ChưƠng trình môn họC ( chữ in hoa thẳng, in đậm, cỡ chữ 14)


VI. Hướng dẫn thực hiện môn họctải về 56.66 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2022
Kích56.66 Kb.
#53804
1   2   3   4
2. MẪU CTMH 07.11.2022 (1)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Phương pháp dạy học: Làm mẫu, cầm tay chỉ việc, đóng vai, giao ban, đi buồng, bình kế hoạch chăm sóc, dạy thực hành dựa trên bằng chứng..............
+ Tổ chức dạy học: Mỗi lớp chia thành nhiều nhóm (theo quy định). Học sinh/ sinh viên thực tập tại các khoa/ phòng theo sự phân công của giảng viên.
- Đối với người học:
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu tham khảo
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN...
( chữ in hoa thẳng, đậm, cỡ chữ 14)Tên mô đun: (viết in thường đậm)
Mã mô đun:
Thời gian thực hiện mô đun: ……giờ; (Lý thuyết:….. giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: ……giờ; Kiểm tra: ……giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: (phần nội dung viết thường, thẳng)
- Tính chất: (phần nội dung viết thường, thẳng)
II. Mục tiêu mô đun
* Kiến thức
- (gạch đầu dòng thụt vào 1 tap, viết thường, thẳng)
-
* Kỹ năng
-
-
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
III. Nội dung mô đun
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Số TT

Tên bài trong mô đun

Thời gian (giờ)

Tổng số


tải về 56.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương