Chương trình Khuyến mại: Từ ngày 1/4/2008 đến hết ngày 30/4/2008tải về 2.8 Mb.
trang6/17
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

842,000

36T

256MB-to-512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8400GS

256MB-to-512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8400GS/HTP/ DVI/ HDCP. Engine Clock 459 Mhz , Memory Clock 800 Mhz .ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

860,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN7300GT SILENT

256MB DDR2(128bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN7300GT SILENT/ HTD/ DVI/ HDTV; Special For GAME. Engine Clock 400 Mhz , Memory Clock 800 Mhz .ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,263,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT MG

256MB DDR2 (64 bits)ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT MG (MAGIC) /HTP/ DVI/ HDTV HDCP READY. Engine Clock 500 Mhz , Memory Clock 800 Mhz .ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,263,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT

256MB DDR2 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT /HTP/ DVI/ HDTV HDCP READY. Engine Clock 459 Mhz , Memory Clock 800 Mhz .ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,409,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT

256MB DDR2 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT /HTP/ DVI/ HDTV HDCP READY. Engine Clock 459 Mhz , Memory Clock 800 Mhz .ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,556,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT TOP

256MB DDR3 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT TOP /HTP/DVI/HDTV HDCP READY. Engine Clock 600 Mhz , Memory Clock 1.4 Ghz ( DDR3 ) .Bundle 3D Game: RACE THE WTCC.ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,647,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT

256MB DDR3(128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT /HTDP /2*DVI/ 2*VGA/ HDTV HDCP READY. Engine Clock 540 Mhz , Memory Clock 1.4 Ghz ( DDR3 ).ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

2,050,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT OC GEAR

256MB DDR3(128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT OC GEAR /HTDP /2*DVI/ 2*VGA/ HDTV HDCP READY/ Mới về cho overclocker. Engine Clock 540 Mhz , Memory Clock 1.4 Ghz ( DDR3 ).ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

2,269,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GTS

256MB DDR3(128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GTS /HTDP/ 2*DVI/2*VGA
Chipset mới, HDCP support. Engine Clock 675 Mhz, Memory Clock 2.0 Ghz (DDR3). ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

2,928,000

36T

256MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT

256MB DDR3 (256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/ 1xHDCP Chipset mới nhất, HDCP support. Engine Clock 600 Mhz , Memory Clock 1.8 Ghz (DDR3). ASUS Splendid . ASUS VideoSecurity Online.

yes

3,752,000

36T
PCI EXPRESS CHIPSET NVIDIA 364MB ON BOARD
384MB ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GSO

384MB DDR3(192bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GSO/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP

yes

2,928,000

36T

384MB ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GSOTOP

384MB DDR3(192bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GSO TOP /HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP

yes

3,294,000

36T

384MB ASUS Nvidia GF Extreme N8800GS

384MB DDR3(192bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GS/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP

yes

3,111,000

36T

384MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GS TOP

384MB DDR3(192bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GS TOP/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP

yes

3,477,000

36T
PCI EXPRESS CHIPSET NVIDIA 512MB-1GB ON BOARD
512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN6200LE

512MB DDR2(64bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN6200LE 1G/TC/512MB/ TD/ DVI/ HDTV, Turbo cache technology from 512MB to 1GB. Engine Clock 350 Mhz , Memory Clock 550 Mhz. ASUS Splendid , ASUS VideoSecurity Online

yes

897,000

36T

512MB-to-1024MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8400GS SILENT

512MB-to-1024MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8400GS SILENT /HTP/DVI/ HDCP. Engine Clock 567Mhz , Memory Clock 1000Mhz .ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,190,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN7300GT SILENT

512MB DDR2(128bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN7300GT SILENT/ HTD/ DVI/ HDTV; Special For GAME. Engine Clock 400 Mhz , Memory Clock 800 Mhz .ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,446,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT MAGIC

512MB DDR2 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT MAGIC /HTP/ DVI/2*VGA/HDTV (HDTP). Engine Clock 459 Mhz , Memory Clock 666 Mhz .ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,647,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT

512MB DDR2 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8500GT SILENT /HTP/ DVI/ 2*VGA/HDTV/HTDP. . Engine Clock 459 Mhz , Memory Clock 800 Mhz. ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

1,739,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT MAGIC

512MB DDR2 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT MAGIC/ HTDP/ 2*DVI/ 2*VGA /1xHDCP, HDCP support. Engine Clock 540 Mhz, Memory Clock 800Mhz, 16 degrees cooler than reference design). ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

2,050,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT

512MB DDR3 (128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT/ HTDP/ 2*DVI/ 2*VGA /1xHDCP, Chipset mới, HDCP support. Engine Clock 540 Mhz, Memory Clock 1.4 Ghz (DDR3). ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

3,038,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT SILIENT

512MB DDR3(128 bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8600GT SILIENT /HTDP/2*DVI/2*VGA /1xHDCP / HDCP support. Engine Clock 540 Mhz , Memory Clock 1.4 Ghz ( DDR3 ). ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

3,276,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GT

512MB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GT/HTDI/ 2*DVI / 2*VGA/HDCP and HDMI chipset mới nhất, HDMI support. Engine Clock 650 Mhz , Memory Clock 1.8 Ghz ( DDR3 ). ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

3,642,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GT TOP

512MB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GT TOP/HTDI/ 2*DVI / 2*VGA/HDCP and HDMI chipset mới nhất, HDMI support. Engine Clock 700 Mhz , Memory Clock 2.0 Ghz ( DDR3 ). ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

4,118,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT

512MB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT/G/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP Chipset mới nhất, HDCP support. Engine Clock 600 Mhz , Memory Clock 1.8 Ghz ( DDR3 ). ASUS Splendid. Hottest 3D Game: Company of Heroes – Opposing Fronts. ASUS VideoSecurity Online.

yes

4,355,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT TOP

512MB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT TOP /HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP (with GAME "Company of Heroes" bundled)/ Chipset mới nhất, HDCP support. Engine Clock 700 Mhz , Memory Clock 2.0 Ghz ( DDR3 ). ASUS Splendid. Hottest 3D Game: Company of Heroes – Opposing Fronts. ASUS VideoSecurity Online.

yes

4,904,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GTS

512MB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GTS/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/ 1xHDCP / Chipset mới nhất, HDCP support. Engine Clock 650 Mhz , Memory Clock 1.94 Ghz ( DDR3 ).ASUS Splendid .ASUS VideoSecurity Online.

yes

6,314,000

36T

512MB ASUS Nvidia GF Extreme EN9800GTX

512MB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN9800GTX /HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/ 1xHDCP

yes

8,052,000

36T

768MB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GTX

768MB DDR3(384bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GTX/HTDP/ 2*DVI/2*VGA/ 1xHDCP

yes

9,699,000

36T

1GB ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GT

1GB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN9600GT/HTDI/ 2*DVI / 2*VGA/HDCP and HDMI support

yes

5,270,000

36T

1GB ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT

1GB DDR3(256bits) ASUS Nvidia GF Extreme EN8800GT/HTDP/ 2*DVI / 2*VGA/1xHDCP, Engine Clock 600 Mhz , Memory Clock 1.8 Ghz ( DDR3 ). ASUS Splendid. ASUS VideoSecurity Online.

yes

6,222,000

36T

1GB nVidia GF Extreme EN9800GX2

1GB DDR3(256bits x 2) nVidia GF Extreme EN9800GX2 /G/2DI/ - (2 GPU tích hợp) / 2*DVI/2*VGA/ HDMI/ HDCP compliant

yes

14,274,000

36T

GIGABYTE CARD (PCI EXPRESS)

GIGABYTE™ GV NX96G 384H

GIGABYTE™ GV NX96G 384H - Geforce 9600GSO - 384MB GDDR3 ~ 192bits ~ Dual link DVI-I + D-SUB + TV-Out + chuẩn HDCP + HDTV trên PCI Express 2.0 ~ 128 Streem Processors / support nSLI Technology + PureVIDEO + CineFX 4.0 Engine + Intellisample 4.0 + MS DirectX Shader 4.0 / Support DirectX 10.0 and OpenGL 2.1 / Ultra Durable 2 siêu bền

Yes

2,928,000

36T

GIGABYTE™ GV NX96T 1GHP

GIGABYTE™ GV NX96T 1GHP - Geforce 9600GT GPU - 1GB GDDR3 ~ 256bit ~ Dual DVI-I + Dual Link DVI / D-Sub / HDCP (MemClock = 1840MHz / Shader Clock = 1800MHz / Core Clock = 720MHz) rất mạnh cho OC support nSLI Technology + PureVIDEO HD technology + UltraShawdow II + MS DirectX Shader 3.0 / Support DirectX 10.0 and OpenGL 2.1
Công nghệ tụ điện nhôm Ultra Durable 2 siêu bền + Chức năng Turbo Force (tăng tốc bằng phần cứng)
Đặc điểm nổi trội VGA được thiết kế công nghệ MULTI-CORE COOLING / làm mát đa điểm làm mát toàn bộ VGA

Yes

5,399,000

36T

GIGABYTE™ GV RX387 1GHP

GIGABYTE™ GV RX387 1GHP - ATI Radeon HD 3870X2 (DUAL GPU + 4*DVI-I out put) - 1GB GDDR3 ~ 512bits memory ~ Support DUAL HDMI / HDCP / HDTV / D-Sub / DVI-I ~ 320 Stream processor unit / Support DirectX 10.1 / ATI CrossFireX™ & Avivo™HD & HDMI and 5.1 surround audio (M-Clock = 2000MHz / E-Clock = 970MHz) rất mạnh cho OC
ATI HD 3870X2 chủ yếu phục vụ Gamer, xử lý đồ họa cao cấp nhất và hoàn hảo nhất hiện nay

Yes

11,804,000

36T

GIGABYTE™ GV RX 155 128DRH

GIGABYTE™ GV RX 155 128DRH - ATI Radeon X1550 - 128MB GDDR2 ~ 64bit ~ DVI + HDTV + S-VIDEO + VGA + Catalyst™ Control Center] công nghệ : ATI Cross Fire™ + AVIVO™

Yes

586,000

36T

GIGABYTE™ GV RX 155 256DERH

GIGABYTE™ GV RX 155 256DERH - ATI Radeon X1550 - 256MB GDDR2 ~ Micro ATX form ~ 64bit + DVI + HDTV + S-VIDEO + VGA + Catalyst™ Control Center] công nghệ : ATI Cross Fire™ + AVIVO™

Yes

732,000

36T

GIGABYTE™ GV RX24P256HE

GIGABYTE™ GV RX24P256HE - ATI Radeon X2400 PRO - 256MB GDDR2 ~ Micro ATX form~ 64bit ~ 40 pixels Stream Processor support AVIVO™, VGA + DVI + HDCP™ + TV Out / Support DirectX 10.0 and OpenGL 2.0

Yes

805,000

36T

GIGABYTE™ GV RX345 256H

GIGABYTE™ GV RX345 256H - ATI Radeon HD 3450 GPU - 256MB GDDR2 ~ 64bit ~ chuẩn PCI-Express 2.0 / tốc độ Mem Clock: 1000MHz / Core Clock: 600MHz ~ support AVIVO™ HD Technology, HDCP™ / DVI-I / D-Sub / TV-out ~ Screen Cooling / Support DirectX 10.1 + OpenGL 2.0 (Catalyst™ Control Center HD gaming experience for Windows Vista)

Yes

842,000

36T

GIGABYTE™ GV RX24P256H

GIGABYTE™ GV RX24P256H - ATI Radeon X2400 PRO - 256MB GDDR2 ~ 64bit ~ 40 pixels Stream Processor support AVIVO™, HDCP™ + HDTV™ + TV Out + Screen Cooling / Support DirectX 10.0 and OpenGL 2.0

Yes

842,000

36T

GIGABYTE™ GV RX24T256HP

GIGABYTE™ GV RX24T256HP - ATI Radeon X2400XT - 256MB GDDR3 ~ 64bit ~ Support HDMI / HDCP / HDTV /VGA / DVI-I kỹ thuật số / AVIVO ~ 40 pixels Stream Processor / Screen Cooling / Support DirectX 10.0 and OpenGL 2.0

Yes

952,000

36T

GIGABYTE™ GV RX 155 256DRH

GIGABYTE™ GV RX 155 256DRH - ATI Radeon RX1550 - 256MB GDDR2 ~ 128bit + DUAL LINK DVI + HDTV + S-VIDEO + VGA + Catalyst™ Control Center] w/ ATI Cross Fire™ + AVIVO™ / VGA 256MB GDDR2 128bits memory đặc biệt cho Games

Yes

952,000

36T

GIGABYTE™ GV RX165 256DRH

GIGABYTE™ GV RX165 256DRH - ATI Radeon X1650 - 256MB GDDR2 ~ 128bit ~ DUAL DVI LINK + HDTV + TV Out + D-SUB + VGA + Catalyst™ Control Center] công nghệ : ATI Cross Fire™ + AVIVO™ / 12 pixel shader processors

Yes

1,080,000

36T

GIGABYTE™ GV RX365 256H

GIGABYTE™ GV RX365 256H - ATI Radeon HD 3650 GPU - 256MB GDDR2 ~ 128bit ~ chuẩn PCI-Express 2.0 / tốc độ Mem Clock: 1600MHz / Core Clock: 725MHz ~ support CrossFireX™ and Avivo™HD Technology and DVI-I / HDMI™ / HDTV™ / D-Sub™ ~ công nghệ làm mát ATI Fansink / Support DirectX 10.1 + OpenGL 2.0

Yes

1,336,000

36T

GIGABYTE™ GV RX365 256H-B

GIGABYTE™ GV RX365 256H-B - ATI Radeon HD 3650 GPU - 256MB GDDR3 ~ 128bit ~ chuẩn PCI-Express 2.0 / tốc độ Mem Clock: 1600MHz / Core Clock: 725MHz ~ support CrossFireX™ and Avivo™HD Technology and HDCP™ / Dual DVI-I / HDMI™ / HDTV™ / D-Sub™ ~ công nghệ làm mát ATI BIG Fansink 12 inch cho O.Clock / Support DirectX 10.1 + OpenGL 2.0

Yes

1,354,000

36T

GIGABYTE™ GV RX26P512H

GIGABYTE™ GV RX26P512H - ATI Radeon X2600Pro - 512MB GDDR2 ~ 128bit ~ Support HDMI / HDCP / HDTV/ Dual DVI-I kỹ thuật số / AVIVO ~ 120 Stream processor unit / Silent-Piple II / Support DirectX 10.0 / ATI CrossFire™
VGA ATI 2600Pro với 512MB GDDR2 128bits memory đặc biệt cho Games cần dung lượng RAM lớn > 256MB.

Yes

1,354,000

36T

GIGABYTE™ GV RX26T256H

GIGABYTE™ GV RX26T256H - ATI Radeon X2600XT - 256MB GDDR3 ~ 128bit ~ Support HDMI / HDCP / HDTV / Dual DVI-I kỹ thuật số / AVIVO ~ 120 Stream processor unit / Silent-Piple II / Support DirectX 10.0 / ATI CrossFire™

Yes

1,464,000

36T

GIGABYTE™ GV RX365 512H

GIGABYTE™ GV RX365 512H - ATI Radeon HD 3650 GPU - 512MB GDDR2 ~ 128bit ~ chuẩn PCI-Express 2.0 / tốc độ Mem Clock: 1600MHz / Core Clock: 725MHz ~ support CrossFireX™ and Avivo™HD Technology and HDCP™ / Dual DVI-I / HDMI™ / HDTV™ / D-Sub™ ~ công nghệ làm mát ATI Fansink / Support DirectX 10.1 + OpenGL 2.0

Yes

1,610,000

36T

GIGABYTE™ GV RX385 256H

GIGABYTE™ GV RX385 256H - ATI Radeon HD X3850 - 256MB GDDR3 ~ 256bit ~ Chuẩn PCI E 2.0 Support DUAL HDMI / HDCP / HDTV / D-Sub / DVI-I ~ 320 Stream processor unit / Support DirectX 10.1 / ATI CrossFireX™ & Avivo™HD
Dòng ATI X3850 mới về tích hợp cả 2 công nghệ Ultra Duarable 2 + Quạt mát BIG FAN 12" => cho Overclock

Yes


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương