ChuyêN ĐỀ tiếng anh


Ao ước ở quá khứ (past wish)tải về 226.17 Kb.
trang4/44
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích226.17 Kb.
#52824
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
FILE 20220729 203948 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP - lí thuyết

2. Ao ước ở quá khứ (past wish)
a. cấu trúc:

S + WISH(es) /IF ONLY + S+ V (past perfect subjunctive)

b. Cách dùng: diễn đạt mong ước về một điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc diễn đạt sự hối tiếc về một điều gì đó đã không xảy ra.


Eg: I wish I had never told him my secret. (I'm sorry that I told him my secret)
Eg: Santiago wishes he hadn't spent so much money last night. (Santiago regrets spending so much money last night)
-Chúng ta có thể dùng could have +past participle để vao ước về quá khứ khi chủ ngữ trước và sau wish là một người hay một vật.
Eg: I wish I could have been at the wedding,but I was in New York.
3. Ao ước ở tương lai(future wish)
a. Cấu trúc:

S + WISH(es) /IF ONLY + S+ would/ could /might + V (bare-infinitive

b. Cách dùng:mong muốn điều gì đó xảy ra hoặc muốn người nào đó làm điều gì đó.


Eg: I wish it would stop snowing.
Eg: I wish Mark would call me back.
Eg: I wish more people would read my blog.
Chú ý: I wish.... woud... được dùng khi nói về hành động và sự thay đổi,would không được nói về một tình trạng
Eg: I wish something exciting would happen.
PART C:Một số cấu trúc giả định khác
1. Clause after AS IF, AS THOUGH:
* AS IF, AS THOUGH có nghĩa là “như thể, dường như”
* Hai từ nối trên đứng trước một mệnh đề chỉ một điều không thật hoặc trái với thực tế.
a/Điều không có thật ở hiện tại
S + V ­+ as if /as though + V past subjunctive (V-ed/ were).

Eg: The old lady dresses as if it were winter even in the summer (It is not winter).


+ She walks as though she studied modeling. (She didn’t study modeling).
+ He acts as though he were rich. (He is not rich).
b/Điều không có thật ở quá khứ

S + V ­+ as if /as though + V past perfect subjunctive /(had + V-ed/ (pp)).


Eg: + Tom looked very tired as if he worked very hard.


+ The child ate as though he had been hungry for a long time.
+ He looked as if he hadn’t taken a bath for month.
Note: Past Subjunctive (quá khứ giả định) có hình thức giống thì Simple past nhưng với động từ TO BE thì phải đổi thành WERE cho tất cả các ngôi.
- Past Perfect Subjunctive (quá khứ hoàn thành giả định) có hình thức giống thì Past perfect.
- Động từ đứng trước as if/as though có thể ở thì hiện tại hoặc quá khứ mà không có sự thay đổi thì trong mệnh đề giả định
Eg: He talks/talked as if he knew everything.
Eg: He looks /looked as though he hadn’t a decent meal for a month.
- Trong mệnh đề so sánh (mệnh đề chỉ cách thức và mệnh đề chính có cùng chủ ngữ), chúng ta có thể dùng as if /as though theo sau bởi một phân từ (present /past participle) hoặc động từ nguyên mẫu có to (to –infinitive).
2. It’s time, It’s high time
It’s time/it’s high time có thể được theo sau bởi:
a. Động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive)


tải về 226.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương