Civil aviation authority of viet namtải về 359.81 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích359.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

All Cargo Airlines(BDG_AIRLINES 2017-08 FORM 2A) Revised 23 Aug 2017

CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM

119 Nguyen Son Street, Long Bien District, Ha Noi

Socialist Republic of Viet Nam

Tel. (84 4) 3827 1353, Fax: (84 4) 3827 1933, E: AvSec@caa.gov.vn; W: caa.gov.vn

QUESTIONAIRE FOR THE ASSESSMENT

(COPY FOR AIRCRAFT OPERATOR – ALL CARGO)

NAME OF OPERATOR: _____________________________________________________________

Name of country / territory where foreign aircraft operator registered: __________________________

Names of your station airport (s) in Viet Nam:_____________________________________________

Name & title of the person who complete the questionaire:___________________________________

Email: ____________________________________________________________________________

Tel/MobiphoneNo: __________________________________________________________________

Location: __________________________________________________________________________

Date: _____________________________________________________________________________CHECK LIST OF THE DOSSIER FOR APPROVAL OF FOREIGN AIRCRAFT OPERATOR SECURITY PROGRAMME (AOSP)

DANH MỤCHỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHƯƠNGTRÌNHANNINHHÀNGKHÔNGCỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI (AOSP)

1. A letter submit the AOSP by the airlines (Annex No. V, Circular 01/2016/TT-BGTVT date 01 February 2016) / Công văn trình AOSP của hãng hàng không (Phụ lục số V, Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016): YesNo ;

Should the submission made by an Vietnamese agent on behalf of the airlines, a power of attorney letter is mandatory / Công văn ủy quyền nếu tổ chức Việt Nam thay mặt hãng hàng không trình AOSP:

Yes No ;

2. A copy of AOSP / Chương trình ANHK: Yes No ;

3. A copy of ASOP approval by the national aviation security authority where foreign aircraft operator registered/ Văn bản phê chuẩn của Nhà chức trách ANHK nơi hãng đăng ký:Yes No ;

4. A completed pre-assessment questionnaire by Foreign Airlines to find out differences (if any) between their AOSP and the Viet Nam regulations (this questinonaire)/Bảng đánh giá của hãng hàng không nước ngoài về những khác biệt (nếu có) giữa chương trình ANHK của hãng hàng không và quy định của Việt Nam (Bảng câu hỏi này):Yes No ;

Document format (item 4) requirements: file.doc/file.docx and file.pdf Yes

5. The format of above documents / Định dạng của các tài liệu trên:

5.1 Print copy / Bản in:

5.2 Electronic copy / Bản điện tử:

6. These materials can be in the language of English or Vietnamese. Should the submission is in hard-copy, the dossier must be made in 3 copies/Các tài liệu này bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Phải nộp bản in, hồ sơ gồm 3 bộ bản sao.EVALUATION ON CONTENT OF AOSP WHICH IS DIFFERENT WITH VIETNAM LAW AND MEASURES TO OVERCOME DIFFERENCES

BẢNG ĐÁNH GIÁ NỘI DUNGKHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ANHK CỦA HÃNG HÀNG KHÔNGNƯỚC NGOÀI VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCKHÁC BIỆT  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương