Chính sách ngu dâNtải về 421.27 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu23.05.2023
Kích421.27 Kb.
#54735
Bài tập lịch sử ĐảngCHÍNH SÁCH NGU DÂN 
Thực dân Pháp đầu độc dân ta bằng thuốc piện và
rượu, chúng cho xây dựng nhiều đại lý, nhà máy sản
xuất thuốc phiện. Tệ uống rượu không bị hạn chế,
thực dân Pháp còn ấn định mức rượu mà mỗi người
phải uống hàng năm, bất kể là người già, phụ nữ hay
trẻ em
Chính phủ luôn lấy lý do ngân sách không cho
phép để mở trường học nhưng lại xây dựng
hàng nghìn đại lý thuốc phiện. “Lúc ấy, cứ một
nghìn làng thì có đến một nghìn năm trăm đại
lý bán lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng cũng
trong số một nghìn làng đó lại chỉ có vẻn vẹn
mười trường học”. Chính phủ còn ra sức ngăn
cản thanh niên Việt Nam sang Pháp du học vì
sợ họ được tiếp xúc với chủ nghĩa cộng sản.
Chính sách đầu độc đã làm hại giống nòi Việt Nam
nhưng đem lại nguồn thu không nhỏ cho những tên
thực dân. Trong thời kỳ 1900 - 1907, ngân sách thu
được từ thuốc phiện là 54 triệu đồng, bình quân mỗi
năm Đông Dương thu được xấp xỉ 6,8 triệu đồng và
năm 1911 thu về là 9 triệu đồng.
Việc thiếu hụt trường học cùng các quy định khắt
khe đã khiến nhiều học sinh nông thôn bỏ học, nên
tình trạng mũ chữ vẫn là phổ biến trong dân chúng.
Theo thống kê năm 1914, bình quân cả ba xứ, chỉ có
20% số trẻ em đến tuổi đi học được đến trường, 80%
trẻ em Việt Nam bị thất học.
Rõ ràng, song song với công cuộc khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đã thực hiện
những chính sách nô dịch về văn hoá hết sức phản động hòng xô đẩy nhân dân vào
vòng ngu dốt, thất học; truỵ lạc về thể xác, bạc nhược về tinh thần. Những truyền
thống tốt đẹp, tinh hoa văn hoá dân tộc bị kìm hãm. Nền văn hoá dân tộc đã bị chà đạp
một cách thô bạo. Tuy nhiên thực dân Pháp không thể ngăn trở được những trào lưu
văn hoá dân tộc tiến bộ đã xuất hiện và phát triển trong thời gian này.

tải về 421.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương