CHÍnh trị XÃ HỘI 9 du lịch khách sạN 10tải về 447.18 Kb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích447.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP


Vc/92 55179-55200
      Nguyễn Đình Trung
Bài tập quản trị tác nghiệp/ Ths.Nguyễn Đình Trung      .- H.: ĐH. Kinh Tế Quốc Dân, 2012 .- 279tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học, đồng thời giúp người học hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị kinh doanh, bộ môn Quản trị doanh nghiệp khoa Quản trị kinh doanh đã biên soạn lại cuốn " Bài tập quản trị tác nghiệp". Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở giáo trình có tham khảo một số tài liệu trong nước, nước ngoài và kế thừa cuốn bài tập" Quản trị sản xuất và tác nghiệp". Những bài tập trong cuốn sách này đã có những thay đổi căn bản, với cách tiếp cận khá mới mẻ và hiện đại để giúp cho sinh viên chuyên ngành QTKD và ngoài chuyên ngành hiểu rõ về những kiến thức đã học trên lớp, có kỹ năng thực hành và tự nghiên cứu giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó các bài tập tình huống mang tính đại diện cho các chương sẽ giúp người học giải quyết các tình huống quản trị cụ thể. Nội dung cuốn sách được chia thành 11 chương, bao gồm các phần đề bài, hướng dẫn giải, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình huống. Cuốn sách là tài liệu học tập hữu ích cho sinh viên chuyên ngành QTKD và các ngành kinh tế khác.

KINH TẾ DOANH NGHIỆP


Vc/92 55454 - 55463
      Vương Chí Cương
80 chiêu thức kinh doanh thành công / Vương Chí Cương      .- H.: VHXH, 2012 .- 255tr, 20,5 cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách giúp ích cho những nhà kinh doanh nắm bắt và khai thác cơ hội kinh doanh hiệu quả nhất, doanh số tăng, lợi nhuận cao nhưng chi phí lại giảm, tạo được ấn tượng trong trí nhớ khách hàng, để thị trường công nhận những sản phẩm mình làm ra và có dịch vụ hậu mãi hoàn hảo cùng đội ngũ nhân viên tích cực và sáng tạo trong công việc. Với mục tiêu đó, tác giả đưa ra những chiêu thức kinh doanh đã được kiểm chứng qua thực tiễn đem đến thành công cho nhiều doanh nhân cũng như gợi ý những chiến lược phát triển, chiến thuật kinh doanh và cách xây dựng thương hiệu mà các doanh nhân đã lựa chọn trong quá trình hoạt động kinh doanh - nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro, khả năng cạnh tranh khốc liệt mà chỉ các doanh nghiệp thích nghi cao mới tồn tại và phát triển được
Vc/92 55157-55178
      Ngô Kim Thanh
Bài tập quản trị chiến lược( Tái bản lần thứ nhất)/ PGS.TS.Ngô Kim Thanh      .- H.: ĐH. Kinh Tế Quốc Dân, 2012 .- 335tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Trong lần tái bản này, cuốn sách đã cung cấp thêm những kỹ thuật phân tích chiến lược cơ bản nhất và những ma trận thường dùng trong các doanh nghiệp khi hoạch định chiến lược, đưa ra bài tập tình huống kinh điển và những bài tập tình huống điển hình, cập nhật, mang tính thời sự của tình hình kinh doanh hiện nay ở Việt nam. Các tình huống và bài tập vận dụng, tính toán nhằm giúp cho sinh viên quản trị kinh doanh có tài liệu học tập và nghiên cứu môn học có hiệu quả. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu những dạng câu hỏi ôn tập và câu hỏi thi phục vụ cho sinh viên ôn tập và thi cử. Cuốn bài tập này còn là một tài liệu tham khảo tốt cho việc viết chuyên đề và luận văn về lĩnh vực chiến lược và thực sự hữu ích cho các nhà quản trị kinh doanh tham khảo trong quá trình xây dựng và đánh giá chiến lược cho doanh nghiệp mình. Với việc được phân chia thành 4 phần, cuốn sách là tài liệu có ích cho sinh viên khối quản trị kinh doanh các hệ đại học và sau đại học
Vb/92 14604-145625
      Nguyễn Bạch Nguyệt
Giáo trình. Lập dự án đầu tư/ GS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt      .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 502tr, 24cm
Tóm tắt:


       Môn lập dự án đầu tư là một môn khoa học kinh tế nghiên cứu các vấn đề phương pháp luận về dự án đầu tư phát triển, bắt đầu từ việc xem xét những vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển, về dự án đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, đi sâu xem xét trình tự các nội dung cần nghiên cứu trong quá trình soạn thảo dự án đầu tư; xem xét công tác tổ chức soạn thảo dự án; xem xét nội dung, phương pháp phân tích, đánh giá các khía cạnh của dự án ở giai đoạn nghiên cứu khả thi: nghiên cứu các điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư (khung cảnh đầu tư); nghiên cứu khía cạnh thị trường, khía cạnh kỹ thuật, khía cạnh tổ chức quản lý, nhân sự, tài chính, kinh tế - xã hội của dự án đầu tư...Cùng với nội dung trên, cuốn sách còn  nghiên cứu ứng dụng phần mềm tin học Excel trong việc tính toán các chỉ tiêu khi soạn thảo dự án đầu tư phát triển. Cuốn sách là tài liệu giảng dạy cho các giáo viên, sinh viên hệ Đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư và các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế quốc dân
Vb/92 14626-14647
      Nguyễn Đình Phan
Giáo trình. Quản trị chất lượng/ GS.TS Nguyễn Đình Phan      .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 438tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách được hình thành trên cơ sở thừa kế cuốn "Quản lý chất lượng trong các tổ chức" xuất bản năm 2005. Nhưng để đảm bảo tính thời sự và tính mới cho cuốn sách này, tác giả đã đưa ra những cách tiếp cận mới về quản trị, các chủ đề mới về chất lượng như văn hóa chất lượng đã được cập nhật. Cuốn sách trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng cũng như bạn đọc quan tâm nói chung những kiến thức không chỉ cơ bản, chuyên sâu mà còn cập nhật về chất lượng và quản trị chất lượng mới nhất. Cuốn sách gồm 14 chương: Chương 1: Khách hàng và thỏa mãn khách hàng; Chương 2: Chất lượng và vai trò của chất lượng sản phẩm; Chương 3: Quản trị chất lượng... Ở cuối mỗi chương, tác giả có đưa ra lời tóm tắt và những câu hỏi ôn tập nội dung chương đó
Vb/92 14648-14669
      Ngô Kim Thanh
Giáo trình. Quản trị doanh nghiệp/ PGS.TS Ngô Kim Thanh      .- H.: ĐH.KTQD, 2012 .- 487tr, 24cm
Tóm tắt:


       Trong lần tái bản này, cuốn sách nhằm phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên dài hạn, tại chức, bằng 2 ngành quản trị kinh doanh, những người làm công tác thực tiễn kinh doanh và các đối tượng quan tâm những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và bối cảnh kinh doanh hiện nay và trong giai đoạn tới. Tác giả cũng đưa ra những quan điểm tiếp cận với những kiến thức mới trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp của thế giới, nhất là các nước kinh tế phát triển. Mặt khác tác giả cũng chắt lọc những vấn đề cơ bản nhất, phù hợp nhất với điều kiện quản lý kinh tế ở Việt nam, qua đó nhấn mạnh nét đặc thù trong quản trị kinh doanh đối với các doanh nghiệp Việt nam, những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Cũng trong lần tái bản này, giáo trình còn bổ sung thêm 4 chương mới như: quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu - MBO, quản trị theo quá trình - MBP, quản trị theo kết quả- RBM cùng với các công cụ hiện đại sử dụng trong điều hành doanh nghiệp như: BSC, ERP, KPI, quản trị tri thức
Vc/92 55223 - 55244
      Nguyễn Thành Độ
Giáo trình Quản trị kinh doanh. Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp/ GS.TS.Nguyễn Thành Độ      .- H.: ĐH. KTQD, 2012 .- 335tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Mục đích của cuốn giáo trình này là nhằm nâng cao một bước tính gắn kết giữa kiến thức môn học Quản trị kinh doanh với các môn học bổ trợ khác như Chiến lược kinh doanh, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chi phí kinh doanh, Hậu cần kinh doanh cũng như hoàn thiện nội dung môn học Quản trị kinh doanh theo hướng hiện đại và đảm bảo trang bị những kiến thức phương pháp luận quản trị kinh doanh, các kỹ năng rất cơ bản để các sinh viên có đủ các kỹ năng cần thiết giải quyết các vấn đề cơ bản đặt ra trong thực tiễn quản trị kinh doanh. Với mục đích đó, giáo trình đã được đổi mới hơn so với lần xuất bản năm 2004 với tinh thần tăng cường cả tính lý luận và các kỹ năng cơ bản và được kết cấu thành 13 chương: Chương 1: Khái lược về quản trị kinh doanh; Chương 2: Nhà quản trị; Chương 3:Tạo lập doanh nghiệp
Va/92 6753 - 6755
      Giải đáp 1045 tình huống vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn dành cho giám đốc và doanh nhân      .- H.: Tài Chính, 2012 .- 479tr, 28cm
Tóm tắt:


       Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh nên rất cần những giải pháp tài chính được tháo gỡ kịp thời để duy trì và phát triển sản xuất - kinh doanh, chống suy giảm kinh tế, thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, ưu tiên kiềm chế lạm phát, tiếp tục phấn đấu bảo đảm tăng trưởng theo mục tiêu của Nhà nước đề ra. Để giúp đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân kịp thời nắm bắt những giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đối với doanh nghiệp cũng như thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp, nhóm tác giả đã tổng hợp 1045 tình huống thường gặp trong thực tiễn lãnh đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghệp. Đây có thể coi là cuốn cẩm nang giúp các giám đốc, chủ doanh nghiệp và doanh nhân tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật và điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả. Cuốn sách chia làm 10 phần, trong đó giới thiệu các tình huống về công tác điều hành, hoạt động đầu tư, hoạt động thương mại, quản lý tài chính, vốn, huy động vốn, chào bán cổ phần, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thuế...trong hoạt động của doanh nghiệp
Vc/92 55498 - 55507
      Nguyễn Văn Đáng
Quản trị doanh nghiệp trong tiến trình toàn cầu hoá/ Viện Sĩ Nguyễn Văn Đáng      .- H.: Lao Động, 2012 .- 406tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Xu thế tất yếu của thế giới hiện nay sẽ là một thị trường, do vậy, sẽ không có chỗ cho một nền kinh tế/thực thể kinh tế có thể tồn tại một cách hoàn toàn độc lập và tách biệt khỏi các nền kinh tế khác mà có thể phát triển được. Đó là xu hướng toàn cầu hóa. Chính toàn cầu hóa đã mang đến cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới cả về cơ hội cũng như những thách thức trong kinh doanh. Sách được viết như một cuốn chuyên khảo và là tài liệu rất tốt cho chương trình đào tạo cao học của trường Đại học Tài chính Marketing cũng như các nhà quản trị doanh nghiệp. Cuốn sách gồm 9 chương: Chương 1: Toàn cầu hóa và vấn đề đổi mới công nghệ quản trị; Chương 2: Phương pháp luận tiếp cận quản trị doanh nghiệp; Chương 3: Một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị doanh nghiệp; Chương 4: Một số hình thức sở hữu doanh nghiệp; Chương 5: Nâng cao hiệu quả sản xuất; Chương 6: Phát triển nguồn nhân lực; Chương 7: Tổ chức và truyền thông doanh nghiệp; Chương 8: Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp; Chương 9: Nhà quản trị doanh nghiệp thành đạt
Vb/92 14854-14863
      Đinh Việt Hòa (Chủ biên)
Tinh thần khởi nghiệp kinh doanh. Trái tim của một doanh nhân/ DBM Đinh Việt Hòa (Chủ biên)      .- H.: ĐHQG, 2012 .- 390tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách giới thiệu lịch sử khái niệm khởi nghiệp kinh doanh, khởi nguồn và bản chất của doanh nhân khởi nghiệp, khẳng định tinh thần khởi nghiệp kinh doanh trong những người đã và đang nắm giữ những chức vụ điều hành quan trọng trong một tổ chức kinh doanh cũng quan trọng không kém nếu không nói là hơn lúc khởi nghiệp ban đầu. Tác giả cũng đưa ra một vài ý kiến về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái nhìn toàn cảnh về những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, khát vọng sở hữu và cả những chiến lược tăng trưởng, chiến lược phòng vệ nhằm quản lý, xây dựng chiến lược nhân sự giúp doanh nhân khởi nghiệp linh hoạt và lựa chọn cho công ty của mình một hướng đi thích hợp, tạo ra sự phát triển bền vững. Và cuối cùng, tác giả đã phân tích những vấn đề xung quanh việc nhượng quyền thương mại, những phương thức chuyển giao công nghệ giúp doanh nhân có thể chủ động trong tình thế phải rời bỏ doanh nghiệp nhưng không gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của doanh nghiệp1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương