Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 12 (ifrs 12) bản dịch tiếng Việttải về 121.81 Kb.
trang18/18
Chuyển đổi dữ liệu18.03.2023
Kích121.81 Kb.
#54396
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
IFRS 12
bềvgrvdssssssssssssssssssssss
Tham chiếu cho IFRS 9
C3 Nếu một đơn vị áp dụng IFRS này nhưng chưa áp dụng IFRS 9, mọi tham chiếu đến IFRS 9 sẽ được đọc như là tài liệu tham khảo cho IAS 39 Công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường.

Phụ lục D
Sửa đổi các IFRS khác
Phụ lục này đưa ra các sửa đổi đối với các IFRS khác là kết quả của việc ban hành Hội đồng biên soạn IFRS 12. Đơn vị sẽ áp dụng các sửa đổi cho các kỳ hàng năm bắt đầu vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2013. Nếu một đơn vị áp dụng IFRS 12 cho một kỳ sớm hơn, nó sẽ áp dụng các sửa đổi cho kỳ sớm hơn đó. Các đoạn được sửa đổi được hiển thị với văn bản mới được gạch chân và văn bản bị gạch xóa xuyên qua.
*****
Những sửa đổi chứa đựng trong phụ lục này khi IFRS này được ban hành năm 2011 đã được đưa vào vào các IFRS có liên quan được công bố trong tập này.
tải về 121.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương