Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10tải về 44.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích44.26 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 399/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 16/TTr-CP ngày 15/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 111 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 399/QĐ-CTN ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Phạm Minh Ngọc, sinh ngày 05.8.1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: A m Zehnthof 20, 52146 Wuerselen

Giới tính: Nam

2. Lê Thị Như Thương, sinh ngày 25.11.1996 tại Bình Định

Hiện trú tại: Franz Mett Str 04, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

3. Hoàng Đình Hiệu, sinh ngày 08.8.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 267, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

4. Phan Hoa Quỳnh, sinh ngày 25.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sachsen Str 08, 02708 Loebau

Giới tính: Nữ

5. Phạm Hồng Tú, sinh ngày 15.9.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 27, 80937 Muenchen

Giới tính: Nam

6. Hoàng Mai Ánh Claudia, sinh 14.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: An der Traenke 7, 32423 Minden

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Quang Duy, sinh ngày 21.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarck Str 03, 39387 Oschersleben (Bode)

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 27.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarck Str 03, 39387 Oschersleben (Bode)

Giới tính: Nữ

9. Nguyễn Thanh Phượng, sinh ngày 12.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarck Str 03, 39387 Oschersleben (Bode)

Giới tính: Nữ

10. Trần Dương Trọng Đức, sinh ngày 07.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Wustrower Str 15, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

11. Trần Thị Lương, sinh ngày 28.7.1987 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Str der Pariser Kommune 15, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

12. Phạm Quỳnh Hương, sinh ngày 03.9.1979 tại Sơn La

Hiện trú tại: Koenig Str 15, 23552 Luebeck

Giới tính: Nữ

13. Hà Xuân Thao, sinh ngày 07.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Karlsruher Str 02, 01189 Dresden

Giới tính: Nam

14. Hà Bích Ngọc, sinh ngày 04.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Karlsruher Str 02, 01189 Dresden

Giới tính: Nữ

15. Bùi Việt Đức, sinh ngày 02.01.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Koetzchenbrodaer Str 04b, 01640 Coswig

Giới tính: Nam

16. Đào Tuấn Linh, sinh ngày 29.5.1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Froebelweg 05, 01705 Freital

Giới tính: Nam

17. Đinh (Schneider) Thị Hồng Vân, sinh ngày 23.9.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rheinpfalzallee 27, 10318 Berlin

Giới tính: Nữ

18. Khuất Lê Việt, sinh ngày 26.7.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kastanienallee 17, 14471 Postdam

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Minh Tú, sinh ngày 27.6.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Petraca Str 18a, 80933 Muenchen

Giới tính: Nam

20. Trần Quách Minh Thảo, sinh ngày 19.7.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Erseering 40,10319 Berlin

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Lisa, sinh ngày 06.6.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str 32,10357 Berlin

Giới tính: Nữ

22. Lương Bích Phượng, sinh ngày 30.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Milan Str 02,14612 Falkensee

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Kiều Mi, sinh ngày 21.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Vulkan Str 29,10367 Berlin

Giới tính: Nữ

24. Ngô Thùy My, sinh ngày 02.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Meer Str 36,49740 Haseluenne

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 25.7.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Elbes Str 39,44791 Bochum

Giới tính: Nam

26. Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 13.3.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Extumer Trift 41, 26624 Suedbrookmerland

Giới tính: Nữ

27. Vũ Thị Thu Uyên, sinh ngày 05.7.1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Heideweg 1, 48231 Warendorf

Giới tính: Nữ

28. Đỗ Trung Hiếu, sinh ngày 06.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Jung Str 10, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

29. Đỗ Trường Quang, sinh ngày 24.5.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Jung Str 10, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

30. Mạch Hồng Nhung, sinh ngày 01.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 4, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 24.6.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Fuersten Str 75A, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Thanh Trung, sinh ngày 15.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Stukenborg 119, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

33. Dương Thị Hồng Vân, sinh ngày 08.01.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Storkower Str 75, 10409 Berlin

Giới tính: Nữ

34. Trần Thị Trường, sinh ngày 10.02.1954 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Virchow Str 01, 15366 Neuenhagen bei Berlin

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Đức Thắng, sinh ngày 19.12.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Dehlenkamp 24, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

36. Trần Minh Thu Nicole, sinh ngày 17.12.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str 38, 79639 Grenzach-Wyhlen

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Tuấn Linh, sinh ngày 04.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Herrenmuehlenweg 10, 49716 Meppen

Giới tính: Nam

38. Vũ Kim Hoàn, sinh ngày 17.10.1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Florian-Geyer-Str 46, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

39. Vũ Thị Bích Thủy, sinh ngày 16.9.1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Schwaben Str 10, 26723 Emden

Giới tính: Nữ

40. Lương Thái Hải, sinh ngày 07.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schwaben Str 10, 26723 Emden

Giới tính: Nam

41. Lương Thái Thịnh, sinh ngày 09.4.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Schwaben Str 10, 26723 Emden

Giới tính: Nam

42. Đỗ Hà Anh Anna, sinh ngày 31.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hertel Str 14, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

43. Đỗ Tiệp Đức Thành Thomas, sinh ngày 18.7.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neu Stassfurt 01A, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Hạnh Lê Andrea, sinh ngày 31.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Franz-Hallstroem Str 06, 06429 Nienburg

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thị Uyên, sinh ngày 30.5.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goetheplatz 06, 99423 Weimar

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Hằng Nga, sinh ngày 11.02.1998 tại Đức (Con Chị Uyên)

Hiện trú tại: Goetheplatz 06, 99423 Weimar

Giới tính: Nữ

47. Đoàn Thu Trang, sinh ngày 06.11.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Welse Str 04, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Kỳ Trân Dennis, sinh ngày 17.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Stapelfelder Str 08A, 22143 Hamburg

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Tố Như, sinh ngày 13.7.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Peter Str 18, 26655 Westerstede

Giới tính: Nữ

50. Lê Văn Duệ, sinh ngày 18.02.1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Darwin Str 2b, 01109 Dresden

Giới tính: Nam

51. Nguyễn Doãn Thanh, sinh ngày 18.11.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herthaplatz 07, 13156 Berlin

Giới tính: Nữ

52. Đinh Thị Ái Liên, sinh ngày 17.02.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Goerdenallee 59b, 14772 Brandenburg

Giới tính: Nữ

53. Dương Thị Huyền Trang, sinh ngày 14.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Erich-Weinert Str 05, 08412 Werdau

Giới tính: Nữ

54. Trần Triệu Duy, sinh ngày 22.9.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Langemarck Str 10, 54595 Pruem

Giới tính: Nam

55. Từ Bao Hải, sinh ngày 15.11.1963 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gessertshauser Str 04, 86356 Neusaess

Giới tính: Nam

56. Đặng Thị Tâm, sinh ngày 10.10.1963 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Gessertshauser Str 04, 86356 Neusaess

Giới tính: Nữ

57. Phạm Minh Thanh, sinh ngày 23.8.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Neu Grottkauer Str 10, 12619 Berlin

Giới tính: Nữ

58. Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 03.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str 107a, 14979 Grossbeeren

Giới tính: Nam

59. Bùi Minh Tài, sinh ngày 29.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str 05, 19306 Neustadt-Glewe

Giới tính: Nam

60. Vũ Lan Phương, sinh ngày 24.02.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: St Huberter Str 32, 47906 Kempen

Giới tính: Nữ

61. Đỗ Nhật Vy, sinh ngày 03.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lilienweg 04, 70188 Stuttgart

Giới tính: Nữ

62. Đỗ Thị Thu Hằng, sinh 05.11.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mozart Str 09, 14542 Werder

Giới tính: Nữ

63. Đỗ Thị Thu Phương, sinh ngày 03.02.1991 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Mozart Str 09, 14542 Werder

Giới tính: Nữ

64. Vũ Quang Huy, sinh ngày 04.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dierhagener Str 05, 23051 Berlin

Giới tính: Nam

65. Đỗ Khắc Minh Đức, sinh ngày 04.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 19, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

66. Phạm Duy Sơn, sinh ngày 11.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 142, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

67. Ngô Trọng Bằng, sinh ngày 07.12.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Schrotebogen 16, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Ngọc Nhung, sinh ngày 24.11.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Greifenhagener Str 48a, 10437 Berlin

Giới tính: Nữ

69. Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 10.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Sontheimer Str 11a, 89431 Baechingen a.d.Brenz

Giới tính: Nam

70. Bùi Thị Hòa, sinh ngày 01.6.1976 tại Bình Định

Hiện trú tại: Bismarck Str 24, 10625 Berlin

Giới tính: Nữ

71. Cù Kevin Nhật Tiến, sinh ngày 09.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Landberger Allee 228D, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 18.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wieselkiez 1, 14478 Postdam

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Văn Mão, sinh ngày 17.8.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Strasse der Freundschaft 30, 19357 Karstaedt

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Thị Ánh Dương, sinh ngày 17.10.1976 tại Huế

Hiện trú tại: Wolliner Str 46, 22143 Hamburg

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 01.01.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Elli Voigt Str 14, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

76. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 05.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Geraer Ring 102, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

77. Trịnh Nguyệt Hằng, sinh ngày 17.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Reussenlaender Str 53b, 08525 Plauen

Giới tính: Nữ

78. Hoàng Diễm Thanh, sinh ngày 25.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Richard Hofmann Str 05, 08525 Plauen

Giới tính: Nữ

79. Hoàng Minh Thư, sinh ngày 01.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Richard Hofmann Str 05, 08525 Plauen

Giới tính: Nữ

80. Đỗ Việt Hải, sinh ngày 19.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Slevogtweg 63A, 30827 Garbsen

Giới tính: Nam

81. Đặng Đức Hiếu, sinh ngày 14.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Louisen Str 65, 01099 Dresden

Giới tính: Nam

82. Lê Đức Tùng, sinh ngày 29.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurt Allee 172, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

83. Cao Vĩnh Kiên, sinh ngày 07.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Innsbrucker Str 15, 86163 Augsburg

Giới tính: Nam

84. Phạm Mỹ Hạnh, sinh ngày 10.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Passauer Str 31, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 14.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Osnabruecker Str 20, 49205 Hasbergen

Giới tính: Nam

86. Vũ Việt Đức, sinh ngày 09.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Plauensche Str 15, 08209 Auerbach

Giới tính: Nam

87. Vũ Việt Mai Thu, sinh ngày 03.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Plauensche Str 15, 08209 Auerbach

Giới tính: Nữ

88. Dương Kiều Tuấn Minh, sinh ngày 31.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neubrandenburger Str 20, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Khải Hoàng Dương, sinh ngày 18.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Willi Budich Str 63, 03044 Guben

Giới tính: Nam

90. Bùi Trọng Hiếu, sinh ngày 05.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Helene Weigel Platz 6, 12681 Berlin

Giới tính: Nam

91. Bùi Thị Thanh Trà, sinh ngày 27.9.1988 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Helene Weigel Platz 6, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 12.01.1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Zingster Str 40, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

93. Phan Thị Hồng Nhung, sinh ngày 24.9.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hillmannplatz 5-7, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

94. Bùi Trung Kiên, sinh ngày 09.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: HebbelStr 3, 01157 Dresden

Giới tính: Nam

95. Phạm Vân Anh, sinh ngày 22.02.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Gross Berliner Damm 40, 12487 Berlin

Giới tính: Nữ

96. Lê Phương Linh, sinh ngày 09.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Uecker Str 74, 17373 Ueckermuende

Giới tính: Nữ

97. Lưu Gia Phong David, sinh ngày 19.01.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Marx Str 26, 15230 Frankfurt (oder)

Giới tính: Nam

98. Nguyễn Công Hoàng, sinh ngày 23.9.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Philipp Brandin Str 06, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

99. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 23.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Philipp Brandin Str 06, 18146 Rostock

Giới tính: Nữ

100. Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 17.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Erasmus Str 06, 10553 Berlin

Giới tính: Nữ

101. Phạm Diệu Linh Linda, sinh ngày 03.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Erasmus Str 06, 10553 Berlin

Giới tính: Nữ

102. Bùi Ngọc Phúc Tommy, sinh ngày 12.5.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Birken Str 49, 40233 Duesseldorf

Giới tính: Nam

103. Bùi Ngọc Diển, sinh ngày 10.10.1957 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Birken Str 49, 40233 Duesseldorf

Giới tính: Nam

104. Lưu Mai Trang, sinh ngày 02.6.1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Michendorfer Str 15, 12629 Berlin

Giới tính: Nữ

105. Đặng Hồng Đăng, sinh ngày 12.5.1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Grosse Stein Str 10, 06108 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

106. Nguyễn Đức Toàn, sinh ngày 26.8.1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gruene Str 08, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Đức Trung Martin, sinh ngày 20.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Gebbert Str 107, 91058 Erlangen

Giới tính: Nam

108. Võ Mỹ Liên, sinh ngày 28.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gebbert Str 107, 91058 Erlangen

Giới tính: Nam

109. Võ Mỹ Linh, sinh ngày 22.11.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Gebbert Str 107, 91058 Erlangen

Giới tính: Nữ

110. Trần Nguyên Linh, sinh ngày 20.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Harzer Str 88, 12059 Berlin

Giới tính: Nữ

111. Lê Công Liêm, sinh ngày 08.9.1964 tại Hải PhòngHiện trú tại: Am Bahndamm 16, 26603 Aurich.

Giới tính: Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương