Cần bao nhiêu ml dung dịch Naoh 1N để pha thành 500ml dd Naoh 0,0227N?tải về 42.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.04.2022
Kích42.5 Kb.
#51733
Bài tập ôn HKTMT


 1. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1N để pha thành 500ml dd NaOH 0,0227N?

 2. Tính khối lượng dung dịch KOH 7,93% cần thiết để khi hòa tan vào đó 47g K2O thành dung dịch KOH 21%.

 3. Tính khối lượng của KMnO4 được chứa trong bình thể tích 2l với nồng độ 0,15M.

 4. trình bày về nguyên nhân gây sương mù quang hoá và các giải pháp giảm thiểu

 5. Nguyên nhân gây suy giảm tầng ôzon? Tác hại do suy giảm tầng ozon và giải pháp han chế?

 6. Đọc về phần 10 nhóm chất gây ô nhiễm chính trong nước.

 7. Em hãy trình bày nguyên nhân, hậu quả của hiện tượng mưa acid? Nêu giải pháp phòng ngừa và một số giải pháp để khắc phục giảm thiểu hiện tượng này?

 8. Hiệu ứng nhà kính nguyên nhân gây ra và các giải pháp khắc phục và giảm thiểu?

 9. Ô nhiễm nước là gì? Em hãy nêu một số giải pháp khắc phục và ngăn chặn nguy cơ gây ô nhiễm nước?

 10. Em hãy trình bày độ cứng là gì? Nguyên nhân và hậu quả của độ cứng gây ra cho đời sống sinh hoạt và công nghiệp? Trình bày giải pháp để làm giảm độ cứng?

 11. Em hãy trình bày nguồn gốc của một số các chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí nguy hiểm cho môi trường? Giải pháp khắc phục và giảm thiểu?

 12. Sương mù quang hoá là gì? Em hãy trình bày nguyên nhân, cơ chế và các tác hại của hiện tượng này? Nêu một số giải pháp khắc phục và giảm thiểu?

 13. Hãy giải thích vì sao ion sunphat có thể gây ăn mòn công bê tông

 14. Hãy giải thích tại sao một mẫu nước song khi lấy mẫu đo pH là 6,8 nhưng sau khi vận chuyển về phòng thí nghiệm thi đo lại pH là 7,4

 15. Nêu một số dấu hiệu cho thấy không khí bị ô nhiễm ở một số nơi của Việt Nam và nêu nguyên nhân gây ô nhiễm.

 16. Thế nào là mưa acid? Nguyên nhân xuất hiện và tác hại của mưa acid đối với hệ sinh thái tự nhiên?

 17. Nguồn gốc, nguyên nhân và cách hạn chế ô nhiễm các khí SO2, NOx, VOC tại các đô thị lớn.

 18. Một mẫu nước có nồng độ ion bicacbonat là 118 mg/l, cacbonate là 19 mg/l và pH=9,5. Xác định độ kiềm tổng của mẫu nước này dưới dạng mg/l CaCO3.

 19. Xác định độ cứng của mẫu nước ngầm như sau:

 20. [Ca2+]=125mg/l; [Mg2+]=18mg/l

 21. Xác định độ cứng của nguồn nước ngầm: [Ca2+]=150mg/l, [Mg2+]=30mg/l

 22. Độ kiềm của 1 mẫu nước được quyết định bởi 3 ion = OH- , CO32-, HCO3-. Mẫu nước có độ kiềm do 1 hoăc 2 ion hoặc cả 3 loại ion trên tạo ra. Khi đem chuẩn độ 100ml mẫu nước đến pH =8.3 thì cần 18.67 ml HCl 0.02812M và pH = 4.5 thì ta cần 48.12 ml dung dịch HCl 0.02812 M. Vậy tính kiềm của nước do ion nào gây ra ? Xác định nồng độ ppm của chúng ?

 23. Một mẫu nước có nồng độ ion Ca2+ là 44mg/l, Mg2+là 19mg/l. Xác định: độ cứng tổng cộng của mẫu nước này qui theo CaCO3

 24. Một mẫu nước được lấy tại hiện trường có pH là 6.8 . Khi mẫu mang về phòng thí nghiệm phân tích pH tăng lên 7.5. Nêu lí do có thể dẫn đến sự thay đổi này?

 25. Một số mẫu nước được phân tích có các giá trị pH như sau: 5.5, 3.0, 11.2, 8.5, 7.4 và 9.0. Có thể kết luận gì về sự hiện diện độ kiềm HCO3- , CO32-, OH- trong mỗi mẫu nước được phân tích?

 26. Độ cứng trong nước là gì? Nguyên nhân gây ra độ cứng?

 27. Một mẫu nước được phân tích có các nồng độ ion như sau:

 28. Na+ 20 , Cl- 40 , K+ 30 , HCO3- 67 , Ca2+ 5 , CO32- 0 , Mg2+ 10, SO42- 5 , Sr2+ 2 , NO3- 10 mg/l.

 29. Xác định độ cứng tổng cộng? Độ cứng carbonat? Độ cứng phi carbonat theo mg/l CaCO3?

 30. Câu 1:

BaSO4

Khối lượng phân tử gam: M=233(g/mol)

Tính Đương lượng gam?

Na2CO3

Khối lượng phân tử gam: M=106(g/mol)

Tính Đương lượng gam?

H2SO4

Khối lượng phân tử gam: M=98(g/mol)

Tính Đương lượng gam?

Mg(OH)2

Khối lượng phân tử gam: M=58(g/mol)

Tính Đương lượng gam? 1. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1N để pha thành 500ml dd NaOH 0,0227N?

 2. Tính khối lượng dung dịch KOH 7,93% cần thiết để khi hòa tan vào đó 47g K2O thành dung dịch KOH 21%.

 3. Tính khối lượng của KMnO4 được chứa trong bình thể tích 2l với nồng độ 0,15M.

 4. trình bày về nguyên nhân gây sương mù quang hoá và các giải pháp giảm thiểu

 5. Nguyên nhân gây suy giảm tầng ôzon ? Tác hại do suy giảm tầng ozon và giải pháp han chế?

 6. Mục đích của việc xác định BOD trong khảo sát ô nhiễm nước?

 7. Đọc về phần 10 nhóm chất gây ô nhiễm chính trong nước.

tải về 42.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương