CÀI ĐẶt và KÝ SỐ TẢi phần mềM, CÀI ĐẶT và CẤu hìNHtải về 20.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích20.59 Kb.
CÀI ĐẶT VÀ KÝ SỐ
1. TẢI PHẦN MỀM, CÀI ĐẶT và CẤU HÌNH:

Lưu ý: chỉ tải về và cài đặt 1 lần duy nhất (trừ khi máy tính bị cài lại).


1.1. KIỂM TRA WINDOWS 32 hay 64 bit: để tải đúng phần mềm

a) Mở StartMenu (kích chuột ở góc DƯỚI-TRÁI màn hình),

b) Chọn mục RUN và

c) Gõ DxDiag rồi chọn OK

d) Chọn phiếu System,

đ) Xem thông tin ở vùng System Information, mục Operating System


1.2. TẢI PHẦN MỀM = trình điều khiển vSignPDF mới nhất

a) Vào Web tại địa chỉ: ca.gov.vn

b) Chọn trên menu trái: Download ==> Phần mềm

==> Quan sát vùng màn hình bên phải có 2 chữ NEW màu đỏ = 2 mục cần tải về (download).

==> Chọn mục "Phần mềm VSIGN-PDF version 3.1.2.15 update 17/3/2014 (NEW)" để tải vSignPDF

==> Mục "Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (NEW)" có 2 mục, kích chuột vào mục tương ứng:

32 bit: cho Windows 32 bit

64 bit: cho Windows 64 bit

c) Dùng WinRAR giải nén tập tin chứa phần mềm vSignPDF vừa tải về ==> bên trong có 2 thư mục:

x64 (cho Windows 64 bit)

x86 (cho Windows 32 bit)

1.3 CÀI ĐẶT 2 PHẦN MỀM TẢI ĐÃ VỀ:

1.4. CẤU HÌNH PHẦN MỀM KÝ SỐ (vSignPDF)

a) Tạo 2 tập tin ảnh cho mẫu dấu văn bản đến, văn bản đi (dùng sanner, dùng điện thoại chụp ...)

b) Mở phần mềm vSignPDF

c) Chọn trên Menu: Chức năng => Cấu hình (hoặc Ctrl -K) => có 5 phiếu lệnh.

d) Chọn phiếu : chọn mục "Sử dụng cấu hình Proxy mặc định"

+ nhấn nút [Lưu] để lưu lại cấu hình

đ) Chọn phiếu : chọn "Sử dụng máy chủ cấp dấu thời gian"

+ nhấn nút [Lưu] để lưu lại cấu hình

e) Chọn phiếu
: phiếu này cho phép tạo 2 mẫu chữ ký (một cho văn bản đến, một cho văn bản đi)

e1) Tạo mẫu chữ ký cho văn bản đến:

- Trong mục "Quản lý mẫu chữ ký": chọn mục "Tạo mẫu mới"

- Mục "Tên mẫu chữ ký" gõ nội dung: Dấu văn bản đến

- Mục "Hiển thị chữ ký": chọn mục "Hình ảnh & thông tin"

- Chọn 4 mục bên trái có tên lần lượt là: Nhãn, Email, Cơ quan, Thời gian ký

- Chọn hình ảnh mẫu dấu văn bản đến:

+ Kích chuột vào vùng hình ảnh hiện chữ VGCA (bên phải 4 mục vừa chọn)

+ Chọn tập tin ảnh của mẫu dẫu văn bản đến.

- Không chọn mục "Mẫu chữ ký mặc định" ==> Mẫu chữ ký mặc định dùng cho văn bản đi

- Nhấn nút [Lưu] để lưu lại mẫu dấu vừa tạo và sử dụng lâu dài

e2) Tạo mẫu chữ ký cho văn bản đi: làm tương tự như tạo mẫu chữ ký cho văn bản đến

- Trong mục "Quản lý mẫu chữ ký": chọn mục "Tạo mẫu mới"

- Mục "Tên mẫu chữ ký" gõ nội dung: Dấu văn bản đi

- Mục "Hiển thị chữ ký": chọn mục "Hình ảnh & thông tin"

- Chọn 4 mục bên trái có tên lần lượt là: Nhãn, Email, Cơ quan, Thời gian ký

- Chọn hình ảnh mẫu dấu văn bản đến:

+ Kích chuột vào vùng hình ảnh hiện chữ VGCA (bên phải 4 mục vừa chọn)

+ Chọn tập tin ảnh của mẫu dẫu văn bản đến.

- Chọn mục "Mẫu chữ ký mặc định" ==> Mẫu mặc định cho văn bản đi

- Nhấn nút [Lưu] để lưu lại mẫu dấu vừa tạo và sử dụng lâu dài

- Sao lưu mẫu dấu để dùng cho lần sau (khi máy tính bị cài đặt lại):

+ Chọn nút [Sao lưu]

+ Chọn ổ đĩa và thư mục để lưu trữ mẫu dấu

+ Gõ vào mục File Name nội dung: Mau dau van ban den va di - Sao luu => nhấp OK ở cửa sổ thông báo

- Lưu ý: + Muốn khôi phục lại mẫu chữ ký đã "Sao lưu", chọn nút [Khôi phục]

+ Muốn xóa một mẫu chữ ký: chọn mẫu chữ ký cần xóa và chọn nút [Xóa mẫu].

f) Lưu ý: Với mẫu chữ ký cho văn bản đến hay văn bản đi, tuy có hình ảnh đi kèm khác nhau (cho trực quan), tuy nhiên, cả 2 đều dùng chung một chứng thư số của cơ quan để ký số.


2. KÝ SỐ TRÊN TẬP TIN PDF

2.1. VỚI VĂN BẢN ĐI

Đề nghị cài đặt Microsoft Office 2010 đã được cấp phát (phạm vi toàn quốc)

Soạn thảo hoàn chỉnh văn bản trên Word

Văn thư vào số và ngày ký văn bản + Lưu + in bản giấy trình ký

Văn thư dùng phần mềm vSignPDF để ký số trên băn bản đi

a) Mở vSignPDF

b) Chọn mục: Mở tài liệu Office...

c) Kích nút [Chọn] phía trên để chọn văn bản Word

d) Chọn thư mục lưu trữ tập tin ký điện tử (nếu thấy cần thiết)

đ) Kích nút [Chuyển đổi] để chuyển văn bản Word sang dạng PDF

e) Kiểm tra đảm bảo đã cắm USB Token (dùng để ký số) vào máy tính

g) Chọn nút [Ký số]

h) Vẽ một hình chữ nhật trong vùng ký, không lem vào phần nội dung đã có

(vẽ nhầm thì chọn nút [Đóng] và chọn nút [Ký số] để thực hiện lại)

i) Mục "Hiển thị chữ ký" chọn: Dấu văn bản đi

k) Kích nút [Ký số] => nhập mật khẩu USB Token để tiếp tục.2.2. VỚI VĂN BẢN ĐẾN
VĂN BẢN ĐẾN TRÊN GIẤY: dùng scanner chuyển về tập tin PDF và ký trên tập tin PDF:

a) Mở vSignPDF

b) Chọn mục: Mở tệp...

c) Chọn tập tin PDF cần ký

d) Kiểm tra đảm bảo đã cắm USB Token (dùng để ký số) vào máy tính

đ) Chọn nút [Ký số]

e) Vẽ một hình chữ nhật trong vùng ký, không lem vào phần nội dung đã có

(vẽ nhầm thì chọn nút [Đóng] và chọn nút [Ký số] để thực hiện lại)

g) Mục "Hiển thị chữ ký" chọn: Dấu văn bản đến

h) Kích nút [Ký số] => nhập mật khẩu USB Token để tiếp tục.


VĂN BẢN ĐẾN TRÊN MẠNG: thường là dạng PDF ==> ký tiếp dấu cơ quan (từ mục a đến mục h nêu trên)./.
: Resources -> Docs -> Huong%20dan%20nghiep%20vu%20CCHC
Docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
Huong%20dan%20nghiep%20vu%20CCHC -> Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số chuyên dùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương