CHÍnh trị XÃ HỘI 9 du lịch khách sạN 10tải về 447.18 Kb.
trang8/15
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích447.18 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

KINH TẾ ĐẦU TƯ


Vb/92 14670-14691
      Từ Quang Phương
Giáo trình. Quản lý dự án/ PGS.TS Từ Quang Phương      .- H.: ĐH.KTQD, 2011 .- 326tr, 24cm
Tóm tắt:


       Quản lý dự án đầu tư là môn khoa học kinh tế nghiên cứu những vấn đề phương pháp cụ thể về quản lý các dự án đầu tư. Khác với các môn khoa học khác, quản lý dự án đầu tư nghiên cứu những vấn đề về đối tượng và nội dung quản lý, xem xét các phương pháp và công cụ được sử dụng trong quản lý dự án của doanh nghiệp cũng như trong các tổ chức độc lập khác, nghiên cứu những phương pháp quản lý hoạt động dự án nói chung và quản lý từng nhiệm vụ nói riêng như phương pháp phân phối nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị, lao động, nghiên cứu phương pháp quản lý tiến độ thời gian, chi phí...Với nội dung như vậy, cuốn sách được chia làm 10 chương: Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư; Chương 2: Mô hình tổ chức và nhà quản lý dự án; Chương 3: Lập kế hoạch dự án; Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án...Cuốn sách là tài liệu giảng dậy cho giáo viên và học tập cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Vc/92 55444 - 55453
      Nguyễn Kim Anh
Thẩm dịnh dự án đầu tư - Quy trình thực hiện và tình huống thực hành/ TS.Nguyễn Kim Anh      .- H.: Dân Trí, 2012 .- 419tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách giúp bạn đọc có được những kiến thức cơ bản về thẩm định dự án đầu tư: tiếp cận thực tế đối với dự án đầu tư, quy trình thẩm định dự án đầu tư, soạn thảo tờ trình dự án đầu tư. Trên cơ sở các tài liệu lý thuyết, cuốn sách giới thiệu và hướng dẫn thẩm định các dự án đầu tư thực tế tại Việt nam và đưa ra các tài liệu tham khảo về pháp lý và mẫu báo cáo thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách là tài liệu quí cho các cán bộ làm công tác thẩm định dự án đầu tư nói riêng và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này nói chung

KINH TẾ ĐÔ THỊ


Vb/92 14957-14960
      Dương Thị Bình Minh (Chủ biên)
Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh. Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)/ GS.TS Dương Thị Bình Minh (Chủ biên)      .- TP.HCM.: Phương Đông, 2012 .- 223tr, 24cm
Tóm tắt:


       Về mặt lý thuyết, cuốn sách đã tiếp cận lý thuyết hiện đại về thị trường nhà ở thương mại, các lý thuyết về chính sách cũng như các công cụ của chính sách liên quan đến nhà ở thương mại. Các tác giả cũng dựa trên góc độ kinh tế để xem xét cung cầu và giá cả thương mại, lý thuyết tín dụng và tài chính công hiện đại liên quan đến nhà ở thương mại. Trên phương diện thực tiễn, tác giả đã tiếp cận kinh nghiệm có chọn lọc của một số nước về phát triển nhà ở thương mại để đưa ra những ý tưởng phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên bình diện vĩ mô, tác giả vận dụng chính sách, pháp luật của nhà nước về thị trường nhà ở thương mại, qua đó phân tích, đánh giá các mặt mạnh, yếu kém của các chính sách đó. Bố cục của cuốn sách gồm 3 chương: những lý luận, thực trạng và các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

KINH TẾ LAO ĐỘNG


Va/92 6788 - 6802
      Robbins P. Stephen
Hành vi tổ chức/ Stephen  P. Robbins      .- H.: Lao Động Xã hội, 2012 .- 664tr, 75cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách đã nghiên cứu về tác động của cá nhân, các nhóm và cả cơ cấu đối với hoạt động trong phạm vi tổ chức, với mục đích áp dụng kiến thức này vào việc cải thiện hiệu quả của tổ chức. Nội dung cuốn sách đề cập đến các chủ đề chính như khuyến khích nhân viên, hành vi và quyền lực lãnh đạo, giao tiếp cá nhân, cấu trúc và các quy trình của nhóm, học hỏi, thái độ và sự nhận thức, quy trình thay đổi, xung đột, thiết kế công việc, tính đa dạng về lực lượng lao động và tình trạng căng thẳng nơi công sở. Nội dung cuốn sách bao gồm 11 chương. 1 - Thế nào là hành vi tổ chức. 2 - Thái độ và sự hài lòng với công việc. 3 - Tính cách và giá trị. 4 - Nhận thức và ra quyết định cá nhân. 5 - Tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. 6 - Động lực: từ khái niệm đến ứng dụng. 7 - Hiểu nhóm làm việc. 8 - Giao tiếp. 9 - Nền tảng của cơ cấu tổ chức. 10 - Văn hoá doanh nghiệp. 11- Các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực.
Vc/92 55091 - 55112
      Trần Xuân Cầu
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực/ PGS.TS.Trần Xuân Cầu      .- H.: ĐH. Kinh Tế Quốc Dân, 2012 .- 479tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Cuốn giáo trình do tập thể giáo viên khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực trường ĐH.Kinh tế quốc dân biên soạn, do PGS.TS. Trần Xuân Cầu, PGS.TS. Mai Quốc Chánh đồng chủ biên. Cuốn giáo trình đã cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học. Nội dung cuốn giáo trình được chia thành 7 phần với 22 chương. Phần I: Tổng quan môn Kinh tế nguồn nhân lực, gồm 2 chương đề cập đến những khái niệm cơ bản, đối tượng nghiên cứu, cấu trúc, nội dung tổng quát của môn học và vai trò của con người trong phát triển kinh tế xã hội, các học thuyết về quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả. Phần II: Dân số và nguồn nhân lực gồm ba chương 3, 4, 5. Phần III: Thị trường lao động có ba chương (6, 7, 8) đã đề cập đến cơ chế vận động nguồn nhân lực trong cơ chế thị trường. Phần IV, V, VI đề cập đến sự tác động của nguồn nhân lực đến các vấn đề kinh tế. Phần kết thúc( VII) đã đề cập đến một số vấn đề xã hội cơ bản như an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, cứu trợ và ưu đãi xã hội. Cuốn giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên kinh tế và là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
Vc/92 55362 - 55371
      Nghệ thuật quản lý nhân sự      .- H.: Lao Động, 2012 .- 167tr, 20,5 m
Tóm tắt:


       Cuốn sách là sự tổng kết kinh nghiệm của tác giả trong quá trình làm việc hơn 20 năm. Tác giả đã trình bày những điều cốt yếu trong phương pháp quản lý nhân sự: biết cách ra lệnh, chọn giải pháp phù hợp, giải quyết trở ngại, đề xuất thưởng, phạt, khích lệ nhân viên...kèm theo những ví dụ cụ thể thường xảy ra hàng ngày trong thực tế. Tác giả đã đưa ra ba nguyên tác chính: 1 - Phải tìm ra được sở trường và sở đoản của nhân viên. 2 - Phải hướng dẫn nhân viên trong công việc. 3 - Phải giúp cho nhân viên phát huy hết khả năng làm việc của mình. Vận dụng tinh tế, đúng lúc những phương pháp này coi như bạn đã nắm được bí quyết quản lý, dễ dàng tạo ra sự thành công cho cá nhân và cho doanh nghiệp.
Vc/92 55414 - 55423
      Boyes Carolyn
Quản trị nghề nghiệp / Carolyn Boyes      .- H.: LĐXH, 2012 .- 126tr, 20,5 cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách đã cung cấp cho bạn những bí quyết chọn cho mình nghề nghiệp tương lai với 50 bí quyết và các bí quyết được chia thành 7 chương để tiện theo dõi như sau: 1 - Tự chủ, đã khuyên bạn nên tĩnh tâm xem xét lại chính mình và xác định điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. 2 - Dám mơ ước, đưa ra cách đặt mục tiêu phù hợp với khát vọng và mơ ước của bạn. 3 - Tiềm năng, đây là bí quyết giúp bạn nỗ lực và có được sự thăng tiến trong công việc. 4 - Tự tiếp thị bản thân, cách làm mọi người trong nghề biết đến bạn và đạt được mơ ước. 5 - Giữ thăng bằng, giúp bạn biết cách vượt qua căng thẳng. 6 - Đổi nghề, đã cho bạn những gợi ý để đổi nghề thành công. 7 - Kinh doanh độc lập, là yếu tố mang lại thành công khi quyết định đổi từ công việc làm thuê sang thành lập doanh nghiệp. Cuốn sách đã đưa ra những bí quyết thiết thực, hiệu quả giúp bạn có được một sự nghiệp được quản trị tốt suốt đời.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương