.1981 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Cäciliastr. 8, 76135 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

119. Trương Trung Đức, sinh ngày 14.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bebel str.67, 46049 Oberhausen

Giới tính: Nam

120. Trương Henry Hiếu Nhân, sinh ngày 15.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bebel str.67, 46049 Oberhausen

Giới tính: Nam

121. Hoàng Công Linh, sinh ngày 18.5.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Weststr. 12B, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nam

122. Phùng Đức Khánh, sinh ngày 10.11.1966 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Jella-Lepman Str. 44/2, 81673 München

Giới tính: Nam

123. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 16.7.1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Marktplatz 1 A, 27472 Cuxhaven

Giới tính: Nữ

124. Đào Xuân Tuấn, sinh ngày 03.02.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Waldstr.13, 63263 Neu- Isenburg

Giới tính: Nam

125. Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 03.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hüttmann Str. 3, 24568 Kaltenkirchen

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Thanh Hoa Lisa, sinh ngày 18.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Hüttmann Str. 3, 24568 Kaltenkirchen

Giới tính: Nữ

127. Lý Hùng Nam, sinh ngày 30.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.59, 74889 Sinsheim

Giới tính: Nam

128. Cao Thị Thu Hà, sinh ngày 08.7.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hüttmann Str. 3, 24568 Kaltenkirchen

Giới tính: Nữ

129. Trần Ngọc Quang, sinh ngày 26.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gießerei str.4, 90763 Furth

Giới tính: Nam

130. Nguyễn Thị Tuyết Dung, sinh ngày 14.6.1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Mersburger Str. 61, 06268 Querfurt

Giới tính: Nữ

131. Nguyễn Thanh Tâm, sinh ngày 22.4.1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Sonnenstr.56, 40227 Dusseldorf

Giới tính: Nam

132. Dương Dương Minh Hoàng, sinh ngày 07.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Mersburger Str. 61, 06268 Querfurt

Giới tính: Nam

133. Dương Dương Mạnh Dũng, sinh ngày 10.11.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Mersburger Str. 61, 06268 Querfurt

Giới tính: Nam

134. Bùi Mạnh Linh, sinh ngày 16.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ahlhorner Str. 55c, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

135. Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 22.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 21, 54552 Steineberg

Giới tính: Nam

136. Trần Phú Quyền, sinh ngày 31.7.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Saar Str. 3, 65201 Wiesbaden

Giới tính: Nam

137. Lương Thị Thu Hằng, sinh ngày 20.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Auf der Gehlke 12, 49191 Berlin

Giới tính: Nữ

138. Bùi Thùy Dương, sinh ngày 30.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ahlhorner Str. 55c, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

139. Lý Việt Hùng, sinh ngày 02.01.1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mauergasse 10, 65183 Wiesbaden

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Thị Thanh Dịu, sinh ngày 20.10.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Deeken Str. 31, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

141. Phạm Minh Hiếu, sinh ngày 21.4.2006 tại Đức (con c. Dịu)

Hiện trú tại: Deeken Str. 31, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

142. Phạm Thảo Vi, sinh ngày 13.4.2008 tại Đức (con c. Dịu)

Hiện trú tại: Deeken Str. 31, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

143. Triệu Vĩ Hưng, sinh ngày 15.5.1983 tại Đức

Hiện trú tại: Altöttinger str.39, 84524 Neuötting

Giới tính: Nam

144. Trần Diệu Linh, sinh ngày 18.10.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Oberhöchstädter weg 27, 60488 Frankfurt

Giới tính: Nữ

145. Hoàng Thị Thanh Mai, sinh ngày 26.10.1963 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Oberhöchstädter weg 27, 60488 Frankfurt

Giới tính: Nữ

146. Lê Kiều Oanh, sinh ngày 15.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Augsburger Str. 11/2, 86157 Augsburg

Giới tính: Nữ

147. Lê Minh Ngọc, sinh ngày 01.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Louisen Str. 70, 61348 Bad Homburg v.d. Höhe

Giới tính: Nữ

148. Đào Anne, sinh ngày 12.12.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Waldstr. 13, 63263 Neu Isenburg

Giới tính: Nữ

149. Đào Anton, sinh ngày 12.9.2008 tại Đức

Hiện trú tại: Waldstr. 13, 63263 Neu Isenburg

Giới tính: Nam

150. Nguyễn Quý, sinh ngày 06.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Tonnaer Str. 38, 99947 Bad Langensalza

Giới tính: Nam

151. Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 21.10.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hunenpad 16, 59192 Bergkamen

Giới tính: Nữ

152. Lê Triệu Nam, sinh ngày 12.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bruderstr.41, 45768 Marl

Giới tính: Nam

153. Lê Thu Hà, sinh ngày 17.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bruderstr.41, 45768 Marl

Giới tính: Nữ

154. Đoàn Trương Quỳnh Hương, sinh ngày 31.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Albert Einstein Str. 1, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

155. Đoàn Trương Quỳnh Như, sinh ngày 20.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Albert Einstein Str. 1, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

156. Thái Anh Tài, sinh ngày 27.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Richard strauss str1/4, 81677 Munchen

Giới tính: Nam

157. Lê Xuân Khánh, sinh ngày 18.6.1983 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Strebelstr 18, 70599 Stuttgart

Giới tính: Nam

158. Đặng Thùy Linh, sinh ngày 03.4.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Am Lohpfad 12, 35260 Stadtallendorf

Giới tính: Nữ

159. Đặng Thùy Dung, sinh ngày 03.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Am Lohpfad 12, 35260 Stadtallendorf

Giới tính: Nữ

160. Becker Khang Vi, sinh ngày 11.01.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Landauer str.46, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

161. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 06.12.1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Habsburgring 97, 56727 Mayen

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Đức Cao, sinh ngày 19.12.2006 tại Đức (con c. Thắm)

Hiện trú tại: Habsburgring 97, 56727 Mayen

Giới tính: Nam

163. Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 01.02.2008 tại Đức (con c. Thắm)

Hiện trú tại: Habsburgring 97, 56727 Mayen

Giới tính: Nữ

164. Ngô Mỹ Hạnh, sinh ngày 20.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ravensburg Str. 32, 89079 Ulm

Giới tính: Nữ

165. Lý Thành Long, sinh ngày 23.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str. 59, 74889 Sinsheim

Giới tính: Nam

166. Vũ Thu Hà, sinh ngày 22.4.1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ludwig Str. 24, 04129 Leipzig

Giới tính: Nữ

167. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 04.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hasenkamp 1, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Thị Thanh Hồng, sinh ngày 28.8.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hasenkamp 1, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nữ

169. Phạm Đức Hiếu, sinh ngày 17.01.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heuduckstr.27, 66117 Saarbrücken

Giới tính: Nam

170. Nguyễn Ngọc Lan, sinh ngày 18.4.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Stadt Au 32, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 29.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Stadt Au 32, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nữ

172. Vũ Đức Việt, sinh ngày 16.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich Str. 11, 04720 Döbeln

Giới tính: Nam

173. Nguyễn Đức Phương, sinh ngày 23.01.1989 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Detmolder Str. 147, 33175 Bad Lippspringe

Giới tính: Nam

174. Nguyễn Thị Minh Yến, sinh ngày 10.4.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In der Marsch 22, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nữ

175. Ngô Gia Tuệ, sinh ngày 23.4.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Dresdener Ring 73, 65191 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

176. Đinh Tiến Đức, sinh ngày 06.5.1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Oberer Bach 1, 74653 Künzelsau

Giới tính: Nam

177. Nguyễn Quỳnh Mai, sinh ngày 15.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schwemmstr. 250, 86633 Neuburg a.d. Donau

Giới tính: Nữ

178. Phạm Lan Chi Diana, sinh ngày 23.5.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Bei der Ölschläge 4, 71297 Mönsheim

Giới tính: Nữ

179. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 21.11.1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bei der Ölschläge 4, 71297 Mönsheim

Giới tính: Nữ

180. Nguyễn Duy Phong, sinh ngày 07.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberg Str. 34. 64289 Darmstadt

Giới tính: Nam

181. Đặng Minh Vũ, sinh ngày 10.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Plattlinger Str. 3a, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

182. Teige Alyssa Thu Thảo, sinh ngày 30.4.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Dehlenkamp 20, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

183. Tất Achim, sinh ngày 18.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Birckholtzweg 13, 22159 Hamburg

Giới tính: Nam

184. Tất Jenny, sinh ngày 25.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Birckholtzweg 13, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

185. Nguyễn Thái Hồng Thiên, sinh ngày 31.5.1996 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 16, 22045 Hamburg

Giới tính: Nam

186. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 14.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: ludwigstr.23, 63067 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

187. Hoàng Hiếu Minh, sinh ngày 07.01.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Filderbahnplatz 33, Whn 47/12, 70567 Stuttgart

Giới tính: Nam

188. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 07.4.1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Gustav- Adolfstr.4, 73033 Goppingen

Giới tính: Nữ

189. Trần Thị Ngọc Anh, sinh ngày 11.01.1997 tại Đức (con c. Liên)

Hiện trú tại: Gustav- Adolfstr.4, 73033 Goppingen

Giới tính: Nữ

190. Trần Việt Anh Alexander, sinh ngày 10.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Untere Bahnhofstr.14, 06333 Hettstedt

Giới tính: Nam

191. Phạm Khánh Quân, sinh ngày 02.9.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Garmischer Str. 101/2, 86163 Augsburg

Giới tính: Nam

192. Nguyễn Thiên Phụng, sinh ngày 05.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Würzburger Str. 14a, 64546 Mörfelden- Walldorf

Giới tính: Nữ

193. Phạm Anh Quý David, sinh ngày 13.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Leonhardsberg 17, 86150 Augsburg

Giới tính: Nam

194. Võ Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 12.7.1969 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Leonhardsberg 17, 86150 Augsburg

Giới tính: Nữ

195. Phan Thu Anh, sinh ngày 28.8.1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sebastian Str. 211, 53115 Bonn

Giới tính: Nữ

196. Phan Lan Vy, sinh ngày 14.12.2002 tại Đức (con c. Thu Anh)

Hiện trú tại Sebastian Str. 211, 53115 Bonn

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 01.5.1991 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Stadtmarkt 14, 38300 Wolfenbüttel

Giới tính: Nữ

198. Lương Minh Nguyệt, sinh ngày 20.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Auf der Gehlke 12, 49191 Berlin

Giới tính: Nữ

199. Cao Cường, sinh ngày 27.02.1996 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Buchenstr. 3D, 22885 Barsbuttel

Giới tính: Nam

200. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 04.12.1997 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: In der Steige 5, 72654 Neckartenzlingen

Giới tính: Nam

201. Đoàn Bùi Minh Thư, sinh ngày 01.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bruderwohrd str.16, 93055 Regensburg

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Diễm Thu, sinh ngày 22.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bethoven Str. 63, 74074 Heilbronn

Giới tính: Nữ

203. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 15.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schmiedestr. 2, 27232 Sulingen

Giới tính: Nữ

204. Phạm Xuân Đạt, sinh ngày 23.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Marienthaler Str. 49, 08060

Giới tính: Nam

205. Lê Thị Quỳnh, sinh ngày 04.5.1996 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Schloßstr.10, 73433 Aalen

Giới tính: Nữ

206. Phạm Ngọc Tâm, sinh ngày 26.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marienthaler Str. 49, 08060 Zwickau

Giới tính: Nữ

207. Phan Nguyễn Mai Thi, sinh ngày 20.4.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Dr Frank str.22, 90763 Furth

Giới tính: Nữ

208. Phạm Minh Tài, sinh ngày 09.11.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Georg-Schwarz Str. 83, 04179 Leipzig

Giới tính: Nam

209. Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 09.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Isern Porte 4, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

210. Mạc Bảo Châu, sinh ngày 05.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lesingstr.3, 67346 Speyer

Giới tính: Nữ

211. Mạc Bảo Long, sinh ngày 22.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lesingstr.3, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

212. Lư Susanne, sinh ngày 01.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarck Str. 119, 26382

Giới tính: Nữ

213. Phan Jimmy, sinh ngày 18.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ermland str.49, 81929 München

Giới tính: Nam

214. Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 06.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lechhauserstr.35, 86153 Augsburg

Giới tính: Nữ

215. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 30.4.1979 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Dachauer str.83, 85229 Markt Indersdorf

Giới tính: Nữ

216. Trần Thomas, sinh ngày 29.11.2009 tại Đức (con c. Yến)

Hiện trú tại: Dachauer str.83, 85229 Markt Indersdorf

Giới tính: Nam

217. Phạm Thị Xuân Uyên, sinh ngày 18.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kapellenplatz 11, 47623 Kevelaer

Giới tính: Nữ

218. Đặng Đào Bạch Dương, sinh ngày 01.01.1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Karawanken Str. 2, 65187 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

219. Lý Thế Tuấn Anh, sinh ngày 29.01.1990 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Steinstr.31, 47798 Krefeld

Giới tính: Nam

220. Nguyễn Đức Hà, sinh ngày 09.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kolner str.30, 57610 Alten Kirchen

Giới tính: Nam

221. Lê Bảo Duyên, sinh ngày 28.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Haberinehl str.3, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nữ

222. Đào Khánh Hân, sinh ngày 17.11.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: In der Bocrelbach 35, 57223 Kreuztal

Giới tính: Nữ

223. Đoàn Mỹ Liên, sinh ngày 21.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Romering 40, 56598 Rheinbrohl

Giới tính: Nữ

224. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày 26.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Gografen hof 1, 49186 Badiburg

Giới tính: Nam

225. Bùi Lê Hoàng Yến, sinh ngày 27.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Peter Breuer Str. 32, 08056 Zwickau

Giới tính: Nữ

226. Lê Vân Anh, sinh ngày 04.6.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luruper hauptstr.267, 22547 Hamburg

Giới tính: Nữ

227. Đặng Thanh Tùng, sinh ngày 05.8.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Horner weg 201c, Sw EG; 28119 Hamburg

Giới tính: Nam

228. Phạm Đan Cường, sinh ngày 19.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: I. D Gartlesackern 2, 70771 Leinfelden- Echterdingen

Giới tính: Nam

229. Flosbach Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 03.9.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Katharina Geisler str.5, 85356 Freising

Giới tính: Nữ

230. Lê Trần Thủy Tiên, sinh ngày 23.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại Gustav Str. 43, 46049 Oberhausen.Giới tính: Nữ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương