ChuyêN ĐỀ tiếng anhtải về 226.17 Kb.
trang14/44
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2022
Kích226.17 Kb.
#52824
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44
FILE 20220729 203948 CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP - lí thuyết

II. Cấu trúc


Loại 1: Bị động với các thì không tiếp diễn

Công thức tổng quát


BE + PAST PARTICIPLE

Loại 2: Bị động với các thì tiếp diễn
Công thức tổng quát sau:

BE + BEING + PAST PARTICIPLE

Loại 1 áp dụng cho sáu thì bị động không tiếp diễn và loại 2 áp dụng cho sáu thì bị động tiếp diễn. Nhưng trong phần này tôi chỉ giới thiệu những thì học sinh đã học trong chương trình, phục vụ cho thi học kì và thi tốt nghiệp THPT bao gồm bốn thì bị động không tiếp diễn là : thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn, bị động với động từ khuyết thiết và hai thì bị động tiếp diễn là : hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn.
Loại 1: Bị động không tiếp diễn

  1. Thì hiện tại đơn

S + am / is/ are + Past Participle


Eg:
Active: They raise cows in Ba Vi.


Passive: Cows are raised in Ba Vi.  1. Thì quá khứ đơn

S + was / were + Past Participle


Eg:
Active: Jame Watt invented the steam engine in 1784.
Passive: The steam engine was invented by Jame Watt in 1784.  1. Thì hiện tại hoàn thànhS + have/ has been + Past Participle


Eg:
Active: They have just finished the project.


Passive: The project has just been finished.  1. Thì tương lai đơn
S + will be + Past Participle

Eg:
Active: They will build a new school for disabled children next month.


Passive: A new school for disabled children will be built next month.


  1. tải về 226.17 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương