Chuyên trang, chuyên mục Báo Tít báotải về 4.86 Mb.
trang3/26
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích4.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2010-2015 trình đại hội nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên đã đoàn kết, trí tuệ, nỗ lực, phát huy tiềm năng lợi thế và khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã đề ra. Nhờ đó, kinh tế địa phương phát triển, thu hút đầu tư được cải thiện, xây dựng nông thôn mới có bước đột phá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu vượt cao như: tổng giá trị sản xuất, thu ngân sách, phát triển đảng viên…269 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn huyện tham dự đại hội

Xác định nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Đến nay, Cẩm Xuyên đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 7 tiêu chí. Địa phương đã hình thành rõ nét các vùng kinh tế theo tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền.

5 năm qua, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 11,41%; năm 2015 ước đạt 5.946 tỷ đồng, tăng 12,62% so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 44,18% xuống còn 35,08%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 23,85% lên 26,98%; thương mại, dịch vụ, du lịch tăng từ 31,97% lên 37,94%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 28,08 triệu đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2010.

Đại biểu ứng cử vào BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ, phát triển đảng tại Cẩm Xuyên cũng có nhiều đổi mới. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng tiêu chí 18 về hệ thống chính trị (theo bộ tiêu chí nông thôn mới), qua đó rà soát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức Đảng; chỉ đạo sáp nhập 65 thôn xóm, kịp thời kiện toàn bộ máy cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các quy trình và đảm bảo công khai, dân chủ trong việc đề bạt, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ… Nhiệm kỳ qua, Cẩm Xuyên đã kết nạp 1.632 đảng viên mới…

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử và bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXI đã nghiêm túc kiểm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công cũng như những mặt còn hạn chế. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; tập trung thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế địa phương, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Phấn đấu đến năm 2020, Cẩm Xuyên có ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; trở thành huyện nông thôn mới và các điểm đô thị phát triển.

Tại đại hội, đại biểu tham dự cũng đã có nhiều tham luận sát thực, chất lượng, trong đó tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới, bao gồm: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế 3 vùng sinh thái gắn với doanh nghiệp hóa và liên kết hóa; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tập trung phát triển du lịch, thương mại; tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Lãnh đạo các ban Đảng trung ương và tỉnh Hà Tĩnh trò chuyện với các đại biểu bên lề đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là đại hội của thời kỳ mà Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới, phát triển toàn diện trong tiến trình phát triển chung của cả tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên trong thời gian tới rất nặng nề.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên phải lấy việc thống nhất ý chí và hành động chính trị của Đảng làm nền tảng nòng cốt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Mặt khác, cần khơi dậy nguồn lực từ nhân dân;tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng cho từng loại sản phẩm chủ lực, tiên phong đi đầu trong việc xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các làng nghề và các nhà máy chế biến nông sản, tạo nền tảng để hình thành nền nông nghiệp hàng hóa phát triển quy mô lớn, hiệu quả và bền vững; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cẩm Xuyên phải lấy việc thống nhất ý chí và hành động chính trị của Đảng làm nền tảng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương