CHƯƠng trình liên kếT ĐÀo tạo giữA ĐẠi học khoa học tự nhiêN (Đhqg – hcm)tải về 87.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích87.44 Kb.
#39406CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG – HCM)

VÀ ĐẠI HỌC GRENOBLE ALPES (PHÁP)


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

NGÀNH HÓA SINH THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI

(LAB SCIENCE TRADING)

------------------------- 1. THÔNG TIN CHUNG

 • Chuyên ngành đào tạo : Hóa Sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại

 • Hướng ngành hẹp : Khoa học quản trị nguồn nhân lực phòng thí nghiệm

 • Tên tiếng Anh : Lab Science Trading

 • Trình độ đào tạo : Thạc sĩ

 • Cơ sở đào tạo (Việt Nam) : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM

 • Cơ sở đào tạo (Pháp) : Đại học Grenoble Aples (Pháp)

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Đào tạo được thạc sĩ ngành Hóa Sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại có trình độ quốc tế đủ khả năng làm việc trong các công ty Việt Nam và nước ngoài về thương mại, kỹ thuật, thiết bị Hoá, Sinh; và có thể trở thành các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này.

 • Cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức ở cả hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật về Hoá, Sinh và kinh tế thương mại cùng một lúc

 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

 • Thời gian đào tạo: Học viên trúng tuyển sẽ học tập, nghiên cứu trong thời gian hai năm (4 học kỳ).

 • Phân bổ thời gian:

  • Học kỳ 1 và 2 (năm thứ nhất): học viên được học các môn học và tích lũy tín chỉ.

  • Học kỳ 3: học viên thực tập và làm đề án tại một công ty.

  • Học kỳ 4: học viên viết; trình và bảo vệ đề án.

 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Khung chương trình đào tạo: Tổng chương trình đào tạo gồm 64 tín chỉ. Trong đó, phần các môn học sẽ là 34 tín chỉ và học viên thực tập, làm đồ án tại công ty được tính là 30 tín chỉ.

 • Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: Tiếng Anh

 • Nội dung chương trình đào tạo

+ Khối kiến thức “Thương mại quốc tế”: Phương pháp thương thuyết trong mua bán, thương mại, marketing, quản trị công ty, mối quan hệ giữa thương mại và khoa học,…

+ Khối kiến thức “Khoa học”: Công nghệ sinh học, Hóa học, vật liệu, hóa chất và thiết bị liên quan.

+ Anh văn chuyên ngành thương mại, chuyên ngành Hóa học, chuyên ngành Sinh học/Công nghệ Sinh học


 • Các môn học do giảng viên Việt Nam và các giáo sư Pháp của ĐH Grenoble Aples giảng dạy.

 • Văn bằng thạc sĩ: Đại học Grenoble Aples, Pháp cấp.

 1. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

Học viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương B2 trước khi bắt đầu khoá học chính thức gồm:

 • Có bằng tốt nghiệp tốt nghiệp Cử nhân Anh văn, Tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.

 • Có các chứng chỉ ngoại ngữ ở mức tương đương B2 được liệt kê ở bảng sau:

IELTS (*)

TOEFL

(ETS cấp)TOEIC

(ETS cấp)Cambridge Exams

BEC

(Cambridge)BULATS

(Cambridge)5.5

iBT 57 – 64

PBT 527CBT 197

600 – 650

FCE 60 – 74

BEC Vantage

60 – 74

 1. 64

(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

 • Có các văn bằng, chứng chỉ tương đương B2 khác, nhưng phải được cơ sở đào tạo xét duyệt.

 1. XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ

 • Học viên được xét tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Đạt yêu cầu về trình độ Tiếng Anh như quy định mục 5

 • Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chư­ơng trình đào tạo;

 • Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

 • Bảo vệ đồ án tốt nghiệp cuối kỳ đạt yêu cầu và không bị khiếu nại tố cáo về nội dung trong đồ án

 • Sau khi đạt được đầy đủ các điều kiện trên, học viên sẽ được trường Đại học Grenoble Aples (Pháp) cấp bằng thạc sĩ.

 1. HỌC PHÍ

Tất cả học viên có nhiệm vụ đóng học phí theo qui định

 • Đợt 1 : 50.000.000Đ (Năm mươi triệu đồng)

 • Đợt 2 : 30.000.000Đ (Ba mươi triệu đồng)

 • Đợt 3 : 40.000.000Đ (Bốn mươi triệu đồng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG - HCMtải về 87.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương