CiR = Bc / Tctải về 11.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.16 Kb.
#4110
CIR- CIR là lượng dữ liệu được cho phép mà hệ thống mạng đã cam kết sẽ truyền trong điều kiện bình thường . CIR cũng được xem như thông lượng tối thiểu có thể chấp nhận . CIR là một tham số quan trọng khi thiết kế mạng.

CiR = Bc / Tc.

Các tham số Bc , Be,Tc và CiR được xác định tại mỗi DLCI . Tốc độ truy nhập là khác nhau tại mỗi giao diện người dùng và mạng . Các tham số Bc. Be và các giá trị CiR vào và ra đều có thể được phân biệt rõ . Nếu kết nối là đối xứng thì những giá trị trên ở 2 hướng vào ra là như nhau . Đối với những mạch ảo vĩnh viễn (PVC) thì các giá trị Bc, Be và CiR được xác định ngay khi thuê bao và được tính cụ thể như sau :

Đỉnh (Peak):là tốc độ tối đa của một DLCI , là băng thông của DLCI cụ thể .


Tc = Bc / CiR .
Peak = CiR + Be / Tc = CiR ( 1+ Be / Bc)
Nếu Tc là một giây thì :
Peak = CiR + Be = Bc + Be.
EiR = Be.
Thì :
Những frame vượt quá mức của Bc sẽ có bit DE là 1 .
Những vượt quá mức tổng của Be+ Be sẽ bị đánh rơi .

NHỮNG LỰA CHỌN GIÁ TRỊ CIR:

Giá trị CIR được tính toán dựa trên độ tăng tối thiểu của Tc . Do vậy , nếu Tc =1,125 giây , với một CiR = 64kbps thì sẽ cho phép Bc đạt đến 72 kbps ( 72/1,125 = 64) . Nếu Bc là 144 kbps và Tc là 1,125 giây thì giá trị của CiR là 128 kbps ( 128* 1,125 =144).

Trong trường hợp người dùng có một CiR ở 128 kbps trên một đường T1 = 1544 kbps ta sẽ có kết quả là luồng dữ liệu người dùng có thể bùng phát chiếm lấy 1544 kbps từ đó độ trễ tại điểm vào và ra mạng là rất thấp .


Một vài yếu tố cần xem xét khi ta cần chọn giá trị CiR từ nhà cung cấp dịch vụ . Một số nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các mức độ CiR theo bội 16 kbps , bắt đầu từ 0 cho đến các phân số T1 , đến T1 hoàn toàn và hơn nữa . Vài nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có thể không cung cấp giá trị CiR = 0 , mà cung cấp từ 4 kbps hoặc 64 kbps trở lên theo bội số . Một lựa chọn khác là ở khoảng 56 kbps và những phân số của T1 . Giá dịch vụ của Frame Relay luôn tùy thuộc vào giá trị CiR vì thế chọn một CiR hợp lý sẽ tối ưu chi phí hàng thông cho doanh nghiệp .

Chọn CIR=0?


Nếu ta thiết kế một mạng chỉ truyền những dữ liệu không nhạy cảm với độ trễ, thì có thể thuê một mạch với CiR = 0 . Ở trường hợp CiR=0 này thì tất cả các bit DE đều là 1. Tất cả các frame trên mạng này đều có thể bị đánh rớt nhưng không đồng nghĩa là mạng sẽ đánh rớt frame . Trong thực tế , các nhà cung cấp dịch vụ Frame Relay thường cho phép đến 99% các frame truyền giữa 2 đầu . Nếu một frame bị đánh rớt thì những giao thức của lớp cao hơn có thể truyền gửi lại những gói bị thiếu . Tuy nhiên với CiR = 0 thì các frame sẽ bị chậm đôi chút cho đến khi đường truyền thông thoáng . Đây là lựa chọn có giá thấp nhất.

Ghép CIR:

Bằng các ghép CIR , là đồng nghĩa với thuê nhiều kênh hơn , là kĩ thuật rất lợi khi có bùng phát thông tin xảy ra trên các mạch ảo vĩnh viễn khác nhau. Ví dụ như ta có một đường T1 ở bộ định tuyến chính và bốn người dùng mỗi người được cấu hình dùng 4 khe 64 kbps ( 64*4=384 kbps) với 2 đường cơ sở trong điều kiện thiết kế mạch ảo vĩnh viễn là : nhàn rỗi và hoạt động . Nếu chỉ 2 người dùng sử dụng dịch vụ còn 2 người kia thì không hoạt động thì 2 người đầu tiên có thể sử dụng toàn bộ tốc độ có được lên đến 1544 kbps và do mỗi người dùng được dành cho 384 kbps nên những frame vượt quá số này sẽ bị có DE=1.

CIR bất đối xứng:


Trong các loại thông itn mang tính truy vấn / trả lời và các mô hình hoạt động khách chủ thì lượng thông tin của 2 phía có thể chênh lệch cao. Vì lý do đó vấn đề xem xét thiết kế CIR phù hợp cho từng phía là có nghĩa . Điều này đồng nghĩa với những CIR bất đối xứng trong mạng Frame Relay. Nó giúp giảm chi phí dịch vụ nếu mô hình này thật sự phù hợp .

Điều chỉnh CIR:


Nếu lượng thông tin được lên kế hoạch một cách chính xác và nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ tính năng này (dĩ nhiên là có thêm phí) thì áp dụng CiR có thể điều chỉnh là rất hiệu quả . Tính năng này còn được biết đến với thuật ngữ băng thông theo yêu cầu . Những thông số liên quan đến tính năng này là :

" EIR : là một thông số được đo bằng bps hoặc kbps , thông số này xác định số bits được truyền đi trong một giây trong khoảng thời gian Tc.

" Offered Lord : là lượng dữ liệu được đo bằng bit mà người dùng yêu cầu gửi đến một địa chỉ đã chọn trước ( DLCI) .

"Explicit congestion notificatiion: thuật ngữ này chỉ đến một tiến trình cảnh báo cho người sử dụng biết về tình trạng tắc nghẽn mạng . Có ba trạng thái về tình trạng là : Bình thường , tắc nghẽn ở mức trung bình , tắc nghẽn trầm trọng." Implicit congestion notification : thuật ngữ này chỉ đến vai trò của những giao thức ở lớp cao trong mạng Frame Relay , ở đó lỗi và hoạt động kiểm soát dòng dữ liệu phụ thuộc vào điều kiện tắc nghẽn frame trong mạng .
Каталог: Hoc%20Tap -> ISCW
ISCW -> Cấu hình Application Port-Mapping với cbac mục tiêu: Cấu hình để router nhận ra các ứng dụng không sử dụng port chuẩn. Mô hình
Hoc%20Tap -> Mean command : ip ospf mtu-ignore Diagram : Problems
Hoc%20Tap -> R1# ip route 0 0 0 0 FastEthernet0/0 R2# show run
Hoc%20Tap -> Lab 2-3: XÁc thực trong rip version 2 Mô tả
ISCW -> 3 Cisco Secure acs chạy trên nền Windows
ISCW -> 1. Internet Services Provider (isp): Nhà cung cấp dịch vụ
ISCW -> Cơ chế hoạt động của giao thức ah và esp tác giả: VI Thị Mưu
ISCW -> Chuyển mạch nhãN Đa giao thứC (mpls multiProtocol Label Switching) Chương 1: TỔng quan về mpls giới thiệu về chuyển mạch nhãn đa giao thức (mpls)
ISCW -> Configuring an Access Server (Terminal server) Practical Scenario

tải về 11.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương