CHÍnh trị XÃ HỘI 9 du lịch khách sạN 10tải về 447.18 Kb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích447.18 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

THỐNG KÊ


Vc/92 55255 - 55266
      Bùi Đức Triệu
Giáo trình thống kê kinh tế (Dành cho sinh viên ngành kinh tế). Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung/ TS.Bùi Đức Triệu      .- H.: ĐH. KTQD, 2012 .- 351tr, 20,5 cm
Tóm tắt:


       Thống kê kinh tế là một trong các công cụ cơ bản của quản lý và nghiên cứu kinh tế xã hội. Trong các trường đại học, thống kê kinh tế không chỉ là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, quản lý mà còn là môn học hữu ích, cần thiết cho các ngành khác như tài chính, quản trị..., trang bị cho sinh viên bức tranh toàn cảnh nền kinh tế quốc dân bằng hệ thống chỉ tiêu thống kê định lượng từ sản xuất, tiêu dùng đến tích lũy của cải cho nền kinh tế. Mặt khác còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tính, phân tích và ý nghĩa của từng chỉ tiêu thống kê cũng như nguồn liệu có thể khai thác, thu thập. Trong lần tái bản này, cuốn sách đã có nhiều thay đổi cho phù hợp và hoàn thiện chương trình theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo, tích hợp kiến thức và khả năng tự học của sinh viên. Cũng trong lần xuất bản này, cuốn sách không chỉ bổ sung và hoàn thiện những kiến thức hiện đại về thống kê mà còn tóm lược những kiến thức cơ bản của lý thuyết thống kê nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức tổng hợp phân tích những vấn đề kinh tế

THUẾ


Va/92 6750 - 6752
      Hướng dẫn thực hành kế toán thuế  và quyết toán thuế trong doanh nghiệp      .- H.: Tài Chính, 2012 .- 495tr, 28cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách giúp cho những nhà quản lý doanh nghiệp, những người thực hành kế toán và bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật được những thông tin mới nhất về thuế và kế toán. Với hy vọng hướng dẫn thực hành kế toán thuế và tập hợp hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý thuế, cuốn sách sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp, các bộ phận kế toán của doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật và có hướng phát triển doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau: Phần I: Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp; Phần II: Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp; Phần III: Thuế GTGT và kế toán GTGT...

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


Vb/92 14804-14813
      Đinh Xuân Trình
Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế/ GS Đinh Xuân Trình      .- H.: Thống kê, 2012 .- 507tr, 24cm
Tóm tắt:


       Đây là cuốn giáo trình do GS.Đinh Xuân Trình - giảng viên cao cấp trường đại học Ngoại thương viết và được tái bản lần thứ 10. Cuốn sách đã cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương, về thanh toán quốc tế trong ngoại thương, đồng thời còn có nội dung về tài trợ thương mại quốc tế. Cuốn giáo trình đã phục vụ cho sinh viên các trường kinh tế, tài chính học tập, nghiên cứu. Nội dung cuốn sách được chia thành tám chương. Chương 1: Các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế. Chương 2: Tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương. Chương 3: Các công cụ thanh toán quốc tế sử dụng trong ngoại thương. Chương 4: Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dụng trong ngoại thương. Chương 5: Các phương thức thanh toán kèm chứng từ phi thương mại sử dụng trong ngoại thương. Chương 6: Các phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại sử dụng trong ngoại thương. Chương 7: Khái niệm chung về tài trợ thương mại quốc tế. Chương 8: Các loại tài trợ thương mại quốc tế.

TIN HỌC


Vc/92 55003-55024
      Hàn Viết Thuận
Giáo trình tin học ứng dụng / PGS.TS  Hàn Viết Thuận      .- H.: ĐHKTQD, 2012 .- 343tr.; 20,5cm
Tóm tắt:


       Cuốn giáo trình do tập thể giảng viên lâu năm của khoa Tin học kinh tế trường đại học Kinh tế quốc dân biên soạn và GS.TS.Hàn Viết Thuận chủ biên. Cuốn giáo trình đã trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kinh tế và các thành phần của nó. Đồng thời giáo trình còn trang bị cho sinh viên một phương pháp, một quy trình xây dựng một hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh tế và thương mại, những kỹ năng cần thiết để giải quyết các bài toán thông dụng trong các hệ thống thông tin kinh tế từ việc xử lý các biểu mẫu kế toán, phân tích và dự báo kinh tế, sử dụng các hàm tài chính cho đến những kỹ năng đòi hỏi chuyên môn cao như khai thác cơ sở dữ liệu. Nội dung cuốn sách được chia thành 7 chương. Chương 1: Thông tin và vai trò thông tin của kinh tế. Chương 2: Các hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản. Chương 3: Ứng dụng cơ bản của exel trong các hệ thống thông tin kinh tế. Chương 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế. Chương 5: Sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế. Chương 6: Phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế. Chương 7: Các bài toán tối ưu và ma trận trong kinh tế.

TOÁN HỌC


Vc/92 55135 - 55156
      Lê Đình Thuý
Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần I: Đại số tuyến tính/ Lê Đình Thuý      .- H.: ĐH. Kinh Tế Quốc Dân, 2012 .- 307tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Bộ sách " Toán cao cấp cho các nhà kinh tế" gồm hai tập do tác giả Lê Đình Thuý - giảng viên trường đại học Kinh tế quốc dân biên soạn. Cuốn Giáo trình đại số tuyến tính là phần I của bộ sách. Nội dung cuốn sách gồm năm chương. 1 - Tập hợp, quan hệ và logic suy luận. 2 - Không gian vectơ số học n chiều. 3 - Ma trận và định thức. 4 - Hệ phương trình tuyến tính ( Lý thuyết tổng quát). 5 - Dạng toàn phương. Theo quan điểm của tác giả, việc dạy toán cho sinh viên các trường kinh tế phải theo sát nhu cầu sử dụng toán học trong kinh tế. Do vậy tác giả đã cố gắng trình bày một khung kiến thức hợp lý với ngôn ngữ dễ tiếp nhận với các nhà kinh tế. Tác giả đã bỏ qua những chứng minh phức tạp, chú trọng đến diễn giải kết quả, hướng dẫn thực hành thông qua các ví dụ nhưng vẫn đảm bảo kết cấu chặt chẽ và nhất quán. Trong cuốn sách này có bổ sung phần bài tập kèm theo mỗi bài giảng lý thuyết và chỉnh lý hình thức trình bày các phép biến đổi tuyến tính ở chương 5. Cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên trường Kinh tế quốc dân và là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này.
Vc/92 55113 - 55134
      Lê Đình Thuý
Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế - Phần II: Giải tích toán học/ Lê Đình Thuý      .- H.: ĐH. Kinh Tế Quốc Dân, 2012 .- 307tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Đây là cuốn sách thứ hai của bộ sách 2 tập "Toán cao cấp dành cho các nhà kinh tế" của tác giả Lê Đình Thuý giảng viên trường đại học Kinh tế quốc dân biên soạn. Trong cuốn giáo trình này các nội dung toán học được trình bày bằng ngôn ngữ dành cho sinh viên của các trường thuộc khối kinh tế. Đan xen giữa các nội dung toán học, tác giả giới thiệu một số khái niệm kinh tế học, trên cơ sở đó lần lượt giới thiệu các mô h́nh sử dụng toán học trong phân tích kinh tế. Các nội dung này được đưa vào giáo trình nhằm mục đích minh hoạ, giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng công cụ toán học trong phân tích kinh tế. Các khái niệm toán học trừu tượng được diễn đạt bằng ngôn ngữ mô tả, giúp bạn đọc nắm được thực chất của vấn đề. Đa số các định lý được phát biểu không có chứng minh mà chỉ hướng dẫn cách sử dụng. Nội dung cuốn sách được chia thành bảy chương. 1 - Hàm số và giới hạn. 2 - Đạo hàm và vi phân. 3 - Hàm số nhiều biến số. 4 - Cực trị của hàm nhiều biến. 5 - Tích phân. 6 - Phương trình vi phân. 7 - Phương trình sai phân.

TÔN GIÁO


Vc/92 55669-55672
      S.Saharma Robin
Con đường trở về tâm đạo/ Robin S.Saharma      .- H.: TĐBK, 2012 .- 254tr, 20.5cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách kể về hành trình của một luật sư phương Tây bỏ lại tất cả của cải trần gian và sự nghiệp danh vọng của mình để tìm đến một làng nhỏ trên Hy mã lạp sơn học hỏi bí quyết chăm sóc tâm linh. Đó là tập hợp những nghi thức rèn luyện mỗi ngày để có sức khỏe sung mãn, tinh thần sáng suốt, suy nghĩ tập trung và hình thành nhiều thói quen tốt nhằm hướng đến cuộc sống đơn giản nhưng ý nghĩa. Qua đó tác giả cũng chia sẻ rất nhiều điều giúp bạn sống có ích cho bản thân và xã hội, biết quí trọng thời gian và nhận ra những mục tiêu cần ưu tiên, xem các trở ngại như những cơ hôi để phát triển
Vb/92 15004-15006
      Trịnh Tây
Dân tộc và tôn giáo Trung Quốc/ Trịnh Tây      .- TP.HCM.: Phương Đông, 2012 .- 159tr, 24cm
Tóm tắt:


       Đây là một trong 12 cuốn trong bộ sách Trung quốc của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu. Cuốn sách là bức tranh sinh động về toàn cảnh Trung quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế, văn hóa, xã hội Trung quốc đều được đề cập đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát cao để người đọc nắm được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, địa lý, pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư giới thiệu một đất nước Trung quốc thời hiện đại. Riêng cuốn này có những nội dung chính sau: Cục diện đa nguyên nhất thể của dân tộc Trung hoa; Toàn cảnh dân tộc thiểu số ở Trung quốc; Chế độ tự trị khu vực dân tộc của Trung quốc; Văn hóa dân tộc thiểu số cùng sự bảo tồn và phát triển của nó; Kinh tế dân tộc thiểu số Trung quốc; Tín ngưỡng tôn giáo của người Trung quốc
Va/92 6747 - 6749
      Tìm hểu tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán và lễ hội tôn giáo Việt Nam - Hỏi đáp pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam      .- H.: Lao Động, 2012 .- 463tr, 27cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát về tôn giáo, quá trình du nhập các tôn giáo vào Việt nam, các tôn giáo riêng của người Việt, các tín ngưỡng, các phong tục tập quán, lễ hội tôn giáo Việt nam. Với nội dung đó, cuốn sách chia làm 5 phần sau: Phần thứ nhất: Tôn giáo lớn ở Việt nam; Phần thứ 2: Các tôn giáo khác; Phần thứ 3: Tín ngưỡng ở Việt nam; Phần thứ tư: Phong tục tập quán, lễ hội tôn giáo Việt nam; Phần thứ 5: Hỏi đáp pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng

TƯ TƯỞNG HCM


Vb/92 14910-14912
      Vũ Khiêu
Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam/ Vũ Khiêu      .- H.: CTQG, 2012 .- 411tr, 24cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách là công trình chuyên khảo tập hợp những kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm cũng như những trải nghiệm của giáo sư Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là những tư tưởng lớn, được coi là điểm nhấn của cuốn sách. Nội dung cuốn sách gồm 5 phần: Phần I: Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước; Phần II: Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức; Phần III: Hồ Chí minh với vấn đề văn hóa và con người; Phần IV: Hồ Chí Minh với các vấn đề nghệ thuật và tôn giáo; Phần V: Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ. Cuốn sách đem đến cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận mới về con người, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trên các bình diện: quá khứ và hiện đại, truyền thống và hiện đại, lịch sử và văn hóa, triết lý nhân sinh, nghệ thuật, thẩm mỹ để từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt của nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại

VĂN HÓA XÃ HỘI


Vc/92 55512 - 55515
      Trần Ngọc Khánh
Văn hoá đô thị giản yếu/ Trần Ngọc Khánh      .- TP.HCM.: Tổng hợp, 2012 .- 570tr, 20,5cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách lần đầu tiên được biên soạn một cách hệ thống và toàn diện theo phương pháp nghiên cứu văn hóa tổng quan hay còn gọi là phương pháp tọa độ văn hóa (coordonnées), biểu thị các tương quan về thời gian - không gian và chủ thể văn hóa trong quá trình đô thị hóa, mà theo tác giả văn hóa đô thị là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử văn minh nhân loại, là môi trường sống tiến bộ của xã hội loài người. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Điểm lại sự ra đời của thành thị, các đặc trưng văn hóa đô thị cổ đại (Hy lạp và La mã), quá trình đô thị hóa qua các thời đại, không gian văn hóa đô thị và chủ thể văn hóa đô thị gắn với hoạt động của con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua các di sản, chính sách, môi trường văn hóa đô thị
Vb/92 15001-15003
      Sử Trọng Văn
Văn hóa Trung Quốc/ Sử Trọng Văn      .- TP.HCM.: Phương Đông, 2012 .- 143tr, 24cm
Tóm tắt:


       Đây là một trong 12 cuốn trong bộ sách Trung quốc của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu. Cuốn sách là bức tranh sinh động về toàn cảnh Trung quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế, văn hóa, xã hội Trung quốc đều được đề cập đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát cao để người đọc nắm được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, địa lý, pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư giới thiệu một đất nước Trung quốc thời hiện đại
Vb/92 14907-14909
      Trịnh Quang Dũng
Văn minh trà Việt/ Trịnh Quang Dũng      .- H.: Phụ nữ, 2012 .- 427tr, 24cm
Tóm tắt:


       "Văn minh trà Việt" phác thảo thể hiện được cả một mảng quan trọng trong nền văn minh của dân tộc trải suốt 4000 nghìn năm văn hiến. Nó hội tụ đủ cả: văn hóa trà Việt, nghệ thuật trà Việt, trà cụ Việt, trà nghiệp Việt...và điều quan trọng hơn cả là nó toát lên cái vóc dáng kỳ vĩ của dân tộc Lạc Việt dựa trên nền tảng lịch sử, văn hóa đầy hào hùng, đầy thăng trầm và nở rộ những trang sử huy hoàng.  Nội dung cuốn sách chia làm 4 phần: Phần I: Những dữ liệu lịch sử, tư liệu tham khảo cổ, tác phẩm văn học, các truyền thuyết, phả lục và những nhân chứng, vật chứng sống còn đang hiển hiện; Phần II: Nghệ thuật thưởng trà độc đáo Việt với sự song hành của hai phong thái: uống trà dân gian giải khát và nghệ thuật thưởng trà cung đình cao sang, tinh tế; Phần III: Tôn vinh nghệ thuật và văn hóa trà Việt không khác gì hơn chính là nền trà cụ Việt độc đáo với hình thái đa dạng; Phần IV: Bề dầy khai thác, canh tác trà trong hơn 4000 nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt. Cuốn sách như là một bức tranh góp phần tái hiện một cách sinh động bức "chân dung" nền văn hóa trà Việt
Vb/92 14977-14979
      Đường Quân
Xã hội Trung Quốc/ Đường Quân      .- TP.HCM.: Tổng hợp, 2012 .- 127tr, 24cm
Tóm tắt:


       Đây là một trong 12 cuốn trong bộ sách Trung quốc của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu. Cuốn sách là bức tranh sinh động về toàn cảnh Trung quốc đương đại sau 30 năm cải cách kinh tế. Tất cả các phương diện của kinh tế, văn hóa, xã hội Trung quốc đều được đề cập đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát cao để người đọc nắm được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa, xã hội, địa lý, pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, tôn giáo, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư giới thiệu một đất nước Trung quốc thời hiện đại

Y HỌC


Vc/92 55685-55688
      Ody Pelelope
Tự chữa bệnh bằng thảo dược/ Pelelope Ody      .- H.: Mỹ thuật, 2012 .- 366tr, 20.5cm
Tóm tắt:


       Cuốn sách được chia làm 5 phần chính bắt đầu với phần đầu giới thiệu về lịch sử của các truyền thống về thảo dược, sử dụng thảo dược. Phần 2 là những thông tin về tham khảo ý kiến chuyên gia dược thảo và những phương thuốc không thông qua thầy thuốc; Phần 3: Tự chữa bệnh bằng thảo dược đã hướng dẫn từng bước việc điều chế các phương thuốc cơ bản bằng thảo dược tại nhà; Phần 4: Sử dụng các thảo dược để bồi bổ sức khỏe; Phần 5: Các loại bênh tật và cách điều trị. Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn đầy đủ hơn về cách chưa bệnh bằng thảo dược truyền thống cũng như hiện đại

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương