ChưƠng trình môn họC ( chữ in hoa thẳng, in đậm, cỡ chữ 14)tải về 56.66 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2022
Kích56.66 Kb.
#53804
  1   2   3   4
2. MẪU CTMH 07.11.2022 (1)


YÊU CẦU VIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

- Đặt khổ giấy A4.


- Đặt lề: Trái 3,0cm; Phải 2,0cm; Trên 2,0cm; Dưới 2,0cm.
- Đánh số trang ở giữa và cuối trang.
- Font Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, cách dòng 1,0 lines.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC....
( chữ in hoa thẳng, in đậm, cỡ chữ 14)
Tên môn học: (viết in thường đậm)
Mã môn học: (theo mã môn học trong chương trình đào tạo)
Thời gian thực hiện môn học:.........giờ; (Lý thuyết: ......giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .......giờ; Kiểm tra……..giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: (phần nội dung viết thường, thẳng)
- Tính chất: (phần nội dung viết thường, thẳng)
II. Mục tiêu môn học
* Kiến thức
- (gạch đầu dòng thụt vào 1 tap, viết thường, thẳng)
-
* Kỹ năng
-
-
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm
-
-
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
Nếu môn học có các bài thì làm theo mẫu sau:

Số TT

Tên bài trong môn học

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập


tải về 56.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương